Region Sjælland

Region Sjælland

Allén 15, 4180 Sorø

Hoveduddannelsesforløb i almen medicin - Region Sjælland

 

Hoveduddannelsesstilling i Almen medicin - Region Sjælland

 

Region Sjælland søger læger, der brænder for almen medicin og gerne vil arbejde som alment praktiserende læge.

I Region Sjælland vægter vi uddannelsesmiljøet højt, vi har et stort fokus på at skabe de bedste rammer for dig i dit hoveduddannelsesforløb og på at give dig en uddannelse af høj faglig kvalitet.

Log ind på www.videreuddannelsen.dk for at se de 18 forløb vi tilbyder, eller se nederst i dette opslag

Vi har en række tilbud knyttet til stillingen som hoveduddannelseslæge i almen medicin.

Vi tilbyder

 • Spændende uddannelsesforløb, hvor du får rig mulighed for bringe dine kompetencer i spil og videreudvikle dine kompetencer
 • Introduktionskursus hvor du mødes med andre uddannelseslæger i almen medicin og Regionens yngre almen medicinske uddannelseskoordinatorer (DYNAMU)
 • Tilknytning til en DYNAMU og praksisuddannelseskoordinator (PUK)
 • Mulighed for deltidsstilling
 • 4 årlige obligatoriske temadage for alle uddannelseslæger i almen medicin, med fokus på netværksdannelse, faglige og kliniske problematikker
 • Mulighed for deltagelse i mindre supervisionsgruppe med lægefaglig supervisor allerede i fase 1
 • Supervision af uddannet lægefaglig supervisor i fase 3
 • Mulighed for at træne dine praktiske færdigheder i et af Regionens 4 Trænings- og Læringscentre/simulationsenheder
 • Mulighed for at få del i kompetenceudviklingspuljen målrettet hoveduddannelseslæger i almen medicin
 • Deltage i eller oprette mini DGE junior-gruppe med mulighed for betalt efteruddannelse
 • Attraktive lægeboliger nær alle større sygehuse. Se nogle her: Sygehusboliger og Boliger til YL, Konkret for forløbene tilknyttet Nykøbing F. Sygehus, Kom syd på
  • Sygehusansættelsen på GYN/OBS er vagtfri
  • Sygehusansættelsen i psykiatri garanterer 1 måneds sammenhængende forløb i Distriktspsykiatrien
  • For hoveduddannelseforløb med samlet sygehusdel på Nykøbing Falster sygehus, er der fra alle afdelinger forhåndsgodkendt deltid i sygehusdelen, hvis dette ønskes
  • Stort Læringslab med moderne sundhedsfaglige lærings- og træningsfaciliteter
  • Mulighed for at søge om lokale puljemidler til efteruddannelse i sygehusansættelsen
  • Personalebus med daglige direkte afgange fra København og Nykøbing F. Sygehus
 • Konkret for forløbene tilknyttet Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
  • Forløb nr. 1 og 18 tilbyder ultralyd i klinikken
  • Pulje til kvalitetsudvikling af yngre lægers videreuddannelse, hvor hoveduddannelseslæger i almen medicin er garanteret midler til ALS kursus og kan søge midler til andre relevante kurser.
  • Alle hoveduddannelseslæger i almen medicin får et hovedvejlederkursus
  • Månedlige netværksmøder med undervisning og sparring - drevet af to almen medicinske UKYLér
  • Uddannelsesansvarlig overlæge for almen medicin, der deltager i netværksmøderne og fungerer som mentor, ansat én dag ugentligt. 
 • Konkret for forløbene tilknyttet Holbæk sygehus
 • Har udviklet simulationstræning målrettet AP-læger som en læringsmæssig støtte til arbejdet i akutmodtagelsen

Du kan læse meget mere om hoveduddannelsen i Region Sjælland på vores hjemmeside: Hoveduddannelse i almen medicin

Ansøgning

Det er en forudsætning, at du senest ved tiltrædelse af din hoveduddannelsesforløb, har fuldført din introduktionsuddannelse i almen medicin.

Hoveduddannelsesforløbet søges med en motiveret ansøgning, hvor du med udgangspunkt i lægens 7 roller, beskriver din motivation for at blive speciallæge i almen medicin. Beskriv gerne dine erfaringer og kompetencer som du kan drage nytte af, og hvordan du tænker din fremtidige rolle som speciallæge i almen medicin, kan udvikle faget.

Til ansøgningen vedlægges:

 • CV-skabelon, som du finder nederst på vores hjemmeside
 • Prioriteringsskema – som udfyldes via videreuddannelsen.dk
 • Kopi af pas og/eller evt. opholdstilladelse.
 • Dokumentation for gennemført introduktionsstilling i almen medicin. Alternativt vedlægge vurderingsskema med oplysning om, hvornår du forventer at afslutte dit introduktionsforløb.
 • Dokumentation for obligatorisk deltagelse i lægevagt i din introduktionsstilling (kvalifikationskort nr. 7) - Hvis du ikke har opnået kvalifikationerne på ansøgningstidspunktet, skal der vedhæftes et dokument, som du har udfyldt sammen med tutor med angivelse af datoer for planlagte lægevagter.

