Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Ledende Regionslæge, Region Kujataa, Det Grønlandske Sundhedsvæsen

I Det Grønlandske Sundhedsvæsen arbejder vi for at tilbyde effektive sundhedsydelser af høj kvalitet til alle borgere og patienter i hele Grønland. Og nu har vi brug for dine kompetencer.

Sundhedsregionerne i Det Grønlandske Sundhedsvæsen varetager en bred vifte af sundhedsopgaver på det primære sundhedsområde (Primary Health Care).

Regionsledelsen udgøres af den Ledende Regionssygeplejerske og den kommende Ledende Regionslæge. Regionsledelsen varetager i fællesskab den overordnede ledelse, koordinering og samordning af alle regionens opgaver. Det inkluderer alle aspekter af behandling, pleje, udvikling, optimering, prioritering og ressourceallokering på det primære sundhedsområde.

Ledelsen er i fællesskab ansvarlige for den samlede økonomi og bemandingssituation i Region Kujataa – hvor du har særligt fokus på rekruttering og fastholdelse af lægerne. 

Som leder og kliniker kan du forvente en spændende og varierende arbejdsdag i en kompleks organisation. Du får et tæt samarbejde med de andre Regionsledelser, Områdeledelserne i Nuuk, Stabsledelserne og Sundhedsledelsen.

Du vil hovedsageligt være fysisk placeret ved Qaqortoq Regionssygehus.

Samlet er regionsledelsen overordnede ledere for cirka 120 ansatte, heraf ca. 8 læger. Regionsledelsen er økonomisk ansvarlig for et årligt budget på ca. 85 millioner kr. for 2022.

Udover Qaqortoq Regionssygehus omfatter det ledelsesmæssige ansvar også Narsaq Sundhedscenter, Nanortalik Sundhedscenter samt regionens 12 tilhørende sundhedsstationer og bygdekonsultationer.

Der er ca. 18 sengepladser på Regionshospitalet i Qaqortoq, ca. 11 i Narsaq og ca. 9 i Nanortalik.

Vi tilbyder:

 • Som leder kan du forvente en spændende og varierende arbejdsdag i en stor og kompleks organisation
 • Du samarbejder og sparrer effektivt med de øvrige ledere og kollegaer i Det Grønlandske Sundhedsvæsen
 • Sammen med den Ledende Regionssygeplejerske varetager du den overordnede ledelse, koordinering og samordning af alle regionens opgaver
 • Dit kliniske virke vil være varieret, mangfoldigt, generelt og dække hele det almene medicinske spektrum. Dertil kommer lægefaglige opgaver relateret til sengeafsnit og eventuelt mindre kirurgi - suppleret med supervisionsopgaver og retslægelige opgaver
 • Stillingen kan aftales at være med eller uden formaliseret vagtforpligtigelse

Stillings og funktionsbeskrivelse, Regionslæge i Kujataa findes HER

Vi søger dig, der:

 • Som leder er åbensindet, samarbejdende, fleksibel og kommunikerende
 • Kan håndtere krydspres - og kan prioritere opgaver og ressourcer bevidst og klogt
 • Besidder sikkert driftsfokus og resultatorientering
 • Er robust, visionær og udviklingsorienteret
 • Er strategisk tænkende, handlekraftig og ansvarsbevidst
 • Kan begå dig i spændingsfeltet mellem politik og faglighed
 • Har lyst til personaleledelse herunder opmærksomhed på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • Har dansk speciallægeautorisation, hvor almen medicin, kirurgi eller intern medicin er at foretrække – alternativt bred og varieret klinisk erfaring
 • Kendskab til Grønland er en fordel og vil blive vægtet
 • Fortrolighed med økonomistyring og planlægning er en fordel

Om os:

 • Vi er borgernes primære sundhedstilbud – og dækker meget bredt
 • Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier
 • Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 sundhedsregioner; 9 kliniske områder i Nuuk (Medicinsk Område, Kirurgisk Område, Operation & Intensiv Område, Psykiatrisk Område, Diagnostisk & Terapeutisk Område, Landsapoteket, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og Steno Diabetes Center) samt 6 stabsfunktioner.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl             
I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb. I de større byer findes der kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Hvis du eksempelvis ansættes uden formaliseret vagtforpligtigelse vil din månedsløn inkl. pension og tillæg udgøre ca.120.000 kr. de første tre år.

Læge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

Ansøgningsfrist: Løbende

Startdato: Snarest eller efter aftale

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Direktør, Tina Amondsen, på tlf. (+299) 547867 eller på e-mail: TIAM@PEQQIK.GL eller ved Chefsygeplejerske, Ella Skifte, på tlf. (+299) 344395 eller op e-mail: ELLA@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
  personale@peqqik.gl
 • Stillingstype
  Cheflæge, Leder
 • Speciale
  Akutmedicin & Almen medicin & Anæstesiologi & Gynækologi og obstetrik & Intern Medicin & Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  23-152
 • Quick-nr.
  446195
 • Indrykningsdato
  10-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  30-09-2023


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
  personale@peqqik.gl
 • Stillingstype
  Cheflæge & Leder
 • Speciale
  Akutmedicin & Almen medicin & Anæstesiologi & Gynækologi og obstetrik & Intern Medicin & Kirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  23-152
 • Quick-nr.
  446195
 • Indrykningsdato
  10-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  30-09-2023

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ledende Regionslæge, Region Kujataa, Det Grønlandske Sundhedsvæsen"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.