Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Genetisk Vejleder i Klinisk Genetisk Enhed Sjællands Universitetshospital, Roskilde

 
 
 

En spændende sundhedsfaglig karrieremulighed for sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere mv.

Ved Klinisk Genetisk Enhed, Center for Klinisk Genetik og Genomisk Diagnostik, Sjællands Universitetshospital i Roskilde, er 2 stillinger (37 timer) som genetisk vejleder ledige til besættelse 01.08.2023 eller snarest derefter.

Oplæringen vil i ansættelsens første måneder foregå i samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling, Rigshospitalet og derfor kan der forventes arbejde på Rigshospitalet oplæringsperiodens første tre måneder, hvorefter du vil arbejde fuld tid på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Vi søger dynamiske og engagerede og ansvarsfulde medarbejdere med interesse for klinisk genetik og lyst til et meningsfuldt og værdiskabende tværfagligt arbejde med genetisk rådgivning af patienter og deres familier for dermed at kunne guide dem igennem en udredning for arvelig kræftsygdom samt understøtte de patientforløb, der modtager lægelig udredning og vejledning.

Som genetisk vejleder får du mulighed for at bruge din sundhedsfaglige uddannelse på en ny måde, og du vil få brug for både kommunikative og empatiske evner og grundighed i detektivarbejdet med at afdække familiers sygdomme i forhold til arvelighed.

Arbejdet består af både selvstændige forløb samt i understøttelse af læger i udredning for arvelig cancer. Forløbet består af samtale med patienter og introduktion til baggrunden for henvisningen og en generel forklaring af arvelig sygdomsrisiko, derefter optagelse af familiens sygehistorie ud fra samtale, ud fra dette en optegnelse af et stamtræ med angivelse af relevante sygdomme i familien, verificering af relevante diagnoser igennem diverse opslag, information og rådgivning til patienten om de genetiske analyser, der findes relevante og en forklaring af konsekvenserne af de svar, der fremkommer, bestilling af analyserne og overlevering af svar på disse. Emnet afføder ofte mange spørgsmål og overvejelser hos patienten.

Samtalerne med patienter sker som udgangspunkt over telefon men fysiske konsultationer er også forekommende.  Arbejdet journalføres i patientjournalen og der kommunikeres skriftligt til praktiserende læge.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med andre genetiske vejledere, speciallæger i klinisk genetik, og sekretærer i vores team samt molekylærbiologer i centret. Der vil også være behov for dialog og kompetenceudvikling med de henvisende afdelinger. Du vil superviseres i din opgaveløsning. Der er faste konferencer, hvor I vil træffe fælles beslutninger.

En konsultation i Klinisk Genetisk Enhed kan have en stor betydning patienters og deres slægts fremtid. Vi stiler mod at yde en god, empatisk og pædagogisk rådgivning af alle patienter og deres familiemedlemmer, så de får et trygt og sammenhængende forløb på et højt fagligt niveau, hvor patienterne føler sig tilstrækkeligt støttet og informeret til at kunne træffe beslutninger om udredning af arvelige lidelser.

Center for Klinisk Genetik og Genomisk Diagnostik er et regionalt center, der er under ledelse af Afdelingsledelsen i Klinisk Biokemi på Sjællands Universitetshospital.

Kvalifikationer

En sundhedsfaglig baggrund som sygeplejerske, jordemoder, bioanalytiker eller lægesekretær med erfaring med patientkontakt er ønsket. Viden om genetik og evt. erfaring med klinisk genetik er en fordel, men individuel oplæring til funktionen og specialet generelt vil finde sted.

Erfaring fra tidligere i form af i selvstændige samtaler med patienter eller borgere er relevant. Du er omhyggelig i indhentning af information og sikring af dokumentation samt skriftligt velformuleret og det er en fordel af kunne navigere rundt i SP (elektronisk patientjournal)

Du er en tillidsskabende, tålmodig og venlig person med gode kommunikative og pædagogiske kompetencer, som forstår at tale med patienter på en imødekommende, empatisk og forståelig måde.

Du kan lytte og forholde dig til de meget forskelligartede situationer patienter i et bredt aldersspektrum står i, ved udredning for arvelig lidelse i familien, og du kan åbensindet og med hensyntagen til forskelligt vidensniveau støtte dem i de valg, de skal træffe vedrørende deres udredning.

Du kan arbejde konstruktivt ind i opbygningen af et fælles center, der varetager både genetisk udredning og rådgivning og udbredelse og tolkning af større genetiske undersøgelser. Der er brug for at udvide i alle faggrupper og derfor skal du have lyst til at bidrage til at skabe gode fælles strukturer og samarbejder. 

Send os en ansøgning, hvor du beskriver din interesse for stillingen og de kvaliteter du kan bidrage med som sundhedsprofessionel og som kollega. 

Samtalerne kan evt. afholdes løbende og afholdes inden udgangen af juni måned.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Susanne Timshel
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2023
 • Regionens jobnr.
  027231
 • Quick-nr.
  449756
 • Indrykningsdato
  29-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  17-06-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Susanne Timshel
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2023
 • Regionens jobnr.
  027231
 • Quick-nr.
  449756
 • Indrykningsdato
  29-05-2023
 • Ansøgningsfrist
  17-06-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.