Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Oversygeplejerske til Ambulatoriet for Børn og Unge med Kræft og Blodsygdomme

Juliane Marie Centret

Vi søger

En oversygeplejerske til Ambulatoriet for Børn og Unge med Kræft og Blodsygdomme. Stillingen har været besat ved konstituering men opslåes nu som fast stilling.

Oversygeplejersken skal sikre drift og udvikling i ambulatoriet, som er en del af en kompleks organisation, hvor tværfaglighed, udvikling og forskning samt dedikerede medarbejdere er med til at sætte rammen for at opnå de bedste resultater på såvel nationalt som på internationalt niveau.
Oversygeplejersken indgår i et tæt samarbejde med oversygeplejersken i funktionens sengeafsnit og forsøgsenhed samt afsnittets teamoverlæge.Teamet sikrer bl.a., at der arbejdes på tværs af funktionerne sengeafsnit, dagafsnit, ambulatorie, den Kliniske Forsøgsenhed og Børneonkologisk forskningslaboratorium.
Stillingen forudsætter evnen til at understøtte og medvirke til at integrere forsknings- og udviklingsaktiviteter i den kliniske praksis.

Om funktionen
Vores målsætning er at skabe de bedste rammer for kontinuitet, sammenhæng og tryghed i behandlingsforløbet for børn og unge med kræft og deres familier samt børn og unge med komplekse godartede blodsygdomme. Herunder sikre hensigtsmæssige arbejdsgange for medarbejdere i et godt arbejdsmiljø med høj faglighed og meget tæt tværfagligt samarbejde for at sikre de høje og voksende krav til fagområdet.

I Afdeling for Børn og Unge med kræft og Blodsygdomme modtager vi ca 100 nye børn om året børn i alderen 0 til 18 år med onkologiske,  maligne hæmatologiske sygdomme samt benigne hæmatologiske lidelser og hæmofili. Afdelingen har landsdelsfunktion  og modtager børn fra Øst Danmark, Grønland og Færøerne.
Vi har et sengeafsnit med 20 sengepladser, 6 dagsbehandlingspladser samt en hjemmebehandlingsenhed. Ambulatoriet rummer ca. 7000 besøg årligt.

Ambulatoriet har i de sidste 2 år gennemgået større forandring af både opgaver og arbejdsfordeling med diagnoseopdelte teams på både læge- og sygeplejesiden.
Oversygeplejerskens opgave fremadrettet er at fastholde de velfungerende forandringer og at sikre implementering af nye selvstændige sygeplejekonsultationer, ungesamtaler, senfølgeambulatorium og transition til voksenafdelinger.

Oversygeplejersken indgår i et netværk af 9 mellemledere i Afdeling for Børn og Unge i Juliane Marie Centret, som har et tæt samarbejde, både i forhold til drift og fremadrettede udviklingsmæssige og strategiske opgaver på tværs af afdelingen.

Om dig

 • Du forstår at udstikke retningen samtidig med, at du får dine medarbejdere til at føle sig som et hold
 • Du giver gerne en hånd med i det daglige arbejde men uddelegerer også ansvar
 • Du er ambitiøs og visionær uden at miste grebet om kerneydelsen
 • Du vil påtage dig lederskab i fællesskab med andre og besidder en helhedsorienteret og tværfaglig ledelsestænkning og trives med kompleksitet
 • Du kan opstille klare og tydelige mål og retning
 • Du har erfaringen indenfor børneonkologi samt ledelseserfaring og lederuddannelse
 • Vægter medarbejdertrivsel og godt arbejdsmiljø højt

Vi tilbyder et lederjob med stor mulighed for ledelsesmæssig og personlig udvikling i Afdeling for Børn og Unge med Kræft og Blodsygdomme, der er det største i Norden og deltager aktivt i nationalt, nordisk og internationalt udviklings- og forskningsarbejde.

Vi ser frem mod en spændende arbejdsplads med udviklingsopgaver og forberedelse af nye arbejdsgange og organisering i forbindelse med det nye Børnehospital Mary Elizabeth Hospital - Riget for børn, unge og gravide, der står færdigt i 2026.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Yderligere information om stillingen kan rekvireres ved henvendelse til Chefsygeplejerske Marianne Madsen på tlf. 35459562.

Ansøgningsfrist mandag den 27. marts. Ansættelsessamtaler finder sted i uge 13.

Søg stillingen via linket.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

 

 

 

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Marianne Madsen
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  248301
 • Quick-nr.
  446262
 • Indrykningsdato
  13-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  27-03-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Marianne Madsen
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  248301
 • Quick-nr.
  446262
 • Indrykningsdato
  13-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  27-03-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.