Region Sjælland

Region Sjælland

Allén 15, 4180 Sorø

Hoveduddannelsesstilllinger i almen medicin - Region Sjælland

 

Hoveduddannelsesstilling i Almen medicin - Region Sjælland

Region Sjælland søger læger, der brænder for almen medicin og gerne vil arbejde som alment praktiserende læge.

I Region Sjælland vægter vi uddannelsesmiljøet højt, vi har et stort fokus på at skabe de bedste rammer for dig i dit hoveduddannelsesforløb og på at give dig en uddannelse af høj faglig kvalitet.

Log ind på www.videreuddannelsen.dk for at se de 17 forløb vi tilbyder, eller se nederst i dette opslag

Vi har en række tilbud knyttet til stillingen som hoveduddannelseslæge i almen medicin.

Vi tilbyder

 • Spændende uddannelsesforløb, hvor du får rig mulighed for bringe dine kompetencer i spil og videreudvikle dine kompetencer
 • Introduktionskursus hvor du mødes med andre uddannelseslæger i almen medicin og Regionens yngre almen medicinske uddannelseskoordinatorer (DYNAMU)
 • Tilknytning til en DYNAMU og praksisuddannelseskoordinator (PUK)
 • Mulighed for deltidsstilling
 • 4 årlige obligatoriske temadage for alle uddannelseslæger i almen medicin, med fokus på netværksdannelse, faglige og kliniske problematikker
 • Mulighed for deltagelse i mindre supervisionsgruppe med lægefaglig supervisor allerede i fase 1
 • Supervision af uddannet lægefaglig supervisor i fase 3
 • Mulighed for at træne dine praktiske færdigheder i et af Regionens 4 Trænings- og Læringscentre/simulationsenheder
 • Mulighed for at få del i kompetenceudviklingspuljen målrettet hoveduddannelseslæger i almen medicin
 • Deltage i eller oprette mini DGE junior-gruppe med mulighed for betalt efteruddannelse
 • Attraktive lægeboliger nær alle større sygehuse. Se nogle her: Sygehusboliger og Boliger til YL,
 • Konkret for forløbene på Nykøbing F. Sygehus, Kom Syd på
  • Som noget nyt kan du i forløb nr. 8 frit vælge mellem disse 3 praksis (gældende for både fase 1 og fase 2)
 1. Lægehuset Nysted, 4880 Nysted
 2. Lægerne Caspar Brands Plads, 4220 Korsør
 3. Læge Hajnalka Krisztina Jakobsen, 2670 Greve
  • Sygehusansættelsen på GYN/OBS er vagtfri
  • Sygehusansættelsen i psykiatri garanterer 1 måneds sammenhængende forløb i Distriktspsykiatrien
  • For hoveduddannelseforløb med samlet sygehusdel på Nykøbing Falster sygehus, er der fra alle afdelinger forhåndsgodkendt deltid i sygehusdelen, hvis dette ønskes
  • Stort Læringslab med moderne sundhedsfaglige lærings- og træningsfaciliteter
  • Mulighed for at søge om lokale puljemidler til efteruddannelse i sygehusansættelsen
  • Personalebus med daglige direkte afgange fra København og Nykøbing F. Sygehus
 • Konkret for forløbene tilknyttet Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
  • Deltagelse i månedlige obligatoriske netværksmøder for alle almen medicinske uddannelseslæger
  • Mulighed for at søge om lokale puljemidler til efteruddannelse i sygehusansættelsen
  • Personalebus med daglige direkte afgange fra København og Slagelse Sygehus
 • Konkret for forløbene tilknyttet Holbæk sygehus
 • Har udviklet simulationstræning målrettet AP-læger som en læringsmæssig støtte til arbejdet i akutmodtagelsen

Du kan læse meget mere om hoveduddannelsen i Region Sjælland på vores hjemmeside: Hoveduddannelse i almen medicin

Ansøgning

Det er en forudsætning, at du senest ved tiltrædelse af din hoveduddannelsesforløb, har fuldført din introduktionsuddannelse i almen medicin.

Hoveduddannelsesforløbet søges med en motiveret ansøgning, hvor du med udgangspunkt i lægens 7 roller, beskriver din motivation for at blive speciallæge i almen medicin. Beskriv gerne dine erfaringer og kompetencer som du kan drage nytte af, og hvordan du tænker din fremtidige rolle som speciallæge i almen medicin, kan udvikle faget.

Til ansøgningen vedlægges:

 • CV-skabelon, som du finder nederst på vores hjemmeside
 • Prioriteringsskema – som udfyldes via videreuddannelsen.dk
 • Kopi af pas og/eller evt. opholdstilladelse.
 • Dokumentation for gennemført introduktionsstilling i almen medicin. Alternativt vedlægge vurderingsskema med oplysning om, hvornår du forventer at afslutte dit introduktionsforløb.
 • Dokumentation for obligatorisk deltagelse i lægevagt i din introduktionsstilling (kvalifikationskort nr. 7) - Hvis du ikke har opnået kvalifikationerne på ansøgningstidspunktet, skal der vedhæftes et dokument, som du har udfyldt sammen med tutor med angivelse af datoer for planlagte lægevagter.

