Region Hovedstaden

Københavns Universitet, Insititut for klinisk medicin

Nørre Allé 20, 2200 København N

Klinisk lektor, subsidiært kliniske undervisningslektor, med funktion som Absalonambassadør til Institut for Klinisk Medicin

Ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, opslås en eller to 3-årige stillinger som klinisk lektor, subsidiært klinisk undervisningslektor, med funktion som Absalonambassadør til besættelse i perioden 1. februar 2024 til og med 31. januar 2027.

Formålet med stillingen er at forbedre brugen af læringsplatformen Absalon i den kliniske undervisning. Den kliniske uddannelse varetages af et stort antal undervisere, som i de fleste tilfælde har deres hovedansættelse i sygehusvæsnet, og som derfor ikke har naturlig tilgang til KU’s læringsplatforme. Dette har ført til manglende og uensartet brug af Absalon. Absalonambassadøren skal kortlægge udfordringer og opstille langsigtede løsningsforslag i samarbejde med Institut for Klinisk Medicin, Centre for Online and Blended Learning, Afdeling for Uddannelse og Studerende samt Studienævn for Medicin. Arbejdet vil bygge videre på den kortlægning, som allerede er påbegyndt af de nuværende ansatte i stillingen.

Arbejdsomfang

Den kliniske lektor med funktion som Absalonambassadør ansættes i en stilling svarende til et klinisk lektorat/klinisk undervisningslektorat sats B (subsidiært 2 stillinger sats C).

En 30 timers klinisk lektor/klinisk undervisningslektor, sats B, er forpligtet til at varetage 30 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/klinisk undervisningslektor, sats B, andre arbejdsopgaver op til 100 timer årligt.

En 15 timers klinisk lektor/klinisk undervisningslektor, sats C, er forpligtet til at varetage 15 konfrontationstimer årligt (inkl. mundtlig eksamination). Ud over undervisningsopgaverne kan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet pålægge en klinisk lektor/klinisk undervisningslektor, sats C, andre opgaver op til 50 timer årligt.

Kvalifikationskrav

Ansættelse forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag, at den pågældende er speciallæge og bliver erklæret kvalificeret af en sagkyndig bedømmer eller af et bedømmelsesudvalg, der er udpeget eller nedsat i henhold til § 4, stk. 2 i Bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

Kvalifikationskravet for den kliniske lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, dvs. ph.d.-grad eller doktorgrad. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Kvalifikationskravet for den kliniske undervisningslektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisningsmæssige kvalifikationer på klinisk lektor-niveau.

Kvalifikationskrav hos IKM.

Ved udvælgelse af kandidater vil der i øvrigt blive lagt vægt på, at den pågældende har haft beskæftigelse inden for et for stillingen relevant arbejdsområde.

Aflønning

Aflønning sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer af 29. november 2012 mellem Undervisningsministeriet, Foreningen af Speciallæger og Foreningen af Yngre læger om aflønning mv. af kliniske lektorer ved det lægevidenskabelige studium.

Den kliniske lektor med funktion som Absalonambassadør aflønnes svarende til et klinisk lektorat/klinisk undervisningslektorat (sats B). En klinisk lektor/undervisningslektor (sats B) aflønnes med et årligt honorar på 54.994,13 kr. (1. april 2023-niveau). En klinisk lektor/undervisningslektor (sats C) aflønnes med et årligt honorar på 27.497,06 kr. (1. april 2023-niveau). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Honoraret er pensionsgivende og udgør 17,1 %, hvoraf 1/3 anses for at være den ansattes eget bidrag. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 %.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Ansøgning mv.

Ansøgningen skal sendes via hjemmesiden http://jobportal.ku.dk/, så den er universitetet i hænde senest den 30. september 2023. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansættelsesprocessen

Ansøgere bliver bedømt i henhold til reglerne i Bkg. nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.

For mere information om stillingen kan viceinstitutleder Peter Bytzer ved Institut for Klinisk Medicin kontaktes på mail peter.bytzer@sund.ku.dk.

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med ca. 7.500 studerende og ca. 3.200 årsværk udgør et inspirerende (internationalt) miljø, hvor forskning og uddannelse er i verdensklasse.
Vores mission er at skabe ny viden og erkendelse gennem vores kerneopgaver: Forskning, Uddannelse, Videndeling og Formidling. Med forskningsdiscipliner, der spænder fra molekyle til samfund, bidrager SUND med dygtige kandidater, forskningsresultater og opfindelser til fremtidens sundhed. Se mere på
www.sund.ku.dk

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Københavns Universitet, Institut for klinisk medicin
 • Kontaktperson
  Institut for Klinisk Medicin
 • Adresse
  Nørre Allé 20, 2200 København N
 • Stillingstype
  Klinisk lektor
 • Speciale
  Akutmedicin & Anæstesiologi & Børne- og ungdomspsykiatri & Dermato venerologi & Gynækologi og obstetrik & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi & Intern medicin: Reumatologi & Karkirurgi & Kirurgi & Klinisk biokemi & Klinisk farmakologi & klinisk fysiologi og nuklearmedicin & Klinisk genetik & Klinisk immunologi & Klinisk mikrobiologi & Klinisk onkologi & Neurokirurgi & Neurologi & Oftalmologi & Ortopædisk kirurgi & Oto-rhino-laryngologi & Patologisk anatomi & Cytologi & Plastikkirurgi & Psykiatri & Pædiatri & Radiologi & Thoraxkirurgi & Urologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid under 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Quick-nr.
  453652
 • Indrykningsdato
  12-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  30-09-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Københavns Universitet, Institut for klinisk medicin
 • Adresse
  Nørre Allé 20, 2200 København N
 • Kontaktperson
  Institut for Klinisk Medicin
 • Stillingstype
  Klinisk lektor
 • Speciale
  Akutmedicin & Anæstesiologi & Børne- og ungdomspsykiatri & Dermato venerologi & Gynækologi og obstetrik & Intern medicin: Endokrinologi & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Nefrologi & Intern medicin: Reumatologi & Karkirurgi & Kirurgi & Klinisk biokemi & Klinisk farmakologi & klinisk fysiologi og nuklearmedicin & Klinisk genetik & Klinisk immunologi & Klinisk mikrobiologi & Klinisk onkologi & Neurokirurgi & Neurologi & Oftalmologi & Ortopædisk kirurgi & Oto-rhino-laryngologi & Patologisk anatomi & Cytologi & Plastikkirurgi & Psykiatri & Pædiatri & Radiologi & Thoraxkirurgi & Urologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid under 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Quick-nr.
  453652
 • Indrykningsdato
  12-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  30-09-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.