Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, 6. sal, 5000 Odense C

Ledende overlæge til Natlægevagten i Region Syddanmark

Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at Natlægevagten i hele regionen skal varetages af Odense Universitetshospital (OUH) og ledelsen bliver placeret i Fælles Akutmodtagelse (FAM). Du kan læse mere om Regionsrådets beslutning her: Region Syddanmark skal varetage lægevagten om natten.

Natlægevagten bliver således et selvstændigt afsnit under FAM og skal ledes og organiseres af en ledende overlæge, en oversygeplejerske, en lægesekretær til skemalægning og ledelsesstøtte samt en data- manager til forskning og planlægningsstøtte. Den endelige fordeling af arbejdsområder er dog endnu ikke fastlagt, og du vil få væsentlig indflydelse på dette.

Natlægevagten i Region Syddanmark har endnu ikke fundet sit endelige navn.

 

Om funktionen

Den overordnede organisatoriske og faglige ledelse af Natlægevagten i Region Syddanmark overgår den 1. februar 2024 til FAM i Odense. Der er årligt i alt ca. 125.000 kontakter – både telefonisk, videokonsultationer, sygebesøg og egentlige konsultationer.

Det planlægges, at disse funktioner skal videreføres og at speciallæger i almen medicin (og læger med lignende kompetencer) fortsat skal være den centrale lægelige faglighed.

I tillæg til den nuværende ordning, er det planlagt, at det præhospitale område skal supplere de læger der varetager sygebesøg og at AMK-vagtcentralen kommer til at varetage den tekniske disponering af kørende enheder fra Natlægevagten.

Der vil fortsat være konsultationssteder på de fire største FAM i regionen. Disse planlægges fortsat bemandet af Natlægevagten og ikke af de enkelte sygehuse.

 

Om din rolle

Du bliver en del af den strategiske ledelse i FAM sammen med afdelingsledelsen og de øvrige tre ledende overlæger, fem oversygeplejersker, ledende lægesekretær og arbejdsmiljøkoordinator.

Din rolle bliver, at sikre den overordnede faglige og organisatoriske kvalitet i Natlægevagten og sammenhæng mellem sundhedsvæsenets sektorer, herunder blandt andet:

 • Sikre at det faglige niveau hos vagtlægerne er tilstrækkeligt
 • Sikre at instrukser mv. er opdaterede
 • Identificere udviklingsområder i samarbejde med øvrige aktører – både fagligt, organisatorisk og teknologisk
 • Planlægning af undervisning af præhospitalt personale i lægevagtsrelaterede optager
 • Optimere den organisatoriske kvalitet – blandt andet med håndtering af UTH og klagesagsbehandling

Desuden vil du blive inddraget i den del af flytningen til Nyt OUH som har relevans for Natlægevagten.

Det vil være fordelagtigt, hvis du engang i mellem selv tager en vagt for at have fornemmelse af opgaven, men det forventes ikke, at vagtdækningen er afhængig af dig og der vil ikke være formelle krav om deltagelse i vagten.

Fysisk får du base i FAM i Odense og du kan forvente en del ture rundt i regionen til de øvrige lægevagtssteder og til samarbejdsmøder.

En del af dine arbejdsopgaver kan løses hjemmefra, så du vil kunne planlægge med hjemmearbejdsdage i et vist omfang.

 

Krav til dig - du

 • Er speciallæge – helst i almen medicin, men andet kan også bruges hvis du har kendskab til lægevagtsarbejde
 • Opfylder krav til overlægegodkendelse

 

Øvrige forventninger til dig - du

 • Har lyst til at være med til at løse en opgave, som ikke er fuldt defineret endnu og som har mange spændende aspekter for fremtidens samarbejde på tværs af sektorer
 • Er bevidst om, at en velfungerende natlægevagt ikke blot er afgørende for patienterne, men også for at de øvrige akutte funktioner i regionen (på sygehusene og præhospitalt) fungerer optimalt
 • Er god til at samarbejde og vægter tværfaglighed højt
 • Har et vist kendskab til hele det akutte område – fra borgeren får symptomer til sygehusindlæggelse, og kan se lægevagtens rolle deri
 • Er komfortabel med at træffe beslutninger – kliniske og ledelsesmæssige – på et grundlag der nogle gange ikke er fuldstændigt
 • Kan konkret sætte patienten først – også i en hverdag, der til tider er højintens og hvor der er mange konkurrerende dagsordener
 • Er en god kommunikator og dialogsøgende – eller sagt på en anden måde: holder den gode stil og den gode tone uanset situationens karakter
 • Opfatter kvalitetsforbedringsarbejde og patientoplevet kvalitet som en del af høj faglighed
 • Ser løbende udvikling og forbedringer som en uundværlig fordel og bidrager aktivt hertil

Dine nærmeste samarbejdspartnere

Du skal selvfølgelig sørge for løbende kontakt til de læger der betjener lægevagten. Du vil også få tæt kontakt til aftenlægevagten som forsat betjenes af PLO.

Dine daglige samarbejdspartnere er de tre øvrige personer, der indgår den daglige organisering og ledelse; oversygeplejersken, skemalægger og datamanager.

