Region Nordjylland

Anæstesi og Intensivafdeling

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Kollega til Aalborg Anæstesi/Intensiv (afdelingslæge)

Kære kommende kollega.
Vi håber, du har lyst til at blive en del af vores fantastiske gruppe af engagerede og dygtige læger.
Du vil få muligheden for at præge din stilling. Er du særligt interesseret i forskning, kvalitets-arbejde, intensiv terapi, perioperativ medicin, (projekt)ledelse, avanceret smertebehandling eller andet? Vi vil gøre vores bedste for at matche dine ønsker og kompetencer med afdelingens behov, således at du får et arbejde, du bliver glad for.

I dagligdagen er vi inddelt i 4 subspecialiserede grupper med hver sin ledende overlæge. Disse udgør, sammen med cheflægen, professoren og UAO’erne, en dynamisk og klinisk funderet ledergruppe, som understøtter, at vi er én samlet afdeling, hvor alle tager fra for at løse opgaverne.

Afdelingens forskningsaktivitet er af høj international klasse og udspringer fra et stærkt og kliniknært team af engagerede, forskningsinteresserede kollegaer. Det er afdelingens mål, at forskningsaktiviteten udvides fra det intensive område til også at indbefatte den kliniske anæstesiologi.

Vi har en stor uddannelsesfunktion med mange dygtige uddannelseslæger, der hver især skal klædes godt på til deres arbejdsliv. Vejlederrollen vil blive en naturlig del af din dagligdag og understøtte din egen faglige udvikling.

Du vil blive tilknyttet ét af de subspecialiserede afsnit, men vi tilbyder også mulighed for en rotationsordning mellem de forskellige afsnit, så du over tid opbygger specialistkompetencer indenfor flere forskellige subspecialer.

Region Nord tilbyder årligt hver speciallæge en personlig uddannelseskonto (ca. 25.000,-/år) samt 10 dages kursus aktivitet. Øvrige efteruddannelser (fx SSAI) er også højt prioriteret og aftales individuelt.
Afdelingen og hele hospitalet forbereder sig på udflytningen til vores nybyggede hospital om en kort årrække. Dit engagement er vigtigt for at gøre dette til at god og udbytterig proces, hvor vi tager det bedste fra det nuværende med og laver forandringer og forbedringer, hvis det giver mening. Der vil derfor være rig mulighed for at sætte sit præg på afdelingen og din fremtidige arbejdsplads.
Vi har brug for at nye øjne, nye kræfter og kolleger med godt humør bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor fagligheden er høj.

De 4 subspecialiserede områder er følgende
Organkirurgisk anæstesi bedøver til alle former for organkirurgi, inkl. indgreb på rectum, colon, ventrikel, pancreas og lever. Det er et travlt afsnit med et godt fagligt miljø og samarbejde med kirurgerne. Perioperativ håndtering og optimering af akutte organkirurgiske patienter er vigtig, og fylder en del i arbejdsdagen.

Neuro- og ortopædkirurgisk anæstesi varetager klinisk anæstesi til alle former for neuro-kirurgi, ortopædkirurgi, visse rygkirurgiske indgreb samt traumer. Hertil kommer satellitfunktioner i radiologisk regi med anæstesiologisk assistance til MR- og CT-scanninger samt neuroradiologisk intervention. Endvidere varetages intensiv medicinsk terapi til patienter indenfor neuro- og traumeområdet på specialiseret neuro- og traumeintensivt afsnit, herunder avanceret neuro-monitorering.

Anæstesi og Intensiv Nord tilbyder gode muligheder for at kombinere opgaver indenfor højt specialiserede funktioner med almen anæstesi og intensiv terapi. Der arbejdes i et tværfagligt miljø med et velfungerende samarbejde med såvel børneafdeling som fødegang samt skærende specialer (gynækologi/urologi).
Vi prioriterer faglig udvikling højt, og tilskynder subspecialisering inden for såvel obstetrisk som pædiatrisk anæstesi og intensiv terapi i SSAI-regi.

Thoraxanæstesiologi varetager både klinisk anæstesi og intensiv terapi til kardiologi, hjerte-, lunge- og karkirurgi, foruden mamma- og plastikkirurgi. Afsnittet har for tiden ingen ledige stillinger, men kan indgå i en rotationsordning mellem subspecialerne.

Anæstesi-Intensivafdelingen
Anæstesi-Intensivafdelingen, Aalborg Universitetshospital, varetager alle funktioner indenfor det anæstesiologiske speciale på matriklerne i Aalborg, Farsø og Hobro. Afdelingen beskæftiger samlet ca. 70 speciallæger, hvortil kommer 24 læger under hoveduddannelse i specialet. Anæstesi og Intensiv varetager årligt ca. 34.000 anæstesier til alle former for kirurgiske indgreb.

Afdelingen råder over i alt 27 intensive sengepladser, hvor der årligt behandles ca. 2.500 intensive patienter. Anæstesi og Intensiv har fokus på forskning, uddannelse og faglig udvikling, og indgår i omfattende nationalt og internationalt samarbejde. Der er er tilknyttet et klinisk professorat ved lærestolen i anæstesiologi på Aalborg Universitet. Professoren er leder af afdelingens Forskningsenhed. Anæstesi og Intensiv har undervisnings- og uddannelsesforpligtelse, som udover læger under hoveduddannelse, omfatter læge-studerende og andre faggrupper. Indsatsen i relation til hoveduddannelsen koordineres af 2 uddannelsesansvarlige overlæger. Anæstesi og Intensiv samarbejder med Den Præ-hospitale Virksomhed omkring driften af akutlægebilerne i Region Nordjylland.

Det praktiske
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger
Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.

Forventet opstart i stillingen er pr. 01.11.2023 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist 01.10.2023.

Samtaler forventes afholdt den 06.10.2023.

For yderligere info
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte cheflæge Sisse Anette Thomassen på tlf. 5096 8076 eller pr. e-mail siat@rn.dk.

Såfremt ansøgningen gælder flere af de opslåede stillinger, skal det heraf fremgå, i hvilken rækkefølge de prioriteres.

 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Sisse Anette Thomassen
 • Adresse
  Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2023
 • Regionens jobnr.
  18598
 • Quick-nr.
  453641
 • Indrykningsdato
  12-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  01-10-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Adresse
  Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg
 • Kontaktperson
  Sisse Anette Thomassen
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2023
 • Regionens jobnr.
  18598
 • Quick-nr.
  453641
 • Indrykningsdato
  12-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  01-10-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.