Se endvidere: Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen, som du finder nederst på vores hjemmeside

Til alle forløb vil der blive indhentet børneattester via Det Centrale Kriminalregister inden ansættelsen. Ansættelsen er betinget af en ren attest.

Prioritering af stillinger

Ud fra en samlet vurdering af din ansøgning og efterfølgende samtale, vil forløbene blive tilbudt i prioriteret rækkefølge.  Den ansøger, der bliver fundet bedst kvalificeret får sin første prioritet; nr. 2 får sin første prioritet, hvis den er ledig osv. Det er derfor vigtigt, at du prioriterer så mange forløb som muligt, dog kun dem du kan og ønsker at tiltræde.

Bemærk

Fase 1 og fase 2 vil, blive afviklet i samme praksis. Du får tildelt en fase 3 praksis ca. 1 år inden, du skal påbegynde dit forløb. Den geografiske placering vil være i samme optageområde, som fase 1 og 2.

Ansøgning sendes via videreuddannelsen.dk.  Ansøgninger der ikke sendes via videreuddannelsen.dk, kommer ikke i betragtning.

Yderligere oplysninger om den lægelige videreuddannelse og målbeskrivelse m.v. kan findes på vores hjemmesiden: Hoveduddannelse i almen medicin, dsam samt sst.dk

Løn og Ansættelsesvilkår

- Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

- Ansøgningsfristen er den 30. november 2023 kl. 23.59.

- Ansættelsessamtaler afholdes den 12 december 2023

Indkaldelse til ansættelsessamtaler forventes udsendt senest d. 7. december  2023. Her vil fremgå, samtaletidspunkt.

I Region Sjælland indhenter vi som udgangspunkt en skriftlig reference på ansøgere, som ikke tidligere har haft en uddannelsesstilling, i Region Sjælland. Når du søger hoveduddannelsesforløb, skal du angive en referenceperson. Referencepersonen skal være den relevante leder i din seneste uddannelsesstilling. Du giver samtykke til, at der kan indhentes reference til oplyste referenceperson, når du sender ansøgningen. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes, ved at skrive til rhioghstillinger@regionsjaelland.dk.

Har du spørgsmål til ovenstående eller øvrige spørgsmål om f.eks. merit, forskning, fleksible uddannelsesforløb eller andet? Kan vi kontaktes på rhioghstillinger@regionsjaelland.dk

 

Hoveduddannelses forløb 2024-1:

Forløb 1

010324:

Lægecenter Korsør, Møllebjergvej 11, 4220 Korsør

Slagelse Sygehus, Medicinsk Afdeling 1

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Psykiatrien i Region Sjælland, Psykiatri Vest

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Lægecenter Korsør, Møllebjergvej 11, 4220 Korsør

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 2

010324:

Lægerne på Caspar Brands Plads, Caspar Brands Plads 9, 4220 Korsør

Slagelse Sygehus, Medicinsk Afdeling 2

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Psykiatrien i Region Sjælland, Psykiatri Vest

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne på Caspar Brands Plads, Caspar Brands Plads 9, 4220 Korsør

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

 

Forløb 3

010324:

Kariselægerne, Kildevej 2B, 4653 Karise

Slagelse Sygehus, Medicinsk Afdeling 1

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Psykiatrien i Region Sjælland, Psykiatri Syd

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Kariselægerne, Kildevej 2B, 4653 Karise

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 4

010324:

Lægerne Apotekerstræde 6 st., Apotekerstræde 6, st.tv., 4700 Næstved

 

Slagelse Sygehus, Medicinsk Afdeling 2

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Psykiatrien i Region Sjælland, Psykiatri Syd

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Apotekerstræde 6 st., Apotekerstræde 6, st.tv., 4700 Næstved

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

 

Forløb 5

010324:

Lægerne Jangaard & Madsen, Byagervej 7, 4250 Fuglebjerg

Slagelse Sygehus, Medicinsk Afdeling 2

Psykiatrien i Region Sjælland, Psykiatrien Vest

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Jangaard & Madsen, Byagervej 7, 4250 Fuglebjerg

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

 

Forløb 6

010224:

Søndre Lægehus, Søndre Alle´43, 4600 Køge

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Øst

SUH, Køge, Akutafdelingen

Søndre Lægehus, Søndre Alle´43, 4600 Køge

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

 

Forløb 7

010224:

