Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København

Introduktionslæge i Akutmedicin, Akutmodtagelsen BFH 1. september 2023

Vil du være med i vores uddannelsesteam og har du lyst til en introduktionsstilling i Akutmedicin, så har du muligheden for at søge den stilling vi har ledig fra 1. september 2023.

Akutmedicin, et fagligt bredt speciale    

 • Du vil modtage, undersøge, diagnosticere og behandle alle typer af akutte patienter i tæt samarbejde med egne akutlæger, specialernes læger, og andre faggrupper døgnet rundt    
 • Du vil få kompetencer inden for triagering, visitation, flowstyring og et bredt klinisk blik inklusiv akut ultralyd
 • Du vil få mulighed for ophold i ortopædkirugisk-, organkirurgisk- og medicinsk akutmodtagelse
 • Du vil samarbejde med og visitere patienter til matriklernes brede vifte af fastforankrede specialer: Kardiologi, neurologi, lungemedicin, gastromedicin, endokrinologi, geriatri, abdominalkirurgi, dermatologi, anæstesi/intensiv medicin og ortopædi. 

Hvis du drømmer om at blive en del af et stort dynamisk Akuthospital med en Akutmodtagelse, hvor der er et godt uddannelsesmiljø, gode muligheder for faglig udvikling og tæt supervision af de bedste kolleger, så er det her, du skal slå til!   

På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals Akutmodtagelse vil du arbejde ude hos patienterne i tæt samarbejde med dine kolleger fagligt som tværfagligt i et godt socialt arbejdsmiljø.

Vi sætter meget fokus på team arbejde og flow og dermed at sætte patienten først med den bedste faglige behandling med mindst mulig ventetid for patienterne. Vi har et tæt tværfagligt miljø og samarbejde med de øvrige afdelinger på hospitalet.

Klinikkens læger, ledelse, sygeplejersker og sekretærer har fokus på prioritering af et godt arbejds-, lærings- og uddannelsesmiljø. Alle uges hverdage med mulighed for supervision af tilstedeværende speciallæge. Vi har en koorinerende speciallæge hele døgnet alle dage. 

Hvorfor skal du vælge os?   

 • Du vil få et individuelt tilpasset og veltilrettelagt plan for din introduktionsuddannelse, herunder tæt supervision og egen hovedvejleder   
 • Du vil blive oplært i flowmasterrollen, så du kan være med til at sikre styring af flow i samarbejde med de øvrige læger og sygeplejersker i afdelingen    
 • Vi har formaliseret og skemalagt undervisning bl.a. tilbydes du EMCC-kursus
 • Gode muligheder for introduktion til videnskabeligt arbejde
 • Vi anvender tværfaglig simulationstræning/færdighedstræning som læringsmetodik

Vores uddannelsesteam består på nuværende tidspunkt af to uddannelsesansvarlige overlæger, en uddannelseskoordinerende yngre læge, 12 introduktionslæger i Akutmedicin, tre hoveduddannelseslæger i Akutmedicin og fire hoveduddannelseslæger i Almen Praksis.

Bispebjerg Frederiksberg Hospital (BFH) bygger et nyt akuthus med en stor fælles Akutafdeling planlagt til ca. 120 senge. Akuthusets første del forventes færdigt i 2025. BFH vil arbejde frem mod en langt mere integreret og fælles akutafdeling. Vi arbejder allerede nu aktivt med implementering af Akutmedicinspecialet, som er en vigtig løftestang for arbejdet med de akutte patienter.

Akutmodtagelsen består på nuværende tidspunkt af fire områder  

 • Akutmodtagelsens skade- og visitationsafsnit (AKM) på Bispebjerg matriklen, hvor vi behandler ca. 85.000 patienter/år. Her modtagees de meste akutte medicinske og kirurgiske patienter, ortopædkiruriske småskader, og patienter med almen medicinske lidelser i vagtperioden uden for egen læges åbningstid. Patienterne modtages i alle triage farver med mulig efterfølgende indlæggelse i relevant speciale.   
 • Akutklinikken (AK) Frederiksberg matriklen, hvor man behandler ca. 35.000 patienter/år, som har åbent fra kl. 9.00-21.00.  
 • Akut Vurderings Afsnit (AVA) på Bispebjerg matriklen med 28 sengepladser med en gennemsnitlig opholdstid på ca. 24 timer. Ca.12.000 patienter med akutte medicinske tilstande, hvor der samarbejdes om hurtig diagnostik i et stærkt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
 •  Flexklinikken for socialt udsatte borgere som består af et ambulatorium og en almen praksisklinik. 

Vi forventer 

 • Du er god til at kommunikere og samarbejde både mono- og tværfagligt   
 • Du er engageret og har interesse for Akutmedicin   
 • Du har gå på mod, er udadvendt og læringsvillig   
 • Du kan trives i et omskifteligt og udfordrende arbejdsmiljø

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte Henrik Laugsen, uddannelsesansvarlig ledende overlæge, tlf. 20 78 69 65, hvis du har spørgsmål. 

Du kan også skrive til vores fællespostkasse: akutmodtagelsen.bispebjerghospital@regionh.dk, hvor vi vil besvare din forespørgsel hurtigst muligt.  

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: https://www.bispebjerghospital.dk/akutmodtagelse  

Du kan også følge os på Instagram: #akutmodtagelsen_bfh

 

Ansøgningsfrist og ansættelsesvilkår   

Ansøgningsfrist: Mandag d. 19. juni 2023 kl. 8.00.

Vi forventer at afholde samtaler: Torsdag d. 22. juni 2023. 

Stillingen er til besættelse: D. 1. september 2023.

Løn og ansættelsesvilkår

I henhold til aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre læger.    
 
 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Kontaktperson
  Henrik Laugesen
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Speciale
  Akutmedicin & Almen medicin & Intern Medicin & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi & Intern medicin: Reumatologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2023
 • Regionens jobnr.
  249934
 • Quick-nr.
  450029
 • Indrykningsdato
  05-06-2023
 • Ansøgningsfrist
  19-06-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København
 • Kontaktperson
  Henrik Laugesen
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Speciale
  Akutmedicin & Almen medicin & Intern Medicin & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi & Intern medicin: Reumatologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2023
 • Regionens jobnr.
  249934
 • Quick-nr.
  450029
 • Indrykningsdato
  05-06-2023
 • Ansøgningsfrist
  19-06-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.