Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Er du vores nye kvalitets- og akkrediteringsmedarbejder i Rigshospitalets Afdeling for Patologi?

Vi har en ledig stilling som stabsmedarbejder med særligt fokus på akkreditering og kvalitetsmonitorering i vores afdeling. Det er en fordel med en sundhedsfaglig baggrund, men ikke et krav, hvis du er den rigtige kandidat.

Efter et vellykket besøg fra DANAK primo oktober måned, er vi i den sidste del af processen med at opnå akkreditering efter DANAKs ISO 15189 indenfor lungekræftudredning.

Lidt om kvalitetsstaben og opgaverne i stillingen

Vores kvalitetsstab er normeret til cirka 2 fuldtidsstillinger understøttet af et akkrediterings- og kvalitetsudvalg (AKU), der aktuelt består af 13 medlemmer.

AKU er tværfagligt sammensat, så afdelingens faglige bredde er repræsenteret i udvalget.

De overordnede opgaver i stillingen er administrative opgaver indenfor følgende områder:

Patientsikkerhed

 • Håndtering og opgørelse af afvigerapporteringer, herunder sikre at tendenser drøftes i AKU og at der drages læring af disse i organisationen
 • Sagsbehandling og håndtering af utilsigtede hændelser
 • Varetagelse af intern undervisning af kolleger
 • Monitorering af og statistik indenfor relevante områder

Monitorering og udvikling af afdelingens faglige kvalitet, i samarbejde med fagligt ansvarlige kolleger

 • Præsentation af relevante data til AKU
 • Deltagelse i relevante præstationsprøvninger og laboratoriesammenligninger, herunder administrative opgaver i den forbindelse
 • Varetagelse af udviklingsopgaver ifm. den faglige kvalitet i samarbejde med fagligt ansvarlige medarbejdere (bioanalytikere, læger, m.fl.)

Akkrediteringsopgaver i relation til ISO 15189

 • Tæt samarbejde med afdelingens kvalitetskoordinator og formanden for AKU
 • Sikre overholdelse af alle akkrediteringsmæssige standarder i samarbejde med kvalitetskoordinator, AKU og afdelingens øvrige medarbejdere
 • Vedligeholde og udvide afdelingens akkrediteringsstatus
 • Koordinere og deltage i interne audits
 • Vedligeholde og udbygge det elektroniske dokumentstyringssystem, D4’s funktionalitet til optimal understøttelse af afdelingens akkrediterings- og databehov
 • Vedligeholde medarbejderlister i D4 og andre administrative funktioner i D4
 • Tovholderfunktion på D4 redaktørmøder
 • Bidrage til vedligeholdelse af relevante dokumenter, hvor ansvaret ligger hos staben, herunder regionale VIP-dokumenter

Administrative opgaver for Afdelingsledelsen

 • Sagsbehandling og administrative opgaver indenfor apparatur, kvalitet, akkreditering, strategiarbejde.

Der vil være mulighed for tilknytning til driften alt efter ansøgers faglige profil.

Praktisk indsigt i og erfaring med akkrediteringsopgaver og laboratorieopgaver/diagnostiske opgaver i en patologiafdeling er en fordel ligesom udvidede IT-kompetencer kan være en fordel i arbejdet med kvalitet og akkreditering.  

Om Afdeling for Patologi
Rigshospitalets Afdeling for Patologi er Danmarks største af sin slags. Vi har en kombination af sjældne diagnostiske opgaver fra hele Danmark og rutineopgaver for dele af Region H. Vi dækker patoanatomiske analyser og diagnostik af sygdomme i alle organer.

Afdelingen er en del af Rigshospitalets Diagnostiske Center og yder højt specialiseret diagnostik for Rigshospitalets afdelinger, Bispebjerg Hospital og Bornholm. Desuden modtages prøver fra praksissektoren samt fra Færøerne, Grønland og Sydsverige samt udvalgte afdelinger i Danmark.

Afdelingen ledes af en Afdelingsledelse bestående af en chefbioanalytiker og en cheflæge. Vi er mere end 200 ansatte og hertil mange tilknyttede forskere. I driften er der 115 bioanalytikere og laboranter fordelt i 5 laboratorieteams. Derudover er der i afdelingen: 60 læger, 8 ansatte i sekretariatet, 2 obduktionsteknikere, 1 kemiker samt 4 molekylærbiologer og et prionteam.

Afdelingen er beliggende på 2 matrