Region Nordjylland

Kvisten

Højdedraget 5, 9530 Støvring

Social- og sundhedshjælper (nattevagt) til Specialbørnehjemmet Kvisten

Specialbørnehjemmet Kvisten søger social- og sundhedshjælper til fast stilling som nattevagt til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og sundhedsmæssige behov.

Om jobbet
Stillingen er på 34 timer pr. uge i gennemsnit. Møder kan forekomme i dagtimerne. Stillingen ønskes besat 1. maj 2023 eller snarest derefter.

Stillingen er en vågen nattevagt ved et fast barn. Du samarbejder om natten med Kvistens ansvarshavende nattevagt.

Din opgave vil være at sørge for alle pleje og behandlingsmæssige opgaver om natten, at observere, vurdere og handle på barnets aktuelle helbredsmæssige tilstand. Det er vigtigt, at du er i stand til at dokumentere og videreformidle disse observationer samt inddrage ansvarshavende nattevagt i beslutninger og handlinger. Derudover er der praktiske opgaver, der løses om natten.

Som social- og sundhedshjælper arbejder du med pædagogiske, sundhedsfaglige, plejemæssige og praktiske opgaver vedrørende børnene/de unge på afdelingen. Du vil få pædagogisk og sundhedsfaglig vejledning fra faglærte kolleger.

Du kan læse mere om at være ansat på Specialbørnehjemmene her Gør karriere (rn.dk)

Om dig
 • Du trives i en nattevagt.
 • Du kan i samarbejde med kolleger varetage de pædagogiske, sundhedsfaglige, plejemæssige og praktiske opgaver vedrørende børnene/de unge.
 • Du er aktivt opsøgende i forhold til at besidde eller tilegne sig de nødvendige kompetencer, som de pædagogiske og sundhedsfaglige metoder og tilgange til enhver tid kræver. Dette under hensyntagen til faglig baggrund og jobfunktion.
 • Du kan i mødet med børnene/de unge skabe et støttende og omsorgsfuldt miljø, og at bidrage til at give det enkelte barn/den unge et godt liv set i forhold til handicap.
 • Du har interesse i at kunne forstå andres og egen adfærd og indgå i relationen derefter.
 • Du har gode kommunikationsevner i såvel den skriftlige dokumentation, som i den mundtlige kommunikation.
 • Du tager et medansvar for at skabe og fastholde et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø og bidrage til en positiv stemning på arbejdspladsen.
 • Du kan sammen med kollegaer arbejde ud fra Specialsektorens visioner og værdier og er loyal over for fælles beslutninger. Det betyder f.eks., at du udviser initiativ og er konstruktiv i forhold til at pege på muligheder inden for de givne rammer.
 • Du er en holdspiller, der formår at arbejde efter fælles mål samt give og modtage feedback på en god og konstruktiv måde.
 • Du har kørekort B.
Vi tilbyder
 • Et grundigt introduktionsforløb, herunder vejledning/undervisning i f.eks. forflytning, medicinhåndtering, konflikthåndtering og relevante faglige tilgange og metoder.
 • Spændende udfordringer i en børnegruppe, der kræver høj grad af faglig indsigt og forståelse.
 • Dygtige og engagerede kolleger.
Om os
Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen 0-23 år. Kvisten er et af Region Nordjyllands 4 specialbørnehjem beliggende i Støvring.

På Specialbørnehjemmene arbejder vi for at have børnene/de unge i centrum i hjemlige omgivelser.

Samarbejdet med forældre og andre samarbejdspartnere er en væsentlig del af vores arbejde – vi arbejder alle hen mod det samme mål; at sikre barnet/den unge den optimale trivsel og tryghed.

Kvisten modtager børn og unge i alderen 0-23 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne med et særligt behov for sygepleje.

Børnene/de unge er alle svært fysisk handicappede. De er kørestolsbrugere med massivt behov for hjælp til alt. De fleste af børnene/de unge ernæres via sonde. Herudover har alle børnene sundhedsmæssige problematikker så som epilepsi, lunge- og hjerteproblemer.

Ingen af børnene/de unge har et verbalt sprog, hvorfor der arbejdes med alternativ og supplerende kommunikation, f.eks. Totalkommunikation og Tegn Til Tale.

Alle børnene/de unge har brug for en individuelt tilrettelagt genkendelig, forudsigelig og struktureret hverdag, og der tages udgangspunkt i neuropædagogik og ICDP.

Kvisten er et helhedstilbud, hvilket vil sige, at børnene/de unge ikke har noget eksternt dagtilbud. I stedet er der aktiviteter på Kvisten, som tager deres udgangspunkt i børnenes/de unges dagsrytme samt børnenes/de unges aktuelle fysiske og psykiske tilstand og finder sted sammen med Kvistens eget personale. For skolesøgende børn er der arrangeret hjemmeundervisning med en lokal skole.

Kvisten er en del af det forstærkede samarbejde – et samarbejde mellem 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland med fokus på særligt specialiserede tilbud i Nordjylland, hvor formålet er at sikre, at regionens borgere altid har adgang til højt specialiserede tilbud.

Derudover tilbyder Kvisten terminal pleje, hvor anden behandling må opgives på grund af dårlig og uhelbredelig almentilstand. Her får barnets/den unges velvære højeste prioritet, hvor der er særlig fokus på omsorg, lindring, pleje og en tæt kontakt til familien.

Vil du vide mere
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Neel Skovgaard på tlf. 22 80 25 92 på hverdage mellem kl. 10-12.

Du kan læse mere om Specialbørnehjemmene på vores hjemmeside www.specialbornehjem.rn.dk

Det praktiske
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Regionen og den forhandlingsberettigede organisation. I forbindelse med ansættelsen indhentes straffe- og børneattest.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Specialsektoren
 • Kontaktperson
  Neel Skovgaard
 • Adresse
  Højdedraget 5, 9530 Støvring
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedshjælper
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  17759
 • Quick-nr.
  446001
 • Indrykningsdato
  08-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  26-03-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Specialsektoren
 • Adresse
  Højdedraget 5, 9530 Støvring
 • Kontaktperson
  Neel Skovgaard
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedshjælper
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  17759
 • Quick-nr.
  446001
 • Indrykningsdato
  08-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  26-03-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.