Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Chefbioanalytiker til Nuklearmedicinsk Afdeling, Vejle, Sygehus Lillebælt

Er du en faglig velfunderet bioanalytiker med lederambitioner på chefniveau, og brænder du for at udvikle og sikre en høj tværfaglig kvalitet inden for det nuklearmedicinske speciale til gavn for vores patienter? Evner du at lede og lykkes igennem andre og få fagligheden til at vokse hos dine medarbejdere?

Vi søger en visionær chefbioanalytiker, der kan lede og begå sig på det operationelle, taktiske og strategiske niveau, og som i tæt samarbejde med cheflægen kan træffe faglige og driftsnære gode beslutninger samt sætte retning for afdelingens fremtid.

Du bliver leder i en afdeling, hvor det faglige og sociale fællesskab på tværs af faggrænser vægtes højt, og hvor alle faggrupper er vigtige i løsningen af vores fælles opgave. Vi forventer derfor, at du som leder bakker op om og understøtter, at alle ansatte deltager i det kliniske arbejde, da de bidrager til høj kvalitetssikring og udvikling i opgaveløsningen. Vi tror på og oplever, at netop det har stor betydning for, at vi kan tilbyde korte ventetider, opnå tilfredse patienter og rekvirenter samt have medarbejdere med stor arbejdsglæde og højt fagligt niveau.

Du får en ledelsesmæssig opgave i at sikre og udvikle et godt uddannelses- og læringsmiljø samt sætte rammen for den gode tværfaglige opgaveløsning sammen med ledelsesteamet i afdelingen. Det vil derfor være en fordel, hvis du har et fagligt og teknisk kendskab til specialet, men det er ikke en forudsætning.

Vi øver os hver eneste dag i at blive bedre. Med afsæt i Den Syddanske Forbedringsmodel kommer du som leder til at bidrage ind i en udtalt og velstruktureret forbedringskultur, hvor medarbejderne er innovative og løbende har blik for at kvalificere patientværdistrømmen.  

Vi forventer, at du er god til at netværke med andre nuklearmedicinske afdelinger på andre sygehuse i regionen, samt at du bidrager til det gode samarbejde på tværs af specialerne på Sygehus Lillebælt, hvor du bliver medlem af en velfungerende afdelingsledelseskreds.

Vi har en flad ledelsesstruktur, hvor patientnær- og værdibaseret ledelse i øjenhøjde med medarbejderne er afgørende dele af ledelsesgrundlaget. Du vil både som medarbejder og leder opleve, at rammer, vilkår og værdigrundlaget giver særdeles gode betingelser for at sætte patienten først.

Om afdelingen

Nuklearmedicinsk afdeling udfører både klinisk fysiologiske undersøgelser og især undersøgelser, hvor der indsprøjtes sporstof mærket med en radioaktiv isotop således, at sporstoffet kan følges på et specialkamera.

Afdelingen har 49 ansatte (bioanalytikere, radiografer, læger, sekretærer, IT-projektleder og fysiker), og afdelingen har kun ambulant funktion og ikke vagt. 

Afdelingen har en ledende overlæge, to overbioanalytikere og en specialeansvarlig bioanalytiker. Desuden er der iht. lovgivningen følgende kompetencepersoner: medicinsk-fysisk ekspert (fysiker), strålebeskyttelseskoordinatorer (bioanalytikere/radiografer), og klinisk ansvarlige sundhedspersoner (speciallæger i nuklearmedicin eller radiologi) samt farmaciansvarlig (bioanalytiker). 

Vi har ca. 30 bioanalytiker- og radiografstuderende pr. år, hvortil der er knyttet vejledere. De fleste studerende er i korte forløb, men 8 er i længere forløb med afsluttende eksamen.

Vi råder over en stor apparaturpark: 4 PET-CT, 2 SPECT-CT, 3 dedikerede gammakameraer, DEXA skanner, lungefunktionsudstyr med bodybox, laser doppler til måling af perifert blodtryk og udstyr til optræk, håndtering og måling af radioaktivitet samt farmaci til lægemiddelfremstilling.

Nuklearmedicin er et speciale med mange fag, og vi vægter et højt fagligt niveau for alle ansatte, hvor både radiografer og bioanalytikere alle er efteruddannede iht. til myndighedskrav. 

Vi prioriterer at være en synlig, tilgængelig afdelingsledelse, der arbejder sammen om ledelsesmæssige beslutninger og tiltag med fokus på at sætte patienten først i alt, hvad vi foretager os. 

Læs mere om afdelingen her

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus i en positiv udvikling med en ambitiøs vision om at være Patienternes Sygehus. Vi er kendt for høj kvalitet, effektiv drift, en høj grad af patienttilfredshed samt høj medarbejdertilfredshed.

Løn- og ansættelsesforhold
Aflønning og ansættelse sker efter overenskomst for Ledere på Sundhedskartellets område. Der er mulighed for at forhandle lokalløn afhængig af kvalifikationer og erfaring.

Ansøgningsfrist, samtaler og tiltrædelse
Ansøgningsfristen er den 28. marts 2023.

Der afholdes ansættelsessamtaler den 13. april 2023.

Tiltrædelse: 1. juni 2023 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte sygehusdirektør Christian Sauvr, tlf. 24 20 37 40, cheflæge Henrik Boel Jørgensen tlf. 79 40 58 10 eller mail: Henrik.Boel@rsyd.dk  eller HR-chef Bente Høyer, tlf. 23 83 57 56.

Se også www.sygehuslillebaelt.dk

Ønsker du at flytte?
Er vi din kommende arbejdsplads? Så overvejer du måske også at flytte til dit nye job. Læs her hvad Sygehus Lillebælt og Trekantområdets kommuner kan tilbyde dig og din familie.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
 • Kontaktperson
  Christian Sauvr
 • Adresse
  Beriderbakken 4, 7100 Vejle
 • Stillingstyper
  Ledende bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2023
 • Regionens jobnr.
  224485
 • Quick-nr.
  445852
 • Indrykningsdato
  07-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  28-03-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
 • Adresse
  Beriderbakken 4, 7100 Vejle
 • Kontaktperson
  Christian Sauvr
 • Stillingstyper
  Ledende bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2023
 • Regionens jobnr.
  224485
 • Quick-nr.
  445852
 • Indrykningsdato
  07-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  28-03-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.