Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Introduktionsstillinger i psykiatri ved Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

Er du interesseret i at være en del af et fællesskab på en nytænkende og ambitiøs uddannelsesafdeling, som prioriterer at give yngre læger den bedst mulige uddannelse?

Så kan Psykiatrisk Afdeling Aabenraa tilbyde 2 introduktionsstillinger i psykiatri til besættelse pr. 1. september 2023 eller efter aftale.

Som introduktionslæge bliver du hurtigt en naturlig del af gruppen af yngre læger, med fokus på trivsel herunder fælles frokost, faglig udvikling og samarbejde.

Prioriteringen af yngre læger og medicinstuderendes uddannelse tydeliggøres ved, at den uddannelsesansvarlige overlæge en dag om ugen tager sig af de yngre lægers uddannelse som modtager bedsideundervisning og observeres under samtaler med henblik på at udvikle den enkeltes evner inden for samtaleteknik, kommunikation, udredning, diagnostik og behandling.

Desuden er der daglig middagskonference på eget afsnit, hvor yngre læger i grupper udvikler deres evne til at fremlægge patienter og tage velovervejede beslutninger sammen med afdelingens overlæge.
Alle har forud for ansættelse fået tildelt en velkvalificeret vejleder, og du vil modtage vejledersamtale minimum hver 3. uge, hvor din individuelle uddannelsesplan bruges aktivt.

Målbeskrivelsens krav om struktureret klinisk observation med henblik på opfyldelse af kompetencer vægtes højt, hvorfor yngre læger fire gange årligt i gruppe forfiner sine evner inden for samtaleteknik og psykopatologisk udredning.

Det aktive uddannelsesmiljø har daglig forvagtssupervision af afgående forvagt ved speciallæge, 7 faglige minutter ved morgenkonference, torsdagsundervisning, månedligt gruppebaseret supervision ved psykolog, klinisk konference hver 4. uge og ugentlig læge-psykolog møder. For nyligt er der desuden startet simulationstræning, der giver en unik mulighed for at træne svære situationer hvor tvang er involveret. 

Stillingen indeholder en introduktion til afdelingen på 5-7 dage herunder konflikthåndteringskursus. Dit uddannelsesforløb vil være planlagt i tæt samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge og din vejleder. Afdelingen har godkendt supervisor i både kognitiv terapi og dynamisk psykoterapi, således at du får en mulighed for psykoterapiforløb under supervision inden for begge terapier. 

Som introduktionslæge er du tilknyttet et afsnit med egne patienter, hvor du som behandlingsansvarlig læge under supervision, vil være den primære behandler.

Uddannelse og trivsel prioriteres lige højt, derfor har yngre læger stuegangsarbejde og så få vagter som muligt, og du vil derfor gennemføre et grundigt introduktionsprogram, som klæder dig på til arbejdet i det sengeafsnit du tilknyttes, og vagtfunktion.
Der foreligger et detaljeret uddannelsesprogram i overensstemmelse med reglerne for den nye speciallægeuddannelse i psykiatri.

Afdelingen er tilknyttet forskningsenheden Sønderjylland ved professor Elsebeth Stenager, Psykiatrisk Afdeling OUH. Læs om Forskningsenheder og -centre i Psykiatrien

Forskning er en naturlig integreret del af den daglige klinik og en af hjørnestenene i afdelingens udvikling. Derfor er et tæt samarbejdet med Psykiatrisk Forskningsakademi i Region Syddanmark ledet af adjungeret professor Povl Munk Jørgensen.

Om afdelingen
Psykiatrisk afdeling Aabenraa har 95 sengepladser, to dobbelte sengeafsnit, et sengeafsnit i tilknytning til FAM og et ældrepsykiatrisk sengeafsnit. Herudover er der lokalpsykiatrier i Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev, som varetager ambulant behandling. Der er etableret oligofreniteam, opsøgende psykoseteams og OPUS Team for ny-debuterede patienter med skizofreni.

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa har to vagtlag, et forvagtslag med tilstedeværelsesvagt og et bagvagtslag med tilstedeværsvagt til kl 16 og herefter vagt uden for tjenestested. Der er fælles forvagtsfunktion med børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit i aftennattevagt.
Afdelingen ligger i tilknytning til det somatiske sygehus i Aabenraa, hvortil der er et tæt samarbejde gennem en fælles patientindgang i FAM.

Psykiatrisk Afdeling Aabenraa er nybygget, i topmoderne patientvenlige faciliteter med døgnrytmelys, sanserum, motionsrum, sportshal og flotte enestuer med badeværelse.
Aabenraa Sygehus ligger ved motorvejsafkørslen og er nem og hurtig at komme til.
Der er nybyggede lægeboliger tæt ved sygehuset. Læs her: Bolig, familie og fritid. 

Du kan orientere dig om Psykiatrisk Afdeling Aabenraa på hjemmesiden.

Løn i henhold til aftale mellem Yngre Læger og Danske Regioner. 

Du er velkommen til at kontakte overlæge Karol Franciszek Mazurowski tlf.  9944 5545 mail: Karol.Franciszek.Mazurowski@rsyd.dk eller cheflæge Klaus Müller-Nielsen på 9944 6502, mail: kmn@rsyd.dk
 
Praktiske oplysninger:
Ansøgningsfrist den 9. juni.
Samtalerne forventes afholdt den 20. juni eller efter aftale.
 
Vi glæder os til at høre fra dig.
 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien i Region Syddanmark, Aabenraa
 • Kontaktperson
  Klaus Müller-Nielsen
 • Adresse
  Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Antal stillinger
  2
 • ESK-numre
  5004-13-50-i-01 & 5004-13-50-i-03
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2023
 • Regionens jobnr.
  225360
 • Quick-nr.
  449010
 • Indrykningsdato
  11-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  09-06-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien i Region Syddanmark, Aabenraa
 • Adresse
  Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
 • Kontaktperson
  Klaus Müller-Nielsen
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Antal stillinger
  2
 • ESK-numre
  5004-13-50-i-01 & 5004-13-50-i-03
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2023
 • Regionens jobnr.
  225360
 • Quick-nr.
  449010
 • Indrykningsdato
  11-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  09-06-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.