Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Phillipsen Vej 15, 6200 Aabenraa

Børne- og ungdomspsykiatrisk dag- og døgn afsnit i Aabenraa søger to visionære og engagerede funktionsledere som brænder for og kan skabe udvikling og følgeskab.

 

Vi er i gang med at omorganisere ledelsen af vores dag- og døgnafsnit i Aabenraa vi ønsker at prioritere ledelsen endnu højere, og har derfor valgt at udvide vores funktionsledelse. Vi søger derfor en funktionsleder til en nyoprettet stilling som funktionsleder for døgnafsnittet. Vores oversygeplejerske i afsnittet skal på barsel til sommer og derfor søger vi samtidig en barselsvikar med henblik på at sikre god overlevering og styrkelse af nuværende ledelse.

Psykiatrien i Region Syddanmark står over for en række udfordringer ift. det børne- og ungdomspsykiatriske område, blandt andet når det gælder at sikre overholdelsen af udrednings- og behandlingsretten. Der pågår aktuelt en politisk proces, der peger på en omorganiseringen af børne- og ungdomspsykiatrien. 

Den politiske proces om reorganisering af BUP-området er i gang og fortsætter frem til april 2023, hvor regionsrådet træffer endelig beslutning om den fremtidige struktur i børne- og ungdomspsykiatrien. Hvis det godkendes, så vil en fusion af vores to sengeafsnit i henholdsvis Esbjerg og Åbenrå, være et af de omdrejningspunkter der vil kræve opmærksomhed.

Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland varetager det børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsarbejde i Sydjylland. Afdelingen fusionerede den 1. januar 2017 og er fordelt på tre matrikler i Aabenraa, Vejle, Esbjerg. Der er ambulante funktioner på alle matrikler samt sengeafsnit i Aabenraa og Esbjerg. I alt er der ca. 300 ansatte med en bred vifte af fagligheder.

Vores ambition er, at skabe størst mulig effekt for patienter, pårørende samt samarbejdspartnere. Afdelingen er i gang med at udvikle og skabe gode betingelser for løbende implementering af de nyeste forestillinger og ideer om en velfungerende organisation, der kan tilpasses nye forhold og udfordringer. 

Vores ønsker:

 • Du har sundhedsmæssig baggrund – min uddannelse på bachelorniveau
 • Du har taget en lederuddannelse diplom eller master eller ønsker at tage en lederuddannelse
 • Gerne dokumenteret erfaring med ledelse, gerne erfaring med omorganiseringer og almindelig drift- og økonomistyring.  
 • Du har erhvervet, eller er indstillet på at gennemføre Region Syddanmarks forbedringsuddannelse (Lean 4 ledere).
 • Viden om, og gerne erfaringer med den psykiatriske kerneopgave, der er udredning, pleje og behandling af den psykiatriske patient.

                       Funktionsledernes ansvarsområde

Du kan sætte flueben ved at:

 • Inspirerer til udvikling og samarbejde.
 • Have fokus på medarbejderudvikling og motivation og behersker coaching og daglige supervisions- og vejledningskompetencer.
 • Være visionær og tænke strategisk og langsigtet, og du driver forandringsindsatser med nysgerrighed og vedholdenhed.
 • Være lydhør over for dine samarbejdspartnere samt medarbejdere, og du skaber et engagement i arbejdet med udviklingen af afsnittet.
 • Have erfaring med personaleledelse baseret på tillid, ordentlighed og troværdighed i ledelseshandlinger og –praksis.
 • Har mod på udfordringer og en hverdag i forandring.

Vi tilbyder dig:

Muligheden for at være med til at opbygge og udvikle et samlet dag- og døgnafsnit i samarbejde med engagerede og kompetente medarbejdere, der brænder for at gøre en god indsats for patienter og pårørende. En gennemgående fokus i vores dagligdag er ønsket om at sikre patienter og pårørende den bedst mulige behandling. 

Du vil indgå i en velfungerende ledergruppe, der bruger hinanden til sparring og faglig udvikling. Ledergruppen modtager ekstern gruppesupervision. Vores vægt er på et stærkt tværfaglig samarbejde og ikke mindst et særligt fokus på at sikre et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø for ledere såvel som medarbejdere. 

Vi sikrer en god start med tilrettelagt introprogram og mentorordning.

Vi håber du er blevet inspireret til at søge stillingen. Evt. spørgsmål kan rettes til Chefsygeplejerske Tanja Wind Kenne Tanja.wind.kenne@rsyd.dk eller på +45 24603129, eller Afdelingschef Louise Schwartz på +45 23642143

Stillingen ønskes besat pr. 1. Maj 2023, eller efter aftale.

Der er ansøgningsfrist den 21.03.23

Første samtale afholdes den 23.03.23, og anden samtale aftales individuelt.

Der kan indgå test eller case mellem samtale runde 1 & 2.

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået mellem den respektive faglige organisation og Regionernes lønnings- og takstnævn og er omfattet af lokal løndannelse, hvilket betyder, at der ved samtalen skal drøftes gensidige forventninger til dit lønniveau. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på tre måneder. Regionen indhenter straffe- og børneattest.

Læs mere om vores afdeling på www.psykiatrienisyddanmark.dk
 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien i Region Syddanmark, Aabenraa
 • Kontaktperson
  Louise Schwartz
 • Adresse
  Kresten Phillipsen Vej 15, 6200 Aabenraa
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  224631
 • Quick-nr.
  445953
 • Indrykningsdato
  07-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  21-03-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien i Region Syddanmark, Aabenraa
 • Adresse
  Kresten Phillipsen Vej 15, 6200 Aabenraa
 • Kontaktperson
  Louise Schwartz
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  224631
 • Quick-nr.
  445953
 • Indrykningsdato
  07-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  21-03-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.