Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Jordemoder søges til Aasiaat sygehus, Region Disko

Region Disko søger jordemoder fra 15.maj 2023 eller snarest derefter.

Vi har brug for en jordemoder i kortere eller længere vikariat, så vores faste jordemoder kan holde ferie, kurser og besøge enheder i regionen.

Da fødslerne pr. 01.06.2019 blev flyttet til henholdsvis Ilulissat og Nuuk, vil stillingen primært omhandle svangre undersøgelser, 16. ugers terminsscanninger, sundhedsfremmende og forbyggende indsatser samt medicinske aborter. Stillingen er vagtfri.

Du trives med et bredt arbejdsområde og udfordringer

Som jordemoder i Region Disko er du, med base på Aasiaat Sygehus, tovholder for alle gravide i regionen. Du varetager selvstændigt graviditetsundersøgelser indtil 37. uge (evt. inklusiv 16. ugers scanning), barselspleje og efterfødselssamtaler. Derudover deltager du i tværfaglige forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, som Tidlig Indsats, fødselsforberedelse (MANU) samt præventionsrådgivning i Præventionsklinikken. Du har et tæt samarbejde med dine kollegaer, især i Aasiaat, hvor der vil være 2 jordemødre i store dele af perioden, men også dine kollegaer i de to byer og 7 bygder i Region Disko. De gravide fra bygderne kommer til jordemoder i Aasiaat og jordemoderen besøger de to større byer for at tilse de gravide der.

Du brænder for at gøre en forskel

Jobbet kræver, at du er fleksibel, fagligt velfunderet og selvstændig samt at du har gode samarbejdsevner. Du vil få et stort ansvar, hvorfor det er vigtigt, at du har nogle års erfaring.

Du får medindflydelse på dine arbejdsopgaver, et bredt arbejdsområde med mange spændende opgaver og gode udviklingsmuligheder. Men først og fremmest kommer du til at arbejde med kontinuitet et sted, hvor din arbejdsindsats gør en stor og synlig forskel.

Region Disko

Aasiaat ligger i Region Disko i Nordvestgrønland. I regionen ligger også 3 byer og 7 bygder. Sundhedsvæsnet består af sygehuset i Aasiaat, sundhedscentrene i Qasigiannguit og Qeqertarsuaq, sygeplejestationen i Kangaatsiaq og bygdesundhedsklinikker i bygderne. I Aasiaat by bor der ca. 3.100 indbyggere, og i hele regionen bor der ca. 6.800 indbyggere.

Regionen ligger nord for polarcirklen i fantastisk natur – om vinteren med mørketid og nordlys, om sommeren med midnatssol og hvaler.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

Ansøgningsfrist: 15.maj 2023

Samtaler afholdes løbende.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes hos jordemoder Vibe Nemming på vnem@peqqik.gl eller tlf. +299 894261 eller hos ledende regionssygeplejerske Suzanne Rasch på szra@peqqik.gl eller

tlf. +299 894271 / +299 588945

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  16-05-2023
 • Quick-nr.
  446492
 • Indrykningsdato
  17-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  15-05-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Grønlands Sundhedsvæsen
 • Kontaktperson
  Personale Afdelingen
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  16-05-2023
 • Quick-nr.
  446492
 • Indrykningsdato
  17-03-2023
 • Ansøgningsfrist
  15-05-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.