Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26 , 8800 Viborg

16 hoveduddannelsesforløb i Psykiatri 1. halvår 2024 Nord

16 hoveduddannelsesforløb i Psykiatri opslås til besættelse 1. halvår 2024 Nord

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk, ansøgere, der er formelt kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet, opfordres til at søge.

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb, se: www.videreuddannelsen-nord.dk

I din ansøgning skal du vedhæfte en oversigt over dine lægelige ansættelser og orlovsperioder i kronologisk orden ved at anvende denne skabelon som du finder her: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ubesatte forløb vil kunne komme i genopslag.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 10-10-2023 kl. 23.59.

Samtaler afholdes den 01-11-2023 og den 02-11-2023, i Aarhus.

Ansættelsessamtalen vil vare 25 minutter og vil have form af interview.

Ansættelsesudvalget beder dig forberede et lille oplæg (maksimalt 5 minutter) med en selvoplevet case fra din aktuelle hverdag, som kan danne udgangspunkt for samtalen. Ved samtalen præsenterer du casen på 5 minutter, hvorefter udvalget stiller uddybende spørgsmål. Formålet med casen er, at give dig mulighed for at demonstrere og reflektere over dine færdigheder inden for de syv lægeroller.

Ved valg af et hoveduddannelsesforløb i psykiatri i Videreuddannelsesregion NORD, er der mulighed for individuel tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet, herunder mulighed for deltid under uddannelse.

Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 1
01-03-2024 til 31-08-2024 Aalborg Universitetshospital, Neurologisk Afd.
01-09-2024 til 31-08-2026 Psykiatrien Nordjylland, Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd
01-09-2026 til 28-02-2027 Psykiatrien Nordjylland, Retspsykiatrisk Afdeling
01-03-2027 til 29-02-2028 Psykiatrien Nordjylland, Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord

Forløb nr. 2
01-03-2024 til 31-08-2024 Aalborg Universitetshospital, Neurologisk Afd.
01-09-2024 til 31-08-2026 Psykiatrien Nordjylland, Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord
01-09-2026 til 29-02-2028 Psykiatrien Nordjylland, Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd

Forløb nr. 3
01-05-2024 til 31-10-2024 Aalborg Universitetshospital, Neurologisk Afd.
01-11-2024 til 31-10-2026 Psykiatrien Nordjylland, Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd
01-11-2026 til 30-04-2027 Psykiatrien Nordjylland, Ældrepsykiatrisk Afdeling
01-05-2027 til 30-04-2028 Psykiatrien Nordjylland, Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord

Forløb nr. 4
01-05-2024 til 31-10-2024 Aarhus Universitetshospital, Neurologi
01-11-2024 til 31-10-2025 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien
01-11-2025 til 31-10-2026 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien
01-11-2026 til 30-04-2027 Aarhus Universitetshospital, Funktionelle Lidelser
01-05-2027 til 30-04-2028 Psykiatrien Region Midtjylland, PVS Regionspsykiatrien Midt

Forløb nr. 5
01-03-2024 til 31-08-2024 Aarhus Universitetshospital, Neurologi
01-09-2024 til 31-08-2026 Psykiatrien Region Midtjylland, PHO Regionspsykiatri Horsens
01-09-2026 til 29-02-2028 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien

Forløb nr. 6
01-05-2024 til 31-10-2024 Aarhus Universitetshospital, Neurologi
01-11-2024 til 31-10-2026 Psykiatrien Region Midtjylland, PHO Regionspsykiatri Horsens
01-11-2026 til 30-04-2028 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien

Forløb nr. 7
01-03-2024 til 31-08-2024 Aarhus Universitetshospital, Neurologi
01-09-2024 til 31-08-2025 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien
01-09-2025 til 31-08-2026 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien
01-09-2026 til 28-02-2027 Psykiatrien Region Midtjylland, Retspsykiatrisk Afdeling – AUH Psykiatrien
01-03-2027 til 29-02-2028 Psykiatrien Region Midtjylland, PHO Regionspsykiatri Horsens

