Region Syddanmark

Region Syddanmark

Nørregade 1, 6000 Kolding

Ambitiøs oversygeplejerske til Lokalpsykiatri i Kolding

 

Ambitiøs oversygeplejerske til Lokalpsykiatri i Kolding

Er du klar til at tage et stort ledelsesansvar? Og synes du, at det kunne være spændende at stå i spidsen for et velfungerende ambulatorium.

I Psykiatrisk Afdeling Kolding søger vi en leder til vores psykiatriske ambulatorium i Kolding, beliggende på Lokalpsykiatri Kolding (LPK), Nørregade 1, 2. sal, 6000 Kolding.

Har du mod, vilje og ledelseskraft til, at gøre en forskel for mennesker med psykiske lidelser. Motiveres du af, at lede højt kvalificererede fagprofessionelle, udbygge tværsektorielt samarbejde og sikre patientforløb mellem døgn- og ambulantbehandling, så vil vi meget gerne modtage din ansøgning til jobbet som oversygeplejerske i vores Lokalpsykiatri i Kolding.

Dit ledelsesansvar

Som oversygeplejerske arbejder du tæt sammen med overlægen, og I står sammen i spidsen for videreudvikling af kvalitet og sammenhæng i behandlingen samt driften af det psykiatriske ambulatorie.

I afsnitsledelsen har I et særligt ansvar for at skabe sammenhængende patientforløb og således sikre et velfungerende samarbejde mellem ambulatoriet og døgnafsnit og til primærsektor – kommune, botilbud og praktiserende læger. Samarbejde på tværs bliver dermed en stor del af din hverdag, og det er vigtigt, at du kan tænke ud af eget hus. Ligeledes er videreudvikling af den recovery-orienterede og rehabiliterende tilgang en væsentlig ledelsesopgave.

De store udviklingsopgaver løser du i tæt samarbejde med døgnafsnittene på Nordbanen og lederne for Psykiatrisk Afdeling Vejles andre to psykiatriske ambulatorium, der ligger i henholdsvis i Fredericia og Vejle.

Du har ansvaret for personaleledelse af medarbejdere, og det overordnede ansvar for at sikre sammenhængende forløb, kvalitet i behandling, patientflow og effektiv ressourceanvendelse på tværs af de ambulante teams (almen teams, personlighedsfortyrrelsesteam, spiseforstyrrelsesteam, udredningsteam og OPT/OPUS).

Du vil indgå i et konstruktivt og dynamisk samarbejde i afdelingens ledergruppe, hvor vi arbejder med fælles drifts- og udviklingsopgaver.
 

Vi arbejder med at implementere F-ACT

Den ambulante psykiatri er et område, der de seneste par år har været – og fortsat vil være – i stor udvikling. De sidste par år har vi arbejdet på at styrke, og videreudvikle den ambulante psykiatri med fokus på, at vi i endnu højere grad er tilgængelige og opsøgende, og tilbyder en bred vifte af koordinerende udrednings- og behandlingstilbud.

Vi arbejder på at styrke indsatsen inden for recovery, pårørendesamarbejde og patientinddragelse.

Ambulatoriet er begyndt at arbejde med implementering af F-ACT, som kan betyde en ændret sammensætning af medarbejdere og patienter på tværs af teams. Du kommer derfor til at arbejde med at forankre F-ACT metoden og styrke samarbejdsrelationer i teams.
 

 

 

 

Hvem er du?

En erfaren leder. Du har en involverende ledelsesstil, kan skabe følgeskab i dine initiativer og er professionel, åben og direkte i din kommunikation med andre. Du har gode relationelle kompetencer, der sikrer et godt samarbejde med alle samarbejdspartnere. Sammen med dine medarbejdere sætter du fokus på at skabe et trygt, involverende og åbent arbejdsmiljø baseret på trivsel og motivation.

Du er visionær. Du kan tænke strategisk både kort- og langsigtet i forhold til ledelsesopgaven. Du driver forandrings- og forbedringsindsatserne med kreativitet og nysgerrighed. Du tænker i helhedsløsninger og tværfaglighed og kan med stor vedholdenhed føre opgaver helt i mål.

Du er handlekraftig og struktureret. Du skal arbejde med drift- og kapacitetsstyring ift. planlægningen af patientforløbene og medarbejderfremmødet, det er derfor vigtigt, at du har det helt store overblik, og at du hurtigt kan danne dig et billede af, hvilke indsatsområder der skal handles på her og nu, samt hvilke der kan udsættes. Du får tingene til at ske.
 

Kvalifikationer

For at blive taget i betragtning til stillingen, skal du have en bred erfaring inden for det psykiatriske speciale samt dokumenteret ledelseserfaring f.eks. som afdelingssygeplejerske el.lign. Du har indsigt i kvalitetsudvikling, planlægning og ressourcestyring og har kendskab til psykiatriens forbedringsmetoder.

Du har en sygeplejefaglig baggrund og erfaring, suppleret med videreuddannelse på master- eller kandidatniveau.

Vi tilbyder

 

 • Tæt samarbejde og samspil med ambitiøse og fagligt dygtige medarbejdere og kollegaer
 • Stort fokus på det gode arbejdsmiljø
 • Oplæring og introduktion via mentorordning
 • Fokus på faglig sparring
 • Et højt fagligt ambitionsniveau

 

Lokalpsykiatrien i Kolding

Lokal psykiatrien i Kolding er en del af Psykiatrisk afdeling Vejle. Patienter har typisk bopæl i Kolding kommune. Der er ansat ca. 28 tværfaglige medarbejdere i 4 teams. De 4 teams er opdelt efter subspecialer.

Om Psykiatrisk afdeling Kolding
Ud over lokalpsykiatrien i Kolding består PA Vejle afdelingen af Lokalpsykiatri i Fredericia og Vejle samt 99 døgnpladser og akutmodtagelse på Nordbanen 5 i Vejle.

Har du fået lyst til at høre mere om stillingen som oversygeplejerske i Lokalpsykiatri Kolding, så kan du kontakte chefsygeplejerske, Lone Bülow Toft Friis. Mail: lbf@rsyd.dk. Mobil: 21286284

Der er ansøgningsfrist d. 20. marts 2023

Vi afholder samtaler d. 22. marts 2023

Tiltrædelse 1. maj 2023

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Kontaktperson
  Lone Friis
 • Adresse
  Nørregade 1, 6000 Kolding
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  224666
 • Quick-nr.
  446129
 • Indrykningsdato
  10-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  20-03-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Adresse
  Nørregade 1, 6000 Kolding
 • Kontaktperson
  Lone Friis
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  224666
 • Quick-nr.
  446129
 • Indrykningsdato
  10-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  20-03-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.