Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Vi søger en kardiologisk speciallæge med dokumenteret interesse for hjertesvigt, så hvis du har kompetencerne og viljen til at sikre udredning og behandling på et højt fagligt niveau, så er det dig vi leder efter

Der søges en speciallæge i kardiologi/Intern medicin, som afhængig af uddannelse og kvalifikationer vil kunne ansættes som afdelingslæge eller overlæge. Ansættelse per 1. februar 2024 eller efter aftale.

Uanset hvor i karrieren du er, er der gode muligheder for at udvikle faglige, organisatoriske, og forskningsmæssige kompetencer i velfungerende teams. Helt nyuddannede speciallæger tilbydes en mentorordning med en af afdelingens senioroverlæger.

Kardiologisk afdeling på Nordsjællands Hospital NOH har funktion på 3 matrikler. Der er en stor akutfunktion, centreret omkring brystsmerteklinikken BSK i den fælles akutmodtagelse FAM i Hillerød. BSK drives i samarbejde mellem en områdeansvarlige overlæge og oversygeplejerske. Derudover er der to store sengeafsnit, fordelt på matriklerne i Hillerød og Frederikssund. Disse enheder er præget af trivsel, faglighed og effektiv drift, styret i samarbejde mellem områdeansvarlige overlæger og oversygeplejersker. Det ambulante område varetages på tre matrikler, og drives tilsvarende i samarbejde mellem en forløbskoordinator, en oversygeplejerske og en områdeansvarlig overlæge, samt flere funktionsansvarlige overlæger, som sikrer en effektiv drift på højt fagligt niveau med fokus på overholdelse af udredningsretten og guidelines. Hertil kommer en stor invasiv funktion med implantation og kontrol af pacemakere, og på daglig basis adgang til henholdsvis elektiv og subakut Hjerte-CT, med dedikeret CT-scanner placeret i afdelingen.

Endelig er der en hastigt voksende forskningsenhed, som er centreret omkring en fuldtidsprofessor, flere deltidsforskere og flere klinisk erfarne forskningssygeplejersker.

NOH har et befolkningsgrundlag på ca. 350.000 borgere. Aktuelt er der kardiologiske funktioner på hospitalerne i Hillerød og Frederikssund, samt i Sundhedshuset i Helsingør, alle med fælles ledelse.  Hospitalsaktiviteten forventes samlet på Nyt Nordsjællands Hospital (NNH) i Hillerød i 2026, med ambulant aktivitet i sundhedshuse i Frederikssund og Helsingør. Vi har ca 7.000 indlæggelser årligt og ca. 17.000 ambulante kontroller.

Der er et stort fokus på yngre lægers videreuddannelse, koordineret af den UAO. Afdelingen har et tæt samarbejde med Endokrinologisk-Nefrologisk afdeling (ENA), Lunge- og Infektionsmedicinsk afdeling (LIA), og Gastromedicinsk afdeling. For- og mellemvagter indgår på tværs af de medicinske specialer i en fællevagt aften-nat, som sikrer en bred intern medicinsk uddannelse.

Afdelingen deltager i hoveduddannelsesforløb inden for intern medicin:kardiologi. Der er etableret ekko ambulatorier for HU læger, og ambulatorier for yngre læger til kontrol af ukomplicerede iskæmipatienter efter endt rehabilitering. Begge med backup fra speciallæger.

Lægestaben omfatter 1 Cheflæge, ca 20 speciallæger, 2 HU-læger i kardiologi, 6-7 HU-læger i almen medicin, 7 introlæger og 6-8 KBU læger.

Ansættelsesvilkår

Ansøger vil få hovedarbejdssted på NOH, Hillerød, men kan få flere tjenestesteder, jf. overenskomst for overlæger §2 stk. 3.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i både intern medicin og kardiologi eller i intern medicin:kardiologi. Der lægges vægt på gode samarbejdsevner. Interesse for forskning vil også blive prioriteret.

Speciallægen skal deltage i afdelingens undervisningsforpligtigelser på lige fod med de øvrige kardiologiske speciallæger. Det forventes at speciallægen deltager i afdelingens generelle kvalitets- og udviklingsarbejde.

Speciallægen indgår i bagvagt med rådighedsvagt uden for tjenestestedet, med mindre andet aftales. Aktuelt 12-skiftet vagt. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Cheflæge, dr. med. Niels Tønder 2463 2093 eller områdeansvarlig overlæge Sune Räder 2095 0973

En motiveret ansøgning ønskes udfærdiget i henhold til de 7 lægelige kompetencer og bør indeholde specifikation af specielle interesseområder og ønsker. Der skal vedhæftes CV, autorisationer, publikationsliste samt evt. referencer.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansøgningen vil blive fagligt bedømt i henhold til gældende regler i Region Hovedstaden.

Ansøgningsfristen er mandag den 16. oktober 2023, kl. 12:00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i de efterfølgende 2 uger, aftales individuelt.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Kontaktperson
  Majken Lykke Petersen
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Stillingstype
  Afdelingslæge, Læge, Overlæge
 • Speciale
  Intern Medicin & Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  251817
 • Quick-nr.
  454176
 • Indrykningsdato
  26-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  16-10-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Kontaktperson
  Majken Lykke Petersen
 • Stillingstype
  Afdelingslæge & Læge & Overlæge
 • Speciale
  Intern Medicin & Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  251817
 • Quick-nr.
  454176
 • Indrykningsdato
  26-09-2023
 • Ansøgningsfrist
  16-10-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.