Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

Ambitiøs og visionær ledende overlæge (OK21) søges til funktionsledelsen ved Anæstesiafsnit A/L

Søger du udvikling, udfordring, høj faglighed og drømmer om at udfordre dine lederevner i en organisation, der sætter patienten først – så har vi jobbet.

Du kommer til at stå i spidsen for anæstesiafsnittet for mave-, tarm- og leverkirurgi samt urinvejskirurgi (An-A/L). Du vil være med til at føre afsnittet med på det nye OUH. Stillingen indeholder både ledelse og klinisk arbejde. 

Ud over den ledelsesmæssige funktion ved Anæstesiafsnit A/L vil du skulle varetage den koordinerende og besluttende funktion for vagtfællesskabet ”KLAN” i samarbejde med oversygeplejersken for området. 

Du har mulighed for at indgå i weekenddagtjenester og tilstedeværelsesvagt efter aftale, der dækker flere kirurgiske specialer.
 

Funktionsledelse
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er i gang med udmøntning af den nye stillingsstruktur (OK21), der kendetegnes ved den kliniknære funktionsledelse som “makkerpar” i form af den ledende overlæge og oversygeplejersken.
 

Arbejdsområder

 • Tæt samarbejde med oversygeplejersken og den øvrige funktionsledergruppe samt afdelingsledelsen
 • Varetage den daglige drift, herunder sikre og styrke samarbejdsmæssige relationer
 • Omsætte personlige og faglige kvalifikationer til kompetent adfærd
 • Iværksætte hensigtsmæssige og nødvendige aktiviteter
 • Iværksætte forandringer i forhold til nye krav
 • Udarbejde samarbejdsaftaler
 • Afholde MUS med afsnittets speciallæger
 • Udarbejde ferieplaner m.v.
   

Hvem er du?

 • Er speciallæge i anæstesiologi
 • Har gerne erfaring fra lignende anæstesiafsnit
 • Har gerne ledelseserfaring samt planlægger at erhverve relevant lederuddannelse herunder, f.eks. den nordiske efteruddannelse for speciallæger i ledelse og organisation af operationsgange, SSAI Perioperative Medicine and Management
 • Har en strategisk og visionær tilgang, med blik for nye udviklings- og forskningsmuligheder
 • Er åben og lydhør i din kommunikation
 • Formår at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer i eget afsnit og på tværs af afsnittene samt i forhold til samarbejdspartnere
 • Forstår at forvalte personalemæssige og økonomiske ressourcer forsvarligt og ansvarligt
 • Ser og anerkender den enkelte medarbejder
 • Arbejder med inddragelse af patienter og pårørende
   

Hvem er vi (An-A/L)?
Klinisk Anæstesi, Anæstesiafsnit A/L omfatter kirurgisk gastroenterologi, urologi og robotassisteret kirurgi center (RAKC) samt tilhørende opvågningsfunktioner. Afsnittet omfatter udførelse af procedurer (Centralvenøse katetre, smertebehandlingskatetre m.m.) fra de fleste af OUH’s afdelinger. Afsnittet har tillige ansvaret for anæstesiologiske ydelser til voksne i PET skanneren og til ERCP mm i gastromedicinsk ambulatorium. Der er 4 overlæger og 3 afdelingslæger tilknyttet afsnittet. I dagtid møder 6-7 læger i anæstesiafsnittet, hvoraf de 2 er læger under uddannelse (hoveduddannelse).

Afdelingen har uddannelsesforpligtigelse over for læger, sygeplejersker og studerende.

Afsnittet lægger vægt på, at man fagligt kan udvikle hinanden i et miljø som er præget af tryghed og respekt. Samtidig med dette har vi et godt sammenhold i afsnittet og forstår at sætte et sjovt præg på dagen der, hvor det nu er passende.
 

Arbejdssted
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger. De kliniske anæstesiafsnit samarbejder med de kirurgiske og andre afdelinger i forbindelse med anæstesiologiske og kirurgiske opgaver, mens intensiv- og opvågningsafsnittene i større eller mindre udstrækning samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i 2 hovedafsnit, klinisk anæstesi/opvågningsområdet og intensivområdet. I løbet af de næste år skal der ske en udflytning til det nye OUH, hvorfor der også kan ske organisatoriske ændringer.

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med omkring 150 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt læger i hoveduddannelsesstillinger i specialet.

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V har vedvarende fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø og en arbejdsplads med plads til faglig udvikling, videnskabelig aktivitet og uddannelse.

Afdeling V’s strategi Hele patienten beskriver afdelingens vision, mål, indsatser og aktiviteter. Med henblik på at opnå målene definerer strategien byggesten og løfter til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere. Alle i Afdeling V medvirker til at indfri Strategien.
 

Faglig bedømmelse
Faglig bedømmelse sker ud fra de 7 lægeroller: Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Organisator/Leder/Administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker, Professionel.

Ansøger bedes i ansøgningen forholde sig konkret til de 7 roller og udfylde skema til brug for det faglige bedømmelsesudvalg. Link nedenfor.
 

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid og aflønnes efter gældende overenskomst. Region Syddanmark anvender prøvetid for nyansatte i Regionen.

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).  

Link til funktionsbeskrivelse for ledende overlæge og for funktionsleder ved Afd. V.

Link til skemaer.
 

Kontaktoplysninger
Yderligere information om stillingen og afdelingen kan rekvireres ved henvendelse til cheflæge Jørgen Fisker på telefon 24644568 eller mail til Joergen.Fisker@rsyd.dk og/eller til funktionsleder overlæge Anders Gadegaard Jensen på tlf. 65413758 eller mail til Anders.Gadegaard.Jensen@rsyd.dk eller oversygeplejerske Annemette Havdrup Nielsen på tlf. 65413813 eller på mail til Annemette.Nielsen@rsyd.dk.


Ansøgningsfrist: Fredag d. 31. marts 2023.

Samtaleafvikling: Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16, d. 20. april 2023.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Kontaktperson
  Sanne Terp Nielsen
  sanne.terp.nielsen@rsyd.dk
  24697042
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C
 • Stillingstype
  Leder, Overlæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  224662
 • Quick-nr.
  446118
 • Indrykningsdato
  09-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  31-03-2023


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C
 • Kontaktperson
  Sanne Terp Nielsen
  sanne.terp.nielsen@rsyd.dk
  24697042
 • Stillingstype
  Leder & Overlæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  224662
 • Quick-nr.
  446118
 • Indrykningsdato
  09-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  31-03-2023

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ambitiøs og visionær ledende overlæge (OK21) søges til funktionsledelsen ved Anæstesiafsnit A/L"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.