I FAM er dine nærmeste lederkolleger de øvrige ledende overlæger samt oversygeplejersken med Natlægevagten som ansvarsområde. Du er sidestillet med disse kolleger.

Det præhospitale område tænkes ind som aktiv del af Natlægevagten, både som aktør i udførelsen af sygebesøg i tæt samarbejde med de vagthavende læger, og idet AMK skal varetage den tekniske disponering af sygebesøg.

Du vil få en stor samarbejdsflade både internt på OUH og med eksterne partnere som eksempelvis det præhospitale område, øvrige regionale funktioner og samarbejdende kommuner.

Du referer til afdelingsledelsen i FAM som består af en chefsygeplejerske og cheflæge og vi kommer til at have et meget tæt og dagligt samarbejde om at udvikle og drifte Natlægevagten i Region Syddanmark.

 

Lidt organisatorisk viden om FAM Odense

FAM Odense består fysisk af traumestuer, skadestuer og behandlings- og observationspladser. Desuden har FAM en radiologisk funktion og huser lægevagten. FAM behandler årligt 70.000 akutte patienter i en bred vifte af kliniske specialer – af disse er ca. 3.000 tidskritiske tilstande. Der planlægges med yderligere samling af sygehusets akutte funktioner i FAM – både i den nære fremtid og på Det Nye OUH.

Vi tænker tværfaglighed ind i alt hvad vi gør, for ingen kan klare sig alene – hverken læger, sekretærer eller plejepersonale. Det gælder både i det kliniske arbejde og i det taktiske og strategiske ledelsesarbejde.

FAM har en central rolle i OUHs kapacitetsstyring og beredskabet på sygehuset. Vi har stort fokus på høj kvalitet i den kliniske og taktiske ledelse i dagligdagen samt på, at det organisatoriske setup og samarbejde fungerer både internt og eksternt. Vi mener, at denne ramme er en af forudsætningerne for gode patientforløb af høj kvalitet.

Sygehusets Akutte Visitationsenhed (AVE) er døgnbemandet og er en del af FAM. Dagligt håndteres ca. 200 opkald, primært om akutte indlæggelser, subakutte tider og andre løsninger til akut syge patienter.

FAM har egen lægebil, som i dagtiden disponeres til plejecentre i Odense, Nordfyns og Kerteminde Kommuner for at sikre muligheder for andre løsninger end indlæggelse til plejehjemsbeboere. For nyligt er ordningen suppleret med paramedicinerbemandet præhospital vurderingsenhed, som bemandes af Ambulance Syd og har base på FAM. Ordningen finder i 8 ud af 10 situationer andre løsninger end indlæggelse.

Alle speciallæger indgår i det taktiske ledelsesforum sammen med blandt andet de kliniske sygeplejespecialister og lægesekretærer med specielle funktioner.

Ud over det stillingsopslag du læser nu, har vi ingen speciallægevakancer og har heller ikke rekrutteringsudfordringer på sygepleje- eller lægesekretærsiden.

Arbejdsmiljø og trivsel er et vigtigt kendemærke for afdelingen. Vi har vundet OUH’s arbejdsmiljøpris 2 gange (senest i år) og der pågår flere forskningsprojekter om arbejdsmiljø, inklusiv et PhD-arbejde om KBU-lægers trivsel.

 

Lidt om OUH og Det Nye OUH

OUH er Region Syddanmarks største hospital med alle – for FAM relevante – lægelige specialer på matriklen. Du kan læse mere om OUH her Forside (ouh.dk). Om et par år forventer vi at flytte hele Odensematriklen ud på Nyt OUH. FAM har en stor rolle heri. Læs mere om Nyt OUH her NytOUH.

 

Din ansøgning skal indeholde

 

Det praktiske

 • Der indhentes børneattest på alle ansatte i FAM ved ansættelse
 • Overenskomstmæssige ansættelsesvilkår
 • Ansøgningsfrist søndag den 15. oktober 2023
 • Samtaler forventes afholdt mandag den 23. oktober 2023
 • Start: 1. december 2023 eller efter aftale

 

Bare giv lyd

Der er en masse andet at fortælle om Natlægevagten i Region Syddanmark og FAM Odense – og du har sikkert også nogle spørgsmål eller måske brug for en rundtur, hvis du ikke kender afdelingen. Du er altid velkommen til at kontakte Chefsygeplejerske Anne Bejlegård List på telefon 51 64 44 40, mail: Anne.List@rsyd.dk eller Cheflæge Poul Henning Madsen på telefon 24 99 44 83, mail: poul.henning.madsen@rsyd.dk

Du kan læse mere om FAM Odense på vores hjemmeside: Fælles Akutmodtagelse (FAM) (ouh.dk) – og du kan også følge os på Facebook og LinkedIn.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Kontaktperson
  Trine Malec
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, 6. sal, 5000 Odense C
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2023
 • Regionens jobnr.
  226563
 • Quick-nr.
  453952
 • Indrykningsdato
  19-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  15-10-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, 6. sal, 5000 Odense C
 • Kontaktperson
  Trine Malec
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2023
 • Regionens jobnr.
  226563
 • Quick-nr.
  453952
 • Indrykningsdato
  19-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  15-10-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.