Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 30, 2400 København NV

Klinisk overlæge/afdelingslæge til Ambulatorium for spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Bispebjerg

Vil du lave meningsfyldt arbejde med børn og unge?
Vil du lære at arbejde terapeutisk med familier?

Så har vi en sjælden lægestilling i veldrevet ambulatorie.

 

Specialambulatorium for spiseforstyrrelser B132
Vi varetager behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser i aldersgruppen 4-17 bosiddende i Hovedstadsområdet og på Bornholm​.

Ambulatoriet har højt specialiseret funktion for børn og unge med spiseforstyrrelser - en funktion, som omfatter ambulatorium, dagafsnit, og døgnafsnit - i daglig tale kaldet ”Spisesøjlen”.

I alle enheder er familien direkte og aktivt involveret i behandlingen.

Du er tilknyttet ambulatoriet og refererer til afsnitsledelsen i ambulatoriet, men det er planen at udvikle og udvide det lægelige samarbejde på tværs af Spisesøjlen så der skabes sammenhæng i patientforløbene. 

Der er stort fokus på tværfaglig supervision for både at dygtiggøre os samt støtte hinanden i arbejdet med familierne. Derudover har vi egen kursusvirksomhed hvor vi jævnligt har workshops med udenlandske eksperter på spiseforstyrrelsesområdet.

Til de somatiske problemstillinger er der et veletableret samarbejde med socialpædiatrisk afdeling på Herlev Hospital.

Som universitetshospital har vi en forpligtelse til at uddanne medicinstuderende. Vi har desuden en forpligtelse til at uddanne de yngre læger for at sikre den lægefaglige videreuddannelse. Dermed har vi en forventning om, at du sikrer løbende supervision og bedside-undervisning af de yngre læger.

Ambulatoriet er fysisk placeret på centrets matrikel på Bispebjerg. Ambulatoriet ledes af afsnitsledende overlæge og oversygeplejerske i fællesskab.

 

Vi tilbyder

 • Mulighed for at arbejde med udredning og behandling af spiseforstyrrelser og tilhørende komorbiditet på et højt specialiseret niveau.
 • Fokus på faglig udvikling i form af regelmæssig undervisnings- og kursusaktivitet og regelmæssig supervision.
 • Tværfagligt samarbejde med varierende arbejdsopgaver.
 • Grundig oplæring i FBT (Familie Baseret Terapi) samt mulighed for at dygtiggøre sig i psykoterapeutisk behandling for komorbide tilstande (KAT, DAT, systemisk narrativ terapi).
 • Mulighed for at deltage i udvikling af nye behandlingstiltag som f.eks. Emotionsfokuseret færdighedstræning til forældre og CRT (cognitive remediation therapy) grupper til de unge.
 • Engagerede – og sjove - kollegaer i et godt kollegialt arbejdsmiljø, med tæt lægefaglig sparring og fællesskab.
 • Ansættelse i et velstruktureret afsnit, der vægter faglig udvikling og forskning.

Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.

 

Vi forventer

 • Du er speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri, eventuelt speciallæge i pædiatri, psykiatri eller almen medicin.
 • Du er engageret og ønsker at gøre en forskel for de unge.
 • Du kan lide at have varierende arbejdsopgaver og at samarbejde på tværs af faggrupperne i ambulatoriet.
 • Du har gerne både erfaring med undervisning og kvalitetsudvikling.

Forskningsmæssig erfaring tæller højt, men er ikke et krav for at varetage stillingen.

 

Ansættelsesforhold
Stillingen er en fuldtidsstilling og vi ønsker, at du starter 1. december 2023 eller efter aftale.

Som overlæge/afdelingslæge ansættes du med vagtforpligtigelse. Der er p.t. etableret ”frivillig” bagvagtsordning bestående af speciallæger på tværs af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er hele tiden behov for at en del af centrets speciallæger er indstillet på at indgå i bagvagtsordningen.

Du ansættes i henhold til overenskomst for enten underordnede læger eller overlæger, herunder overenskomstens bestemmelser om arbejdstid.

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøgere, der indstilles til ansættelse.

 

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til afsnitsledende overlæge Ulla Moslet på ulla.moslet@regionh.dk eller 38 64 10 75.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på job-i-psykiatrien.

 

Søg stillingen
Send din ansøgning, cv og speciallægeanerkendelse via linket senest 15. oktober 2022.

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige børne- og ungdomspsykiatriske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. 

Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 800 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 13.000 og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Kontaktperson
  Ulla Moslet
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 30, 2400 København NV
 • Stillingstype
  Afdelingslæge, Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2023
 • Regionens jobnr.
  251710
 • Quick-nr.
  453982
 • Indrykningsdato
  20-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  15-10-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 30, 2400 København NV
 • Kontaktperson
  Ulla Moslet
 • Stillingstype
  Afdelingslæge & Overlæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2023
 • Regionens jobnr.
  251710
 • Quick-nr.
  453982
 • Indrykningsdato
  20-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  15-10-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.