Se endvidere: Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen, som du finder nederst på vores hjemmeside

Til alle forløb vil der blive indhentet børneattester via Det Centrale Kriminalregister inden ansættelsen. Ansættelsen er betinget af en ren attest.

Prioritering af stillinger

Ud fra en samlet vurdering af din ansøgning og efterfølgende samtale, vil forløbene blive tilbudt i prioriteret rækkefølge.  Den ansøger, der bliver fundet bedst kvalificeret får sin første prioritet; nr. 2 får sin første prioritet, hvis den er ledig osv. Det er derfor vigtigt, at du prioriterer så mange forløb som muligt, dog kun dem du kan og ønsker at tiltræde.

Bemærk

Fase 1 og fase 2 vil, blive afviklet i samme praksis. Du får tildelt en fase 3 praksis ca. 1 år inden, du skal påbegynde dit forløb. Den geografiske placering vil være i samme optageområde, som fase 1 og 2.

Ansøgning sendes via videreuddannelsen.dk.  Ansøgninger der ikke sendes via videreuddannelsen.dk, kommer ikke i betragtning.

Yderligere oplysninger om den lægelige videreuddannelse og målbeskrivelse m.v. kan findes på vores hjemmesiden: Hoveduddannelse i almen medicin, dsam samt sst.dk

 

Løn og Ansættelsesvilkår

- Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

- Ansøgningsfristen er den 18. juni 2023 kl. 23.59.

- Ansættelsessamtaler afholdes den 29. juni 2023

Indkaldelse til ansættelsessamtaler forventes udsendt senest d. 22 juni 2023. Her vil fremgå, samtaletidspunkt.

I Region Sjælland indhenter vi som udgangspunkt en skriftlig reference på ansøgere, som ikke tidligere har haft en uddannelsesstilling, i Region Sjælland. Når du søger hoveduddannelsesforløb, skal du angive en referenceperson. Referencepersonen skal være den relevante leder i din seneste uddannelsesstilling. Du giver samtykke til, at der kan indhentes reference til oplyste referenceperson, når du sender ansøgningen. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes, ved at skrive til rhioghstillinger@regionsjaelland.dk.

 

Har du spørgsmål til ovenstående eller øvrige spørgsmål om f.eks. merit, forskning, fleksible uddannelsesforløb eller andet? Kan vi kontaktes på rhioghstillinger@regionsjaelland.dk

 

Hoveduddannelses forløb 2023-3:

Forløb 1

010923

Lægernes Hus Norvangen I/S, Norvangen 3D, opgang C, 4. sal, 4220 Korsør

Psykiatri Vest

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Medicinsk afdeling 1

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Lægernes Hus Norvangen I/S, Norvangen 3D, opgang C, 4. sal, 4220 Korsør

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 2

010923

Trelleborgklinikken, Sdr. Stationsvej 39, 1, 4200 Slagelse

Psykiatri Vest

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Medicinsk afdeling 2

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Trelleborgklinikken, Sdr. Stationsvej 39, 1, 4200 Slagelse

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjæland 

 

Forløb 3

010923

Lægerne Boberg, Christensen og Hogrefe, Omøvej 7, 1. tv., 4700 Næstved
Psykiatri Syd

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Medicinsk afdeling 1

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Boberg, Christensen og Hogrefe, Omøvej 7, 1. tv., 4700 Næstved

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 4

010923

Lægerne Helga Lind Nielsen og Stine Printz, Nørretorv 19, 4100 Ringsted

Psykiatri Syd

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Medicinsk afdeling 2

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Helga Lind Nielsen og Stine Printz, Nørretorv 19, 4100 Ringsted

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 5

010923

Lægerne Rosenkilde, Roested & Ovesen ApS, Omøvej 7, 1. th., 4700 Næstved

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Pædiatrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Rosenkilde, Roested & Ovesen ApS, Omøvej 7, 1. th., 4700 Næstved

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 6

010923

Lægerne Apotekerstræde, Apotekerstræde 6, st. tv., 4700 Næstved

Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Pædiatrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

Nykøbing F. Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Apotekerstræde, Apotekerstræde 6, st. tv., 4700 Næstved

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 7

010823

Lægerne Bro, Kaptain og Amuthan, Omøvej 7, 2. tv, 4700 Næstved

Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Pædiatrisk Afdeling

Psykiatri, Region Sjælland Psykiatrien Syd

Slagelse Sygehus, Medicinsk afd. 2 – endokrinologisk afs. Næsted, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

Slagelse Sygehus, Akutafdeling, Næsted, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

Lægerne Bro, Kaptain og Amuthan, Omøvej 7, 2. tv, 4700 Næstved

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 8

010823

Fase 1, Valgfri mellem:

