Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

Ambitiøs og visionær ledende overlæge (OK21) søges til funktionsledelsen ved det multidisciplinære intensivafsnit (ITA

Søger du udvikling, udfordring, høj faglighed og drømmer om at udfordre dine lederevner i en organisation, der sætter patienten først – så har vi jobbet.

Du kommer til at stå i spidsen for det multidisciplinære intensivafsnit ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V. Du vil være med til at føre afsnittet med på det nye OUH. Stillingen indeholder både ledelse og klinisk arbejde. Afsnittet samarbejder tæt med BRITA (børneintensiv), NIA (neurointensiv) og VITA (thoraxintensiv). 

Efter nærmere aftale indgår du i vagtordning med tjeneste indtil kl. 22 på hverdage og dagtjenester i weekenden.


Funktionsledelse
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er i gang med udmøntning af den nye stillingsstruktur (OK21), der kendetegnes ved den kliniknære funktionsledelse.
Funktionslederteamet består af dig som ledende overlæge og afsnittets to oversygeplejersker, hvor I sammen er ansvarlige for de visioner og værdier afsnittet arbejder efter.


Arbejdsområder

 • Tæt samarbejde med de to oversygeplejersker og den øvrige funktionsledergruppe samt afdelingsledelsen
 • Varetage den daglige drift, herunder sikre og styrke samarbejdsmæssige relationer
 • Omsætte personlig adfærd og faglige kvalifikationer til kompetent adfærd
 • Iværksætte hensigtsmæssige og nødvendige aktiviteter
 • Iværksætte forandringer i forhold til nye krav
 • Udarbejde samarbejdsaftaler
 • Afholde MUS med afsnittets speciallæger
 • Udarbejde ferieplaner m.v.


Hvem er du?

 • Er speciallæge i anæstesiologi, gerne med erfaring fra andre specialer
 • Har erfaring med avanceret behandling af kritisk syge patienter
 • Har gerne ledelseserfaring samt planlægger at erhverve relevant lederuddannelse
 • Har en strategisk og visionær tilgang med blik for nye udviklings- og forskningsmuligheder
 • Er åben og lydhør i din kommunikation
 • Formår at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer i eget afsnit og på tværs af afsnittene samt i forhold til samarbejdspartnere
 • Forstår at forvalte personalemæssige og økonomiske ressourcer forsvarligt og ansvarligt
 • Ser og anerkender den enkelte medarbejder
 • Arbejder med inddragelse af patienter og pårørende

 

Hvem er vi (ITA)?
Vi har 27 behandlingspladser, heraf seks til børn.
Opdelt i fire afsnit; ITA1, ITA2, ITA3 og BRITA (børneintensiv) med i alt mere end 2200 indlæggelser (inkl. børn) årligt.

Vi har en normering med ca. 25 speciallæger, heraf 10 overlæger og en professor. Vagten dækkes af to speciallæger og en hoveduddannelseslæge, alle i tilstedeværelsesvagt. Desuden er der en speciallæge, der varetager tjeneste til kl. 22.00 alle hverdage. Der er ligeledes en overlæge fra børnesektionen på tilkald efter kl. 15 alle ugens dage.

Afsnittet har uddannelsesforpligtigelse over for læger, sygeplejersker og studerende.

Afsnittet lægger vægt på, at man fagligt kan udvikle hinanden i et miljø som er præget af tryghed og respekt. Samtidig med dette har vi et godt sammenhold i afsnittet og forstår at sætte et sjovt præg på dagen der, hvor det nu er passende.

 

Arbejdssted
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger. De kliniske anæstesiafsnit samarbejder med de kirurgiske og andre afdelinger i forbindelse med anæstesiologiske og kirurgiske opgaver, mens intensiv- og opvågningsafsnittene i større eller mindre udstrækning samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i 2 hovedafsnit, klinisk anæstesi/opvågningsområdet og intensivområdet. I løbet af de næste år skal der ske en udflytning til det nye OUH, hvorfor der også kan ske organisatoriske ændringer.

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med omkring 150 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt læger i hoveduddannelsesstillinger i specialet.

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V har vedvarende fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø og en arbejdsplads med plads til faglig udvikling, videnskabelig aktivitet og uddannelse.

Afdeling V’s strategi Hele patienten beskriver afdelingens vision, mål, indsatser og aktiviteter. Med henblik på at opnå målene definerer strategien byggesten og løfter til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere. Alle i Afdeling V medvirker til at indfri Strategien.

 

Faglig bedømmelse
Faglig bedømmelse sker ud fra de 7 lægeroller: Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Organisator/Leder/Administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker, Professionel.

Ansøger bedes i ansøgningen forholde sig konkret til de 7 roller og udfylde skema til brug for det faglige bedømmelsesudvalg. Link nedenfor.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid og aflønnes efter gældende overenskomst. Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i Regionen.

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).  

Link til funktionsbeskrivelse

Link til skemaer

 

Kontaktoplysninger
Yderligere information om stillingen og afdelingen kan rekvireres ved henvendelse til cheflæge Jørgen Fisker på telefon 24644568 eller mail til Joergen.Fisker@rsyd.dk og/eller til ledende overlæge Ole Pedersen på tlf. 24632796 eller mail til Ole.Pedersen@rsyd.dk.

 

Ansøgningsfrist: Fredag d. 24. marts 2023

 

Samtaler: Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16, mandag d. 17. april 2023.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Kontaktperson
  Sanne Terp Nielsen
  sanne.terp.nielsen@rsyd.dk
  24697042
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  224640
 • Quick-nr.
  446019
 • Indrykningsdato
  08-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  24-03-2023


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C
 • Kontaktperson
  Sanne Terp Nielsen
  sanne.terp.nielsen@rsyd.dk
  24697042
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  224640
 • Quick-nr.
  446019
 • Indrykningsdato
  08-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  24-03-2023

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ambitiøs og visionær ledende overlæge (OK21) søges til funktionsledelsen ved det multidisciplinære intensivafsnit (ITA"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.