Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Oversygeplejerske til Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme, TA/LE, Rigshospitalet med byens bedste udsigt over København og Øresund

Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme søger en oversygeplejerske, som ser ledelse som sin vigtigste drivkraft og som kan skabe følgeskab.

Kunne du tænke dig at være med til at styre vores ambulante klinik igennem en forandringsproces, hvor vi har arbejdsmiljøet i fokus, skabe en eftertragtet arbejdsplads og kigge med nye øjne på tilrettelæggelsen af forskellige arbejdsgange? Hvis du også mestrer den svære kunst at udstråle og udvise autoritet, men alligevel står medarbejderne nær, så er det dig, vi har brug for.

Vi ønsker, at:

 • Du har interesse for ledelse og evner til at motivere medarbejdere, gerne med lederuddannelse eller i gang med denne 
 • Du dyrker relationerne til medarbejdere i en arbejdsmæssig sammenhæng
 • Du er god til at lytte
 • Du er en teamplayer
 • Du har en tilgang til ledelse, der støtter op om afdelingens mantra om, at man skal tilstræbe at komme glad på arbejde og gå glad fra arbejdet hver dag
 • Du drives af direkte personaleledelse med medarbejderen i centrum

Dit fokus skal være at:

 • Sikre fysiske og psykiske rammer, der motiverer sygeplejerskerne til at yde sygepleje af høj faglig kvalitet hver dag
 • Håndtere daglige arbejdsgange i samarbejde med afdelingens tre andre oversygeplejersker
 • I samarbejde med ledende lægesekretær have fokus på registrering, patientrettigheder og målstyring
 • Nærvær, tilstedeværelse og være forbillede for medarbejderne med patientperspektivet som udgangspunkt
 • Indgå i tæt samarbejde med kolleger i staben, med den team-ansvarlige overlæge for den ambulante klinik og, med respekt for hinandens ansvarsområder, inddrage disse i ledelsesmæssige problemstillinger og bakke op om initiativer og indsatsområder
 • Prioritere prægraduat uddannelse i en ambulant ramme

Om os:

Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme er en afdeling for højt specialiseret behandling og pleje til patienter med tarm- og leversvigt. Afdelingen har siden 1970 været internationalt førende indenfor diagnosticering og kompleks pleje og behandling til patienter, hvor enten tarmen eller leveren svigter med baggrund i forskellige medicinske problemstillinger. Klinikken udreder og indstiller, som det eneste sted i landet, patienter til lever- og tarmtransplantation.

Afdelingens kerneydelser indenfor behandling og pleje er håndtering af patienter med kroniske lidelser. Gennem individualiseret pleje og behandling og dernæst ambulant opfølgning støttes de til at kunne håndtere deres sygdom i det daglige samt acceptere deres ændrede livsvilkår og sikres en tryg og sikker overgang til eget hjem. Da patienterne ofte udskrives med ændrede livsvilkår, er den ambulante klinik altid i tæt og respektfuldt samarbejde med særligt afdelingens sengeafsnit, hvor patienterne udskrives fra. Vi har desuden et tæt samarbejde med hjemmesygeplejersker i de respektive kommuner, hvor patienterne bor. Den ambulante klinik står for koordinering og ambulant opfølgning, og dette sikres af erfarne sygeplejersker i samarbejde med lægegruppen og sekretærgruppen.

Klinikkens dagligdag er præget af høj faglighed og tværfaglighed. Gennem brug af narrativer får de ansatte indblik i historiens betydning for praksis og den ofte erfaringsbaserede evidens, der er retningsgivende for den specialiserede sygepleje. Vi har et stærkt team af højt specialiserede læger og sygeplejersker i afdelingen, og der er et tæt samarbejde omkring patienterne med afdelingens sengeafsnit, sekretærer og bioanalytikere.

Vi, på Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme, holder af at have en uformel omgangstone, hvor man, på trods af en relationel struktur, ikke er i tvivl om hierarkiet.

Dit primære arbejdsområde bliver i vores ambulante klinik som gennemsnitligt servicerer tre ambulante lægesøljer, bemander telefoner og et Home Care ambulatorium, som varetages af sygeplejersker med daglig kontakt til patienter, primær sektor og leverancefirma.

Du refererer til chefsygeplejersken.

Har du eventuelle spørgsmål vedrørende stillingen, så bedes de rettet til chefsygeplejerske Joy Christina Hult på tlf. 20 23 75 48.

Ansøgningsfrist 24. marts 2023 og tiltrædelse pr. 1. maj 2023 eller efter aftale

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Løn- og Takstnævn

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Joy Christina Hult
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  248133
 • Quick-nr.
  445881
 • Indrykningsdato
  07-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  24-03-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Joy Christina Hult
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  248133
 • Quick-nr.
  445881
 • Indrykningsdato
  07-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  24-03-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.