 1. Lægehuset Nysted, 4880 Nysted
 2. Lægerne Caspar Brands Plads, 4220 Korsør
 3. Læge Hajnalka Krisztina Jakobsen, 2670

Slagelse Sygehus, Medicinsk afd. 2 – endokrinologisk afs. Næsted, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Pædiatrisk Afdeling

Psykiatri, Region Sjælland Psykiatrien Syd

Nykøbing F. Sygehus, Akutafdelingen

Fase 2, Almen praksis, Region Sjælland syd – Samme praksis som valgt i fase 1

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 9

Pr. 010823

Lægernes hus i Gørlev, Tværstenen 2, 4281 Gørlev

Holbæk sygehus, Medicinsk afdeling

Holbæk sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Psykiatrien Vest

Holbæk sygehus, Børne – Ungeafdelingen

Holbæk sygehus, Akutafdelingen

Lægernes hus i Gørlev, Tværstenen 2, 4281 Gørlev

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 10

Pr. 010823

Lægerne Sofie Rohde og Jesper Trier, Nygade 12, Holbæk

Holbæk sygehus, Medicinsk afdeling

Psykiatrien Vest

Holbæk sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Holbæk sygehus, Akutafdelingen

Holbæk sygehus, Børne – Ungeafdelingen

Lægerne Sofie Rohde og Jesper Trier, Nygade 12, Holbæk

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 11

Pr. 010923

Stenlillelægerne, Møllegårdsvej, Stenlille

Psykiatrien Vest

Holbæk sygehus, Børne – Ungeafdelingen

Holbæk sygehus, Medicinsk afdeling

Holbæk sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Holbæk sygehus, Akutafdelingen

Stenlillelægerne, Møllegårdsvej, Stenlille

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 12

Pr. 010923

Lægerne i Kirkestræde, Kirkestræde 2, Holbæk

Holbæk sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Psykiatrien Vest

Holbæk sygehus, Børne – Ungeafdelingen

Holbæk sygehus, Medicinsk afdeling

Holbæk sygehus, Akutafdelingen

Lægerne i Kirkestræde

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 13

010823

Læge Katrine Rasmussen, Torvebyen 2, 4600 Køge

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

Psykiatri Øst

SUH, Køge, Akutafdelingen

Læge Katrine Rasmussen, Torvebyen 2, 4600 Køge

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 14

010823

Lægerne Algade 17, Algade 17, 1., 4000 Roskilde

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Øst

SUH, Køge, Akutafdelingen

Lægerne Algade 17, Algade 17, 1., 4000 Roskilde

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 15

010923

Lægerne i Jyllinge, Jyllingecentret 1, 4040 Jyllinge

SUH, Køge, Medicinsk Afdeling

SUH, Køge Akutafdelingen

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

SUH, Roskilde, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

Lægerne i Jyllinge, Jyllingecentret 1, 4040 Jyllinge

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 16

010923

Roskilde Lægehus, Allehelgensgade 22, 4000 Roskilde

SUH, Roskilde, Medicinsk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

SUH, Køge Akutafdelingen

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

SUH, Roskilde, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Roskilde Lægehus, Allehelgensgade 22, 4000 Roskilde

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 17

010923

Søndre Lægehus, Søndre Allé 43 B, 4600 Køge

SUH, Roskilde, Medicinsk Afdeling

SUH, Roskilde, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

SUH, Køge Akutafdelingen

Søndre Lægehus, Søndre Allé 43 B, 4600 Køge

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Hvad du kan forvente i næste opslagsrunde 2023-4:

Hoveduddannelsesstillinger til besættelse pr. 1.10 og 1.11 slås op i uge 25 – samtaler vil blive afholdt d. 25 august

 • Vi forventer at slå ca. 5 hoveduddannelsesforløb i Nykøbing Falster området
 • Vi forventer at slå ca. 5 hoveduddannelsesforløb i Slagelse området
 • Vi forventer at slå ca. 5 hoveduddannelsesforløb i Holbæk området
 • Vi forventer at slå ca. 5 hoveduddannelsesforløb i Sjællands Universitets Hospitals området

Koncern HR understøtter strategisk og udviklingsmæssigt Region Sjælland som en attraktiv arbejdsplads. Region Sjælland udvikler og leverer offentlig service til borgere, kommuner og virksomheder. Læs mere om Region Sjælland på www.regionsjaelland.dk

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Almen praksis - Region Sjælland
 • Kontaktperson
  Benedicte West
 • Adresse
  Allén 15, 4180 Sorø
 • Stillingstype
  Hoveduddannelsesforløb
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2023
 • Regionens jobnr.
  026867
 • Quick-nr.
  449017
 • Indrykningsdato
  12-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  18-06-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Almen praksis - Region Sjælland
 • Adresse
  Allén 15, 4180 Sorø
 • Kontaktperson
  Benedicte West
 • Stillingstype
  Hoveduddannelsesforløb
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2023
 • Regionens jobnr.
  026867
 • Quick-nr.
  449017
 • Indrykningsdato
  12-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  18-06-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.