Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Er du vores nye afdelingssygeplejerske i et barselsvikariat til den ambulante psykiatri i Nuuk?

Den ambulante psykiatri i Nuuk er Grønlands eneste specialenhed, der tilbyder udrednings- og/eller behandlingsforløb ved hhv. børn- og unge og voksenpsykologer og speciallæger, som enten foregår ved fysisk fremmøde eller via telemedicinske samtaler med borgere/patienter i kysten. Kort sagt har vi patienter i alle aldre og rummer ligeledes retspsykiatriske patienter i den ambulante funktion. Derudover varetages tolkevagtplanlægning til de øvrige afdelinger i DIH, af afdelingssygeplejersken i ambulatoriet.

Organisatorisk placering

Ambulatoriet består af et SANA-social, et tolke-, ledelses og patientforløbssekretariat, som alle er en del af hele psykiatrisk område, og ledes overordnet til områdeledelsen. Til den ambulante psykiatri hører også et distriktpsykiatri til, kaldet Ikaarsaarfik i Nuuk, som dagligt ledes af sin egen afdelingssygeplejerske. Psykiatrisk Område består endvidere af en sengeafdelingen, A1, som er placeret i forlængelse af ambulatoriet.

Ambulatoriet i Nuuk har en landsdækkende funktion, der tilbyder supervision og sparring for personalet i Distriktspsykiatrien i Regionerne. Her udarbejdes årlige masterplaner, hvor der planlægges kystrejser for voksne og børn- og ungeområdet for speciallæger og psykologer. Du vil derfor blive leder for en bred vifte af forskellige faggrupper; herunder psykologer, sygeplejersker, assistenter, tolke, kontorfuldmægtig, sekretær og patientkoordinator, som alle har en vigtig rolle i at kvalitetssikre det ambulante psykiatriske tilbud.

Du vil i dagligdagen referere til Områdeledelsen, som består af en ledende overlæge og oversygeplejerske, hvor der her træffes beslutninger for prioriteringen af behandlingstilbuddet.

Som afdelingssygeplejerske, vil du som udgangspunkt have base i ambulatoriet, og du vil indgå i et tværfagligt ledelsesfora, der vægter udviklingspotentialer og faglig sparring højt.

Vi tilbyder:

 • At blive leder for en sammensat afdeling og personalegruppe.
 • Et innovativt og aktivt fagligt miljø, hvor du både kan være tovholder og deltagende i udviklingsprojekter.
 • En arbejdsplads med dedikerede medarbejdere, der ønsker faglig udvikling.
 • Supervision og plads i en aktiv tværfaglig ledergruppe.
 • En stilling med udfordringer og mulighed for kompetenceudvikling.
 • Udstrakt tværfagligt samarbejde om patientbehandlingen med Socialpsykiatrien og distriktspsykiatri i Regionerne, Kriminalforsorgen, politi og AUH (Aarhus Universitetshospital).
 • Et familievenligt arbejde, hvor du arbejder fra 8-16 på hverdage, fri i weekend- og helligdage.
 • 40 timers arbejdsuge med mulighed for deltidsansættelse, efter nærmere aftale.

Vi søger en afdelingssygeplejerske i barselsvikariat, der:

 • Har grønlandsk autorisation som sygeplejerske.
 • Har erfaring fra psykiatrien og gerne inden for ambulant psykiatri.
 • Besidder en relevant efteruddannelse og/eller ledelseserfaring.
 • Har en relevant ledelsesmæssig baggrund – gerne både inden for sygepleje og administration.
 • Har engagement og vil medvirke til personlig- og faglig udvikling af personalet.
 • Har en god forståelse for IT og flair for kommunikation og koordinering.
 • Har erfaring med vejledning og supervision.
 • Har viden og erfaring med kvalitetsudvikling og projektarbejde.
 • Kan være medvirkende til at udvikle et arbejdsmiljø, hvor motivation, faglighed trivsel og sikkerhed gør hverdagen og arbejdsmiljø mere forudsigelig.
 • Har indsigt i det grønlandske sundhedsvæsens opbygning samt de geografiske- og demografiske forhold der influerer på patientforløbene.

Vi forventer, at:

Arbejdsopgaverne omhandlende alt indenfor personaleledelse af en forskelligartet personalegruppe, personale- og lønsagsbehandling, koordinering af ambulante aktiviteter i samarbejde med medarbejdergruppen, udfærdige projektbeskrivelser og være tovholder på disse i samarbejde med områdeledelsen. Ikke mindst forventes det, at afdelingssygeplejersken er med til at sikre at vores patienter og borgere oplever gode og kvalificeret forløb, hvorfor evnen til at indgå i gode samarbejdsrelationer, vægtes. 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af at du kan fremvise gyldig autorisation - søg via www.nun.gl

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl

Startdato: 14. april 2023

Ansøgningsfrist: 30. marts 2023

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på Tlf. +299 34 4812 eller på +299 547516 eller på e-mail: abkj@peqqik.gl.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske, Ledende sygeplejerske, Administrativ sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  23-102
 • Quick-nr.
  444867
 • Indrykningsdato
  14-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  24-05-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske & Ledende sygeplejerske & Administrativ sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  23-102
 • Quick-nr.
  444867
 • Indrykningsdato
  14-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  24-05-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.