Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Overbioanalytiker søges til Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev!

På Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev og Gentofte Hospital, er en fuldtidsstilling som overbioanalytiker ledig til besættelse pr. 1. maj 2023 eller efter nærmere aftale.

Er du udstyret med en stor portion gåpåmod, og har du lyst til at være den engagerede leder, der sammen med to øvrige overbioanalytikere gennem motivation og følgeskab sikrer den daglige drift og udvikling i laboratorierne? Så læs videre her!

Vores hverdag består i at udføre mikrobiologisk diagnostik og rådgivning indenfor bakteriologi, virologi, serologi, parasitologi og mykologi for Herlev- og Gentofte Hospital og Nordsjællands Hospital samt den primære sundhedstjeneste indenfor optageområdet. Afdelingen er ansvarlig for den infektionshygiejniske rådgivning og fremstiller tillige bakteriologiske substrater og transportmedier. Vi ansøger om akkreditering efter standarden ISO 15189 med udgangen af dette år.

Afdelingen har ca. 150 ansatte, og er med et samlet årligt prøveantal på omkring en million én af de største mikrobiologiske afdelinger i Danmark.

De seneste års erfaringer med COVID og den øvrige udvikling har vist os, at der er behov for, at vi på laboratorieområdet især skal styrke samarbejdet på tværs af kompetencer og teknikker, så den klassiske dyrkning og molekylærbiologiske analyser m.m. skal ses i en større sammenhæng, hvor bioanalytikerne får styrket viden på tværs, og vi bedre kan mobilisere de behov, der opstår på en afdeling med sæsonudsving, mange opgaver og en vis grad af uforudsigelighed.   

I stillingen her, vil du derfor, som noget nyt i afdelingen, skulle indgå i et overbioanalytikerteam, der på tværs og i fællesskab står for den daglige ledelse af drift og udvikling i de diagnostiske laboratorier.

Vi tilbyder medindflydelse i et travlt, men inspirerende og udviklende tværfagligt samarbejde med læger, bioanalytikerspecialister, bioanalytikere, molekylærbiologer, sekretærer og andre faggrupper. 

I vores afdeling værner vi om det gode arbejdsmiljø, der bl.a. kommer til udtryk gennem gensidig tillid og respekt, god kommunikation og respektfuld håndtering af jobbet.

I vores afdeling er kompetenceudvikling, i relation til faglig og personlig udvikling, forankret i afdelingens kultur - og som afdeling arbejder vi hele tiden på at udvikle os efter rekvirenternes- og samfundets behov.

KMA er en moderne arbejdsplads, hvor vi gør brug af det nyeste teknologiske udstyr i laboratorierne, hvilket understøtter analysesvar af høj kvalitet og medvirker til at skabe et godt arbejdsmiljø.

Arbejdsopgaver

 • Du vil være nærmeste leder for bioanalytikerne i de diagnostiske laboratorier, herunder sikre afvikling af medarbejderudviklingssamtaler m.m.
 • Du skal sikre den daglige organisering og planlægning af arbejdsopgaver i de diagnostiske laboratorier i samarbejde med relevante parter. Du skal rekruttere, motivere, kompetenceudvikle og fordele opgaver, herunder planlægge medarbejdernes arbejdstid ud fra hensyn til opgaver, arbejdsmiljø, overenskomster, økonomi og ledelsesteamets prioriteringer.
 • Du vil indgå i et tæt samarbejde med afdelingens molekylærbiologer, bioanalytikerspecialister og laboratoriernes tilknyttede læger, men vil ligeledes indgå i det overordnede ledelsesteam, specialistforum samt andre relevante samarbejdsfora.
 • Du tildeles arbejdsområder, hvor du med engagement er hovedansvarlig for håndtering og udvikling indenfor området. Dette kan eksempelvis være et laboratorie, vores mentorordning, kompetenceudvikling, karriereveje eller andet. Opgaverne fordeles i samarbejde med afdelingens øvrige overbioanalytikere.
 • Du skal motivere og udvikle en kultur med løbende drifts- og kvalitetsforbedringer. Derudover sikre orden og overskuelighed.
 • Du skal kommunikere og skabe følgeskab til strategier og forandringer ved involvering af medarbejdere i mål, beslutning og opgaver
 • Du skal være medvirkende til at skabe trivsel og godt arbejdsmiljø gennem rettidig håndtering af udfordringer, tillid og respekt, herunder fokus på sygefravær.
 • Du skal facilitere et godt samarbejde på tværs af afdelingens afsnit samt professioner med fokus på hele afdelingens ydelser, kvalitet og det gode patientforløb.
 • Du skal medvirke til overholdelse af budget, ved at være omkostningsbevidst.

 Vi forventer, at

 • du har en dansk autorisation som bioanalytiker – helst med erfaring indenfor Klinisk Mikrobiologi.
 • du har interesse for ledelse – gerne med ledelseserfaring indenfor faget.
 • du har en formaliseret lederuddannelse, eller er villig til at uddanne dig indenfor ledelsesfaget i form af den regionale lederuddannelse og en ledelsesuddannelse på diplom- eller masterniveau.
 • du arbejder systematisk, men er god til at tackle en uforudsigelig hverdag, hvor sikring af driften trods udfordringer er i højsædet.    
 • du kan balancere faglig ledelse, personaleledelse, driftsledelse og strategisk ledelse i en travl hverdag.
 • du er god til at implementere beslutninger i samarbejde med afdelingens øvrige ledere og medarbejdere.
 • du har gennemslagskraft, er god til at kommunikere, skabe samarbejde og udvise engagement.
 • du er lyttende, og har fokus på at skabe god trivsel og et godt arbejdsmiljø, hvor der stræbes efter at levere kvalitet og den bedst mulige service til vores rekvirenter og patienter.
 • du reflekterer over, og udvikler din egen ledelsespraksis samt bidrager og holder dig ajour med udviklingen indenfor området. 

 

Stillingen er organisatorisk placeret på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi på Herlev Hospital, og har reference til chefbioanalytikeren. 

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomsten for ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Bioanalytikere og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Der henvises i øvrigt til afdelingens hjemmeside.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Chefbioanalytiker Anne Kailow på tlf. 3868 9741.

 

Lyder stillingen som noget for dig, så send en ansøgning via jobportalen til Chefbioanalytiker Anne Kailow

Afdeling for Klinisk Mikrobiologi

Borgmester Ib Juuls Vej 52, 5. etage

2730 Herlev

 

Ansøgningsfrist d. 26. marts 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 29. marts 2023. Invitation til samtale vil ske via jobportalen.

 

Et af målene i Region Hovedstadens personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandet andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.

Herlev Hospital er røgfri både inde og ude. Hverken personale, patienter eller besøgende må ryge på hospitalets område.

 

Følg med på vores sociale medier
Facebook: https://www.facebook.com/Kliniskmikrobiologi.HGH
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/82951983/admin/
Instagram: Mikrobiologi_paa_HGH

New Facebook Logo 2021 | PnggridLinkedInInstagram logo - Orkla.dk

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev Hospital
 • Kontaktperson
  Anne Kailow
  Anne.Kailow@regionh.dk
 • Adresse
  Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  248310
 • Quick-nr.
  446274
 • Indrykningsdato
  13-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  26-03-2023


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev Hospital
 • Adresse
  Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev
 • Kontaktperson
  Anne Kailow
  Anne.Kailow@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  248310
 • Quick-nr.
  446274
 • Indrykningsdato
  13-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  26-03-2023

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overbioanalytiker søges til Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev!"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.