Forløb nr. 8
01-03-2024 til 31-08-2024 Regionshospitalet Gødstrup, Neurologisk Klinik Gødstrup
01-09-2024 til 31-08-2025 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien
01-09-2025 til 31-08-2026 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien
01-09-2026 til 28-02-2027 Psykiatrien Region Midtjylland, Retspsykiatrisk Afdeling – AUH Psykiatrien
01-03-2027 til 29-02-2028 Psykiatrien Region Midtjylland, Regionspsykiatrien Gødstrup

Forløb nr. 9
01-03-2024 til 31-08-2024 Regionshospitalet Gødstrup, Neurologisk Klinik Gødstrup
01-09-2024 til 31-08-2025 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien
01-09-2025 til 31-08-2026 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien
01-09-2026 til 28-02-2027 Psykiatrien Region Midtjylland, Retspsykiatrisk Afdeling – AUH Psykiatrien
01-03-2027 til 29-02-2028 Psykiatrien Region Midtjylland, Regionspsykiatrien Gødstrup

Forløb nr. 10
01-05-2024 til 31-10-2024 Regionshospitalet Gødstrup, Neurologisk Klinik Gødstrup
01-11-2024 til 31-10-2026 Psykiatrien Region Midtjylland, Regionspsykiatrien Gødstrup
01-11-2026 til 30-04-2027 Psykiatrien Region Midtjylland, Retspsykiatrisk Afdeling – AUH Psykiatrien
01-05-2027 til 30-04-2028 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien

Forløb nr. 11
01-05-2024 til 31-10-2024 Regionshospitalet Gødstrup, Neurologisk Klinik Gødstrup
01-11-2024 til 31-10-2025 Psykiatrien Region Midtjylland, PRA Regionspsykiatri Randers
01-11-2025 til 31-10-2026 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien
01-11-2026 til 30-04-2027 Psykiatrien Region Midtjylland, Retspsykiatrisk Afdeling – AUH Psykiatrien
01-05-2027 til 30-04-2028 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien

Forløb nr. 12
01-03-2024 til 31-08-2024 Hospitalsenhed Midt, Neurologi
01-09-2024 til 31-08-2025 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien
01-09-2025 til 31-08-2026 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien
01-09-2026 til 29-02-2028 Psykiatrien Region Midtjylland, PVS Regionspsykiatrien Midt

Forløb nr. 13
01-03-2024 til 31-08-2024 Aalborg Universitetshospital, Neurologisk Afd.
01-09-2024 til 31-08-2026 Psykiatrien Region Midtjylland, PVS Regionspsykiatrien Midt
01-09-2026 til 29-02-2028 Psykiatrien Nordjylland, Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd

Forløb nr. 14
01-05-2024 til 31-10-2024 Aalborg Universitetshospital, Neurologisk Afd.
01-11-2024 til 30-04-2027 Psykiatrien Nordjylland, Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd
01-05-2027 til 30-04-2028 Psykiatrien Nordjylland, Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord

Forløb nr. 15
01-03-2024 til 31-08-2024 Hospitalsenhed Midt, Neurologi
01-09-2024 til 28-02-2026 Psykiatrien Region Midtjylland, PVS Regionspsykiatrien Midt
01-03-2026 til 28-02-2027 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien
01-03-2027 til 29-02-2028 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien

Forløb nr. 16
01-05-2024 til 31-10-2024 Hospitalsenhed Midt, Neurologi
01-11-2024 til 31-10-2025 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien
01-11-2025 til 31-10-2026 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien
01-11-2026 til 30-04-2028 Psykiatrien Region Midtjylland, PVS Regionspsykiatrien Midt
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Videreuddannelsesregion Nord
 • Kontaktperson
  Helle Petersen
 • Adresse
  Skottenborg 26 , 8800 Viborg
 • Stillingstype
  Hoveduddannelsesforløb
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2024
 • Quick-nr.
  454074
 • Indrykningsdato
  22-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  10-10-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Videreuddannelsesregion Nord
 • Adresse
  Skottenborg 26 , 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  Helle Petersen
 • Stillingstype
  Hoveduddannelsesforløb
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2024
 • Quick-nr.
  454074
 • Indrykningsdato
  22-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  10-10-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.