Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Afdelingslæge, Urologi, prostatacancerteam

En stilling som afdelingslæge ved Afdelingen for Urinvejssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital er ledig til besættelse 01.12.23 eller snarest derefter. Stillingen er tilknyttet prostatacancerteamet på Herlev matriklen. 

Herlev og Gentofte Hospital er et universitetshospital med normeret 834 sengepladser og ét ud af fire akuthospitaler i Region Hovedstaden. På Gentofte matriklen er der urologisk sengeafsnit, ambulatorium samt stor elektiv operationsaktivitet alle hverdage (afd. lukker kl. 20 fredag aften) indenfor benign urologi, mens Herlev matriklen varetager al akut funktion samt såvel ambulant som stationær kræftbehandling. Urologisk afdelings primære optageområde for kræftdiagnoser dækker aktuelt 1,3 million borgere i Region Hovedstaden.  Al behandling af urinvejssten, LUTS, andrologiske lidelser og anden benign urologi varetages for hele regionen svarende til 1,8 millioner borgere. Afdelingen modtager også alle akutte urologiske voksne patienter fra hele regionen undtagen nyretraumer og akutte genindlæggelser af patienter med forløb på urologisk afdeling, Rigshospitalet.  

Afdelingen varetager al urologi på voksne, samt akut behandling af torsio testis på børn (men ikke børneurologi). Afdelingen modtager patienter til højt specialiseret behandling indenfor følgende områder: Prostatacancer, blærecancer egnet til cystectomi og blærerekonstruktion, behandling af inkontinens hos mænd, neurogene og inflammatoriske blærelidelser, binyrekirurgi, erektiv dysfunktion og perkutan sten- og tumorkirurgi. Patienter med urinvejssten fra Færøerne og Grønland modtages også til behandling, ligesom der udføres ESWL behandling og ydes assistance til stenoperationer på børn fra børnekirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Udviklingen af robotassisteret laparoskopisk kirurgi prioriteres, og afdelingen deltager i driften af Robotcenteret i Region Hovedstaden beliggende på Herlev matriklen. Apparatur til ESWL-behandling findes på Gentofte matriklen.  

Til urologisk afdeling er knyttet laboratorier til varetagelse af urodynamiske undersøgelser. Afdelingen har specialiseret ultralydsfunktion, som varetages af specialuddannede overlæger og afdelingslæger. Urologisk forskningsenhed er meget aktiv med fokus på prostatacancer, blærecancer, LUTS og andrologi (tre PhD studerende, en forskningsårs studerende). Derudover forskes klinisk indenfor nyrecancer og urinvejssten.   

Afdelingen har et tæt samarbejde med følgende afdelinger: Onkologi, radiologi, anæstesi, gynækologi, medicinsk endokrinologi, klinisk biokemi og nefrologi. Der afholdes således skemalagte tværfaglige konferencer med relevante specialer (MDT) indenfor prostata-, blære- og nyrekræft samt urinvejssten minimum to gange for hvert område om ugen. LUTS-team afholder skemalagte konferencer ugentligt.  

Per 1.9.20 har afdelingen populationsansvar for urologi i Region Hovedstaden med deraf følgende øget aktivitet, primært indenfor den benigne urologi. Herefter råder afdelingen over 90 senge, samt for- og efterundersøgelsesambulatorier med 22 lægespor dagligt. Den samlede årlige aktivitet udgør ca. 17.000 udskrivelser, 18.000 operationer og 85.000 ambulante besøg. Bemandingen er én cheflæge, 3 ledende overlæger, 2 professorer, 24 overlæger, 20 afdelingslæger, 17 læger i hoveduddannelse, 7 læger i introstilling, 10 KBU-læger og 3 øvrige reservelæger. Hertil kommer forskningsårsstuderende og PhD-studerende. Det samlede antal ansatte i afdelingen udgør aktuelt ca. 370.  

Afdelingsledelsen varetages af chefsygeplejerske Mette Juhl Foghmar og cheflæge Rikke Bølling Hansen (fra 1.6.23).

Kvalifikationer  

Afdelingslægen er speciallæge i urologi på baggrund af en bred urologisk uddannelse. Der søges en afdelingslæge med dokumenteret interesse for og erfaring i såvel udredning som behandling af prostatacancer i alle stadier. Det vil dreje sig om såvel intenderet kurativ behandling i form af videre oplæring i radikal prostatectomi de første år af ansættelsen, som deltagelse og udvikling af behandlingen af avanceret prostatacancer, som er afdelingens største område indenfor populationen af prostatakræft patienter. Det forventes, at afdelingslægen aktivt deltager i afdelingens udviklingsarbejde og forskning.

Opgaver  

Inden for afdelingens rammer skal afdelingslægen kunne varetage basisfunktioner i urologi på lige fod med overlægerne i afdelingen. Afdelingslægen skal være rede til at påtage sig formelle og uformelle undervisningsforpligtelser samt, hvis påkrævet, repræsentere afdelingen i udadvendte sammenhænge.  

Afdelingslægen forsker efter aftale med teamlederne og afdelingsledelsen frit indenfor sine fagområde under behørig hensyntagen til kollegernes forskningsområde. Arbejdstilrettelæggelsen aftales med afdelingsledelsen.  

Afdelingen arbejder med tværfaglige kompetenceudvikling, og arbejdet er organiseret i tværfaglige teams med henblik på at fremme såvel kvalitet som kompetencer og arbejdsglæde hos medarbejderne. 

 Der varetages uddannelse indenfor alle dele af speciallægeuddannelsen i urologi og studenterundervisningen på relevante semestre. Alle speciallæger deltager aktivt i uddannelsesfunktionen. Afdelingen har 3 uddannelsesansvarlige overlæger og en ledende overlæge, som varetager arbejdstilrettelæggelse og uddannelse for lægerne. Studenterundervisningen er løbende under udvikling, og der er på sigt mulighed for ansættelse i lektorat eller varetagelse af postgraduat uddannelsesansvar.

Såfremt ansøger har interesse for ledelse og administration vil et udviklingsforløb indenfor disse felter kunne tilrettelægges. Kvalitetsrelaterede administrative opgaver og ansvarsområde indenfor patientforløb kan forventes.  

Bedømmelse 

Ved besættelse vil der blive lagt afgørende vægt på ansøgers samarbejdsevner, at ansøger er visionær samt evner at fastholde langsigtede mål og vise forståelse for afdelingens drift, udvikling og kvalitetssikring.  

Ansættelsesvilkår 

Afdelingslægen er overenskomstansat med vagt i form af dagvagter og aftenvagter efterfulgt af rådighedsvagt fra hjemmet. Vagten er aktuelt planlagt i 12-ugers rul. Tilrettelæggelse af arbejdsforhold for forskning og undervisning aftales i forbindelse med ansættelsen.  

Ansøgning 

Ansøger bedes i sin ansøgning forholde sig til hver af de 7 kompetencer, som lægerollen indeholder. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til cheflæge Hans Stimpel, tlf. 38681240.  

Ansøgningsfrist er 30.05.23 kl. 12.00.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 24.  

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev Hospital
 • Kontaktperson
  Hans Rudolf Stimpel
 • Adresse
  Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Urologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2023
 • Regionens jobnr.
  249387
 • Quick-nr.
  448760
 • Indrykningsdato
  08-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  30-05-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev Hospital
 • Adresse
  Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev
 • Kontaktperson
  Hans Rudolf Stimpel
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Urologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2023
 • Regionens jobnr.
  249387
 • Quick-nr.
  448760
 • Indrykningsdato
  08-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  30-05-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.