Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Cheflæge til Karkirurgisk Afdeling, SUH, Roskilde

Cheflæge til Karkirurgisk Afdeling – Sjællands Universitetshospital (SUH), Roskilde

Kan du se dig selv i spidsen for etableringen af en selvstændig Karkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital? Kunne du tænke dig at blive en del af Danmarks yngste universitetshospital med en ambition om, at drift, forskning og undervisning går hånd i hånd?

Sjællands Universitetshospital søger lige nu en cheflæge, der i samarbejde med en ligeledes ny chefsygeplejerske, skal være med til at opbygge en ny, selvstændig Karkirurgisk Afdeling i Region Sjælland.

Kompetencer

Cheflægen skal i samarbejde med chefsygeplejersken opbygge afdelingen, som en selvstændig afdeling, da den adskilles fra Kardiologisk Afdeling. Cheflægen skal arbejde målrettet med at yde høj kvalitet på alle niveauer til patienterne i Region Sjælland, inden for det karkirurgiske speciale. Karkirurgien er i rivende udvikling under Kardiologisk Afdeling, men med de fremtidige behov for karkirurgi og den voksende population er der behov for et selvstændigt fokus. Cheflægen skal være med til at videreudvikle den endovaskulære funktion samt fokusere på at udvikle akutte behandlingstilbud.

Stillingen ønskes besat af en overlægekvalificeret speciallæge, der, foruden stor viden og kompetence indenfor specialet, samtidig er motiveret af og har visioner om udførelsen af den ledelsesmæssige opgave.

Den nye Karkirurgiske Afdeling er den eneste karkirurgiske afdeling i Region Sjælland og skal varetage udredning og behandling af samtlige karkirurgiske patienter i regionen. Der er i dag et tæt samarbejde med både Region Syd og Region Hovedstaden om disse borgere, når der er tale om højt specialiserede funktioner og akut karkirurgi.

Vores vision er at sikre patienterne i Region Sjælland en ensartet høj behandlingskvalitet på linje med de andre regioner. At der opleves et godt sammenhængende patientforløb internt på SUH, men i mindst lige så høj grad mellem de forskellige sektorer, herunder især almen praksis. SUH stræber mod at være et modigt hospital, hvor vi vil gå forrest i prioriteringsdebatten og være med til at skabe mange muligheder for vores personale og for de patienter, der kommer og har brug for vores ekspertise.

Arbejdsglæden findes ved det gode patientforløb, det tætte og stærke samarbejde i og på tværs af afdelingen og ved de høje ambitioner om at sætte nye mål for forskning, udvikling og uddannelse, når aktuelle mål er nået. Fællesskabsfølelsen vægter vi meget højt på SUH, her hilser man på hinanden på gangene, selv om vi efterhånden er over 6000 medarbejdere.

Fælles forståelse og respekt for hinanden er nøgleordene i vores mono- og tværfaglige samarbejde.

Afdelingen kommer til at bestå af en sengeafdeling med 10 sengepladser, et tilknyttet ambulatorie, en lægesekretærenhed samt et fælles sekretariat. Karkirurgisk Sengeafsnit og Ambulatorium ligger på samme afsnit, så der kan deles viden på tværs, og der vil være et tæt samarbejde mellem alle faggrupper i de to funktioner.

Afdelingen skal deltage i både præ- og postgraduat uddannelse af læger og sygeplejersker og uddannelse af social- og sundhedsassistenter.  Sundhedspersonale under uddannelse tildeles ansvar gennem aktiv deltagelse i det kliniske arbejde i superviserede rammer.

Kvalifikationer

Vi søger en cheflæge, der

 • Er visionær, strategisk, struktureret og har interesse for forskning
 • Er tillidsvækkende, godt kommunikerende og arbejder for et godt mono- såvel som tværfagligt arbejdsmiljø
 • Kan sætte retning for den nye afdeling i samarbejde med chefsygeplejersken og med inddragelse af de nødvendige samarbejdspartnere
 • Sikrer, at behandlingskvalitet, forskningskultur og -miljø bliver skabt
 • Kan være med til at opbygge og efterhånden styrke afdelingens profil såvel internt som eksternt.

Cheflægen skal både have erfaring og have opnået resultater inden for organisatorisk arbejde, herunder tilrettelæggelse af gode individuelle patientforløb og videreudvikling af den kliniske praksis.

Din motivation for at kaste dig ud i ledelsen af en afdeling, der skal etableres er afgørende. Du skal have erfaring med ledelse og have en ledelsesmæssig uddannelse.

Sjællands Universitetshospital  

Sjællands Universitetshospital er en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Pr. 1. januar 2024 fusioneres Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus. Vi er her for at behandle og pleje patienter, men vi vil gerne være modige og turde gøre det nødvendige for at sikre fremtidens sygehusvæsen. Så her er mange muligheder, og vi ser os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sygehusvæsen på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Ansøgning

Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv lægeroller, jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013.

Du er velkommen til at kontakte vicedirektør Morten Ziebell, tlf. 24 76 33 41, eller cheflæge på Kardiologisk Afdeling, Matias Greve Lindholm, tlf. 23 32 77 58, for supplerende information.

Løn- og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: Den 3. december 2023.

Udvælgelsesmøde: Den 6. december 2023.

Første samtale: Den 12. december 2023.

Anden samtale: Den 19. december 2023.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Mette Kirkegaard
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Leder, Cheflæge
 • Speciale
  Karkirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2024
 • Regionens jobnr.
  030298
 • Quick-nr.
  455268
 • Indrykningsdato
  23-10-2023
 • Ansøgningsfrist
  03-12-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Mette Kirkegaard
 • Stillingstype
  Leder & Cheflæge
 • Speciale
  Karkirurgi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-03-2024
 • Regionens jobnr.
  030298
 • Quick-nr.
  455268
 • Indrykningsdato
  23-10-2023
 • Ansøgningsfrist
  03-12-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.