Region Sjælland

Region Sjælland

Smedegade 16, 4000 Roskilde

Erfaren psykolog / specialpsykolog til Bakkehuset, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskilde

Erfaren psykolog, gerne specialpsykologsøges til tværsektoriel enhed i Børne- og Ungdomspsykiatrien, ledig fra den 1. maj 2023 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Bakkehuset er forsat i rivende udvikling efter en 3-årig projektperiode, hvor der har været skabt så stor succes, at vi er blevet permanent gjort.

Vores resultater taler for sig selv, og det tværsektorielle samarbejde er vejen frem for at skabe de bedste overgange og målrettede indsatser for vores familier/børn/unge. 

Vores unikke tværsektorielle samarbejde med regionens 17 kommuner og tværfaglige sammensatte team er blevet en succes, som har haft stor politisk bevågenhed gennem årene og stadig har det.

Vi søger dig, som er erfaren psykolog - eller meget gerne specialpsykolog og som vil bringe din faglighed i spil i forhold til de familier/børn og unge, som henvender sig i PAM (Psykiatrisk Akut modtagelse) ikke skal indlægges i vores døgnafsnit, men tilbydes hjælp ambulant.

Hos os får du muligheden for at arbejde på tværs af sektorerne og bidrage med specifik psykologfaglighed i et teamsamarbejde, der kræver fokus på komplekse problematikker. Du vil i arbejdet være med til at sætte præg på den fortsatte udvikling af det tværsektorielle samarbejde og gå forrest med at udvikle den fremskudte funktion, som vi har fået satspuljemidler til i indeværende år. 

Med inspirations fra Region Hovedstaden skal Region Sjælland understøtte afprøvning af lettere behandlingsforløb til børn og unge i psykisk mistrivsel (såkaldte STIME-forløb), i første omgang i et udsnit af regionens kommuner. Denne opgave bliver en del af Bakkehuset. Arbejdet med tilrettelæggelse af indsatsen er i sin opstart og indebærer undervisning, supervision og rådgivning af psykologer i PPR i relation til børn og unge der har lette psykiske vanskeligheder, hvis udvikling forsøges stoppet via den behandlingsindsats PPR skal varetage. 

Du vil blive en del af fantastisk team i et af Danmarks eneste tværsektuelle tilbud, hvor man kombinerer børne-og ungdomspsykiatrien og den kommunale indsats.

Hos os i Bakkehuset er der højt til loftet og et super godt arbejdsmiljø, hvor vi sammen løfter i flok. Der er mange forskellige professioner ansat og tværfagligheden vægtes højt.

Vi er et meget kompetent sammensat team, som alle er udviklingsorienterede og som brænder for opgaverne i Bakkehuset med høj faglighed.

Vi har brug for dig til at bringe din specialviden i spil i de enkle sager ved vores daglige konferencer, højne vores faglige kliniske praksis bl.a. med opstart af gruppeforløb og udvikle den fremskudte funktion, hvor der vil være tæt sparring og samarbejde med kommunerne på sagsbasis. 

Kompetencer for erfaren psykolog eller gerne specialpsykolog:

 • Autoriseret psykolog med erfaring indenfor området 
 • Gerne uddannet specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri
 • Evne til at bringe sin psykologfaglighed/alternativt specialpsykolog kompetence i spil i en velfungerende klinik med mange forskellige arbejdsopgaver
 • Udviklingsorienteret både mono- og tværfagligt
 • Evne og erfaring i at arbejde selvstændigt samt i team
 • Proces- og resultatorienteret i forhold til opgaven
 • Organisatorisk indsigt og forståelse
 • Kørekort

Arbejdsopgaver:

 • Bringe erfaren psykolog-faglighed, eller gerne specialpsykologisk viden i spil i relation til primæropgaven, og til det tværfaglige team
 • Bringe psykolog/specialpsykologfaglighed ind i konference drøftelser. 
 • Deltage aktivt som central part i den fortsatte udvikling og organisering af Bakkehusets koncept, herunder den fremskudte funktion og/eller STIME
 • Varetage supervisionsopgave (for erfaren psykolog i relation til aktuelle kompetencer) 
 • Varetage korterevarende behandlingsforløb
 • Samarbejde med de børne- og ungdomspsykiatriske klinikker i regionen
 • Netværksmøder og samarbejdsmøder med kommunalt regi
 • Rådgivning og vejledning til familier og øvrigt netværk
 • Undervisningsopgaver efter nærmere planlægning

Bakkehuset

Bakkehuset startede som et satspuljeprojekt i 2019. Projektet er permanent gjort pr. 1.1.2022

Enheden er bemandet af medarbejdere med børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring samt kommunale sagsbehandlere.

