Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 77B, 4700 Næstved

Ledende overlæge

 

Vi søger en ledende overlæge for kvalitetsafdelingen, der pt er en del af staben under afdelingsledelsen.

Den ledende overlæge skal være overlæge og speciallæge i Klinisk Immunologi. Skal have stor og ajourført erfaring bredt indenfor specialet og især indenfor kvalitetssikring og kvalitetsarbejde. Skal have stor erfaring med audits som auditor. Desuden forventes ledelsesevner og hvis lederuddannelse på masterniveau ikke er påbegyndt, at dette sker snarest. Den ledende overlæge skal også lede implementering af vores nye QMS. 

Den ledende overlæge skal have det daglige ledelses- og driftsansvar for kvalitetsmedarbejderne og kvalitetsafdeling og deltage i triosamarbejdet som sikkerhedsleder for afsnittet. Den ledende overlæge fører vagtplan for kvalitetsmedarbejdere og afdelingens læger.

Den ledende overlæge refererer til afdelingsledelsen. 

Klinisk Immunologisk Afdelings organisering og profil

Vi er en organisation med ca. 140 ansatte. Vi er en fælles regional afdeling med hovedafdeling på Næstved. Denne flyttes til Køge, når det nye universitetssygehus står klar i 2023. Vi betjener alle regionens sygehuse og har afsnit på regionens sygehuse i Slagelse, Holbæk, Nykøbing Falster og Roskilde. På disse afsnit udføres donortapning og patientnære analyser. I Næstved udføres, udover donortapning og patientnære analyser, al komponentproduktion, virusanalyser og immunologiske udredninger. Specialserologien er placeret i vores laboratorie på Køge Sygehus. Der udføres også donortapning i Køge og i vores to mobile enheder. Vi høster stamceller i Roskilde. Disse forarbejdes og opbevares i Næstved.

 

Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter DS/ISO 15189 og inspiceres derudover af nationale kompetente myndigheder i forhold til blod-, vævs- og lægemiddelloven.

 

Vi er en uddannelsesaktiv afdeling med bioanalytiker-, speciale- og phd-studerende. Endvidere har afdelingen en del forskningsaktivitet, fortrinsvis indenfor Det Danske Bloddonorstudie, psoriasis, gigt, biomarkører for tidlig cancer og stamceller.

 

I Næstved er vi ca. 60 ansatte. Medarbejdergruppen består af bioanalytikere, sygeplejersker, SSA'er, servicemedarbejdere, sekretærer, akademikere og læger. Overlægen skal udover samarbejdet i fagteamet, arbejde tæt sammen med afdelingsledelsen, ledelsesteamet og afdelingens øvrige læger

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er ugentligt 37 timer og stillingen er forbundet med vagtforpligtigelse omfattende beredskabsvagt delt med afdelingens øvrige læger.

5 års erfaring som speciallæge er en betingelse for ansættelse som overlæge.

Ved ansættelse som overlæge er løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes lønnings- og takstnævn

Yderligere oplysninger om stillingen og funktionsbeskrivelse fås ved henvendelse til ledende overlæge Keld M. Homburg, 24 61 85 07

Ansøgning

Ansøgning skal motiveres og struktureres omkring speciallægens 7 lægeroller/kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel.

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae indeholdende publikationsliste. Ansøger skal angive, om der ansøges på afdelingslægeniveau eller overlægeniveau.

Ansøgningsfrist 29/9 2023

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Næstved Sygehus
 • Kontaktperson
  Keld Homburg
 • Adresse
  Ringstedgade 77B, 4700 Næstved
 • Stillingstype
  Overlæge, Leder
 • Speciale
  Klinisk immunologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2023
 • Regionens jobnr.
  029658
 • Quick-nr.
  454107
 • Indrykningsdato
  21-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  29-09-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Næstved Sygehus
 • Adresse
  Ringstedgade 77B, 4700 Næstved
 • Kontaktperson
  Keld Homburg
 • Stillingstype
  Overlæge & Leder
 • Speciale
  Klinisk immunologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2023
 • Regionens jobnr.
  029658
 • Quick-nr.
  454107
 • Indrykningsdato
  21-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  29-09-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.