Region Hovedstaden

Københavns Universitet

Blegdamsvej 3B, 2200 København

PhD stilling - læge søges til humanfysiologiske undersøgelser omhandlende tarmhormoners regulering af mavetarmkanalens funktioner (Hvidovre Hospital/Københavns Universitet)

Vi søger en motiveret læge til en tre-årig ansættelse som PhD studerende ved Biomedicinsk Institut (Experimental Gut Physiology), Københavns Universitet. Fokus vil kliniske eksperimentelle forsøg med raske forsøgsdeltagere, der skal udføres ved Hvidovre Hospital (Endokrinologisk Afdeling). Du vil blive en del af en større forskningsgruppe, der inkluderer professor Jens Juul Holst på Biomedicinsk Instititut og Sten Madsbad på Hvidovre Hospital. Stillingen er til besættelse fra 1. august 2023 eller snarest muligt.

Introduktion til projektet og forskningsgruppen
Du vil få ansvaret for at gennemføre tre veldefinerede eksperimentelle studier omhandlende tarmhormonernes betydning for reguleringen af fordøjelseskanalens funktioner i et samarbejde med adjunkt og reservelæge i hoveduddannelse Simon Veedfald og tilknyttede studerende samt andre faggrupper, andre PhD studerende og læger tilknyttet forskningsafsnittet på Hvidovre Hospital og Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet. Som en del af din PhD uddannelse vil du lære om alle trinene i klinisk eksperimentel forskning (forberedelse af nye forsøg, rekruttering af forsøgsdeltagere, gennemførelse af forsøgsdage, prøveindsamling, prøveanalyser, dataanalyser, statistik, artikelskrivning og fremlæggelse af studiedata på nationale og internationale møder). Som PhD studerende vil du også indgå i undervisningen af medicinstuderende på Panuminstittutet.

Ph.d.-studiet er en forskeruddannelse, der på højeste internationale niveau kvalificerer den PhD studerende til selvstændigt at varetage forsknings- og formidlingsopgaver. Hovedvægten i uddannelsen ligger på tilrettelæggelse og gennemførsel af forskningsprojekter under vejledning.  Uddannelsen afsluttes med indlevering af en afhandling, der forsvares med henblik på opnåelse af PhD graden. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point, hvilket svarer til 3 års fuldtidsstudium.

Kvalifikationskrav
Ansøger skal være kandidat i medicin ved ansættelsens start.

Ansøgning
Send ansøgningen elektronisk i PDF eller Microsoft Word format via linket ”Søg stillingen” nederst på siden.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Motiveret ansøgning
(max én side)
I den motiverede ansøgning opfordres ansøgeren til at beskrive kompetencer og personlige kvalifikationer der har relevans for ansættelsen.

2) CV
Med ansøgningen skal medsendes et CV (max én side) samt en eventuel publikationsliste (ingen sidebegrænsninger).

3) Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og karakterudskrifter)
Ansøger skal medsende følgende eksamensdokumentation:

 • kopi af bevis for kandidateksamen samt karakterudskrift
 • kopi af bachelorbevis samt karakterudskrift

Ansøgere med en grad fra et universitet, der ikke er engelsk- eller skandinavisksproget, skal medsende oversættelse af kandidatbevis og eksamensudskrifter, verificeret af det udstedende universitet. Dokumenterne skal oversættes til engelsk, dansk, norsk eller svensk. Derudover skal der medsendes en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.

Bedømmelseskriterier
Følgende kriterier bruges ved bedømmelse af ansøgningerne:

 • Forskningskvalifikationer (eksempelvis erfaringer fra bachelor- og kandidatopgaver)
 • Ret til selvstændigt virke og klinisk erfaring er fordele, men er ikke krav

Ansættelsesprocedure 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes.

Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter institutlederen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere.

De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Det forventes, at bedømmelsesprocessen er afsluttet slut maj/start juni 2023.

Indskrivning
Det er en forudsætning for ansættelsen, at kandidaten indskrives ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets PhD skole ved Københavns Universitet.

Læs mere om fælles retningslinjer for PhD studiet ved KU via dette link https://phd.ku.dk/

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC).

Stillingen er tre-årig og med ansættelsesstart 1. august 2023 eller snarest muligt.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 21. maj 2023, 23.59 CET

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke komme i betragtning.

Der kan ændres i den indsendte ansøgning frem til ansøgningsfristens udløb.

Læs mere om ansøgningsproceduren på Københavns Universitets hjemmeside: https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål om jobbeskrivelsen, arbejdsopgaver og/eller kvalifikationer bedes du kontakte adjunkt / reservelæge Simon Veedfald e-mail: simon.veedfald@regionh.dk / veedfald@sund.ku.dk / Phone.: +45 41 10 25 95.  

Oplysninger om ph.d.-uddannelsens opbygning og regler kan læses på ph.d-skolens hjemmeside: https://healthsciences.ku.dk/phd/

Spørgsmål om rekrutteringsprocessen kan fås ved henvendelse til HR, e-mail: sund-hr-bmi@sund.ku.dk.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital & Københavns Universitet
 • Kontaktperson
  Simon Veedfald
 • Adresse
  Blegdamsvej 3B, 2200 København
 • Stillingstype
  Læge, Forsker
 • Speciale
  Intern medicin: Endokrinologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2023
 • Quick-nr.
  448047
 • Indrykningsdato
  24-04-2023
 • Ansøgningsfrist
  21-05-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital & Københavns Universitet
 • Adresse
  Blegdamsvej 3B, 2200 København
 • Kontaktperson
  Simon Veedfald
 • Stillingstype
  Læge & Forsker
 • Speciale
  Intern medicin: Endokrinologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2023
 • Quick-nr.
  448047
 • Indrykningsdato
  24-04-2023
 • Ansøgningsfrist
  21-05-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.