Enhedens tilbud er tilgængeligt i dag- og aftentiden alle ugens syv dage. På hverdage 8-20 og i weekender 10-20.  Bakkehuset har lukket på alle helligdage.

Hensigten er at styrke den tværsektorielle indsats for børn, unge og deres forældre/netværk, når der ikke umiddelbart er behov for en indlæggelse. Enheden kan afdække barnets/den unges samlede situation med henblik på at skabe den mest relevante indsats i et koordineret forløb med eventuelt igangværende handleplaner i kommunen/psykiatrien/almen praksis.

Formålet med enheden er løbende at udvikle og konsolidere erfaringer med indsatser på tværs af kommune og børne- og ungdomspsykiatrien. Ansøgere skal derfor kunne se sig selv i en rolle, hvor man er med til at udvikle faglige rammer og struktur for samarbejdet.

Opgaverne i Bakkehuset varierer i de enkelte patientforløb og indebærer direkte patientkontakt samt kontakt med familier og netværk. Det kan være kontakt og rådgivning til for eksempel opholdssteder m.m.

Indsatsen i Bakkehuset tager udgangspunkt i et mentaliseringsbaseret netværkstilgang, hvor vi vil arbejde på at styrke integrationen af indsatsen i forhold til komplicerede sager, hvor der både er psykiatriske og sociale problemstillinger.

Medarbejdere i Bakkehuset kan, alt efter behov, foretage hjemmebesøg, besøg på anbringelsessteder, telefonopringninger, videomøder, skriftlige orienteringer eller afholde tværsektorielle møder, hvor det aktuelle overblik drøftes og koordineres med hjemkommune eller andre relevante parter.

Den fremskudte funktion i Bakkehuset

Der søges aktuelt om projekt midler, som kan understøtte kommunernes tidlige indsats, og styrkelse af det fortsatte samarbejde mellem kommunalt regi og børne- og ungdomspsykiatrien.

Projektet vil særlig rette sig mod 3 specifikke kommuner. Det kliniske arbejde vil centrere sig om en kontinuerlig sparring i relation til kommunal bekymring for børn/ unge i mistrivsel, hvor der kan mistænkes psykiatrisk problematik.

Vi tilbyder dig

 • En spændende psykolog/ specialpsykolog stilling i en helt unik enhed, hvor Børne og ungdomspsykiatrien i den kliniske hverdag sidder sammen med kollegaer ansat i kommunalt regi, og sammen bringer forslag til løsninger til det den tværsektorielle indsats for børn og unge - i både den akutte og subakutte fase, efter patienten har henvendt sig i den psykiatriske skadestue.
 • En dynamisk og engageret arbejdsplads, hvor vi gør det, der skal til, og gerne tager et ekstra skridt for børnene, de unge og deres familier, så de oplever sig hjulpet videre i deres forløb
 • Deltagelse i centrale udviklingsopgaver/fremskudt funktion

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at kontakte psykologfaglig ledende koordinator Annette Anbert 20 23 42 82 eller afdelingssygeplejerske i Bakkehuset, Pernille K. Lindgren, 51 90 88 17.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest.

Ansøgning
Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse. Ansøgning fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.

Ansøgningsfrist: d21 april 2023
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”.

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af 8 kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 350 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

Psykiatrien som arbejdsplads 

I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland.

Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Pernille Lindgren
  plin@regionsjaelland.dk
  58538150
 • Adresse
  Smedegade 16, 4000 Roskilde
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  025123
 • Quick-nr.
  446455
 • Indrykningsdato
  16-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  21-04-2023


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Smedegade 16, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Pernille Lindgren
  plin@regionsjaelland.dk
  58538150
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2023
 • Regionens jobnr.
  025123
 • Quick-nr.
  446455
 • Indrykningsdato
  16-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  21-04-2023

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Erfaren psykolog / specialpsykolog til Bakkehuset, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskilde"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.