Lægerne i Osted, Møllegårdsvej 1, Osted, 4000 Roskilde

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Øst

SUH, Køge, Akutafdelingen

Lægerne i Osted, Møllegårdsvej 1, Osted, 4000 Roskilde

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

 

Forløb 8

010124:

Himmelev Lægehus, Himmelev Bygade 49, 4000 Roskilde

SUH, Roskilde Medicinsk Afdeling

SUH, Køge, Akutafdelingen

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

SUH, Roskilde, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

Himmelev Lægehus, Himmelev Bygade 49, 4000 Roskilde

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 9

010224:

Roskilde Lægehus, Allehelgensgade 22, 4000 Roskilde

SUH, Roskilde Medicinsk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

SUH, Køge, Akutafdelingen

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

Roskilde Lægehus, Allehelgensgade 22, 4000 Roskilde

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

 

Forløb 10

010224:

Fase 1:

Trekroner Lægehus, Trekroner Centervej 77, 4000 Roskilde

SUH, Køge Medicinsk Afdeling

SUH, Roskilde, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

SUH, Køge, Akutafdelingen

Trekroner Lægehus, Trekroner Centervej 77, 4000 Roskilde

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

 

Forløb 11

010224:

Lægerne Skov og Langerup, Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing F.

Psykiatri, Region Sjælland Psykiatrien Syd

Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Pædiatrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Skov og Langerup, Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing F.

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

 

Forløb 12

010224:

Lægerne Rønnedevej, Rønnedevej 31A, 4640 Faxe

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Pædiatrisk Afdeling

Psykiatri, Region Sjælland Psykiatrien Syd

Nykøbing F. Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Rønnedevej, Rønnedevej 31A, 4640 Faxe

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

 

Forløb 13

010324:

Vordingborg Lægehus, Sankelmarksvej 10L, 4760 Vordingborg

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Pædiatrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Akutafdelingen

Vordingborg Lægehus, Sankelmarksvej 10L, 4760 Vordingborg

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

 

Forløb 14

010324:

Sophieholmens Lægeklinik, Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing F.

Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Pædiatrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

Nykøbing F. Sygehus, Akutafdelingen

Sophieholmens Lægeklinik, Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing F.

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

 

Forløb nr. 15  

01-02-2024

Lægerne Hus i Gørlev, Tværstenen 2, 4281 Gørlev

Holbæk Sygehus, Medicin 1

Holbæk Sygehus, Børne- og Ungeafdelingen

Psykiatrien Vest, Fælledvej 18, 4200 Slagelse   

Holbæk Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Holbæk Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Hus i Gørlev, 4281 Gørlev

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

 

Forløb nr. 16  

01-02-2024

Lægehuset i Regstrup, Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup

Holbæk Sygehus, Medicin 2

Psykiatrien Vest, Fælledvej 18, 4200 Slagelse   

Holbæk Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Holbæk Sygehus, Børne- og Ungeafdelingen

Holbæk Sygehus, Akutafdelingen

Lægehuset i Regstrup, Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

 

Forløb nr. 17     

01-03-2024

Apollonklinikken, Læge Inge Hempel, Nygade 3B, 2. 4300 Holbæk

Holbæk Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Holbæk Sygehus, Medicin 1

Holbæk Sygehus, Børne- og Ungeafdelingen

Psykiatrien Vest, Fælledvej 18, 4200 Slagelse   

Holbæk Sygehus, Akutafdelingen

Apollonklinikken, Læge Inge Hempel, Nygade 3B, 2. 4300 Holbæk

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb nr. 18

01-03-24

Lægerne Houmand og Grundsøe, Skovvejen 48, 4200 Slagelse

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Medicinsk Afdeling 1

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Psykiatrien i Region Sjælland, Psykiatri Vest

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

 Lægerne Houmand og Grundsøe, Skovvejen 48, 4200 Slagelse

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

 

 

 

Koncern HR understøtter strategisk og udviklingsmæssigt Region Sjælland som en attraktiv arbejdsplads. Region Sjælland udvikler og leverer offentlig service til borgere, kommuner og virksomheder. Læs mere om Region Sjælland på www.regionsjaelland.dk

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Almen praksis - Region Sjælland
 • Kontaktperson
  Benedicte West
 • Adresse
  Allén 15, 4180 Sorø
 • Stillingstype
  Hoveduddannelsesforløb
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2023
 • Regionens jobnr.
  030407
 • Quick-nr.
  455485
 • Indrykningsdato
  27-10-2023
 • Ansøgningsfrist
  30-11-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Almen praksis - Region Sjælland
 • Adresse
  Allén 15, 4180 Sorø
 • Kontaktperson
  Benedicte West
 • Stillingstype
  Hoveduddannelsesforløb
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2023
 • Regionens jobnr.
  030407
 • Quick-nr.
  455485
 • Indrykningsdato
  27-10-2023
 • Ansøgningsfrist
  30-11-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.