Region Sjælland

Region Sjælland

Havnevej 7, 1., 4000 Roskilde

Overlæger søges til fast stilling i F-ACT teams, ved Distriktspsykiatrien Roskilde (Bemærk kort ansøgningsfrist)

Vi søger overlæger til en faglig udfordrende klinisk hverdag med ansvar for et af vores specialiserede F-ACT teams. Valg af målgruppe og F-ACT team afhænger af ansøgers interesser og kompetencer. Vi vægter kompetencer indenfor for psykopatologi og farmakologisk behandling, evne til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, lyst til forskning og andet udviklingsarbejde der kan forbedre vores behandlingstilbud, samt lyst til at indgå i en meget varierende hverdag med dygtige kolleger i teamet.

 

Velkommen til distriktspsykiatrien i Roskilde

Distriktspsykiatrien i Roskilde (DPR) tilbyder ambulant udredning og behandling af borgere med psykoser, svære personlighedsforstyrrelser og bipolar lidelse.

Distriktspsykiatrien arbejder ud fra F-ACT (Flexible Assertive Community Treatment) modellen. I DPR har vi oprettet tre F-ACT teams, hvor det ene F-ACT team er specialiseret patienter på bosteder i hele Psykiatrien Øst. Ud over psykiatrisk behandling af disse patienter, arbejder dette F-ACT team også med særlig fokus på relationer, recovery og tværsektorielt samarbejde, ud fra RoSA modellen (https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/for-fagpersoner/relationer-og-samarb-paa-tvaers/Sider/default.aspx ). Det andet F-ACT team, er for patienter diagnosticeret med bipolar sindslidelse. Dette F-ACT team tilbyder pakkeforløb (herunder psykoedukation) og har samarbejde med Region Hs CAG Bipolar. Det sidste FACT team er målrettet Roskilde borgere og typisk med diagnoser indenfor psykosespektrummet.

 

DPR består af mere end 44 medarbejdere, hvoraf der aktuelt er fire overlæger (hvoraf én er i afsnitsledelse), tre psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgivere og sekretærer.

 

Jobbet

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer, men timetallet kan drøftes ved ansættelsen.

 

 

Mere om din kommende arbejdsplads:

DPR er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland.

 

Psykiatrien Øst har i alt tre sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde. Der findes distriktspsykiatri i Greve-Køge og Roskilde, to psykiatriske klinikker der behandler ikke-psykotiske tilstande, regionsfunktioner for henholdsvis angst, personlighedsforstyrrelse, skizofreni og andre psykoser samt dobbeltdiagnoser. Hertil kommer tre klinikker for henholdsvis Shared Care, Liaison og Selvmordsforebyggelse samt Distriktspsykiatri for Ældre.

 

Psykiatrien Øst varetager regionsfunktion for henholdsvis angst og personlighedsforstyrrelser samt for skizofreni og andre psykoser, ADHD, udredning af udviklingsforstyrrelser hos voksne, rådgivningsfunktion for gravide, samt sexologisk klinik.

 

Vi inddrager pårørende tidligt i behandlingen og har specielt fokus på børn af psykisk syge bl.a. via nøglepersoner for dette område.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.  

 

Vi er et Universitetssygehus. Vi er forskningsaktive bl.a. indenfor områderne nydebuteret psykose (OPUS) og personlighedsforstyrrelse.  Forskningen foregår i samarbejde med regionens Psykiatriske Forskningsenhed, som er beliggende i Slagelse.

 

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

 

Der er til stillingen tilknyttet vagt, hvor overlægen vil indgå i en 13 skiftet vagt med rådighed fra bolig. Vagt kan reduceres, hvis det ønskes.

 

Det kan vi tilbyde:

 • En distriktspsykiatri med en personalegruppe som vægter faglighed og udvikling højt.
 • Et arbejdsmiljø præget af et godt tværfagligt- og lægefagligt samarbejde.
 • Regelmæssig supervision og årlig personaletræning.
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning.
 • Du bliver en del af godt team der er dygtige fagligt og er humoristiske og engagerede.

 

Det ønsker vi af dig:

 • At du er engageret og fleksibel med bred klinisk erfaring.
 • At du har gode samarbejdsevner og gerne psykoterapeutisk uddannelse eller erfaring.
 • At du har lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af distriktspsykiatrien, bl.a. via erfaring med eller interesse for kvalitetsudvikling.
 • At du opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til de syv lægeroller.
 • At du indgår i undervisning af lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige fod med de øvrige overlæger.

 

Ved behov for flere oplysninger:

Kontakt ledende overlæge Carsten Andersen på  

tlf. 58537700.

 

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk/Psykiatri/behandlingssteder/Roskilde.

 

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS.

 

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

 

Samtaler forventes afholdt hurtigst muligt efter ansøgningsfrist.

 

Oplysning om cpr.nr., eksamensår og resultat, tidligere ansættelser og bør desuden indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

 

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Nicolas Hansen
 • Adresse
  Havnevej 7, 1., 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  024713
 • Quick-nr.
  445239
 • Indrykningsdato
  23-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  06-04-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Havnevej 7, 1., 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Nicolas Hansen
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  024713
 • Quick-nr.
  445239
 • Indrykningsdato
  23-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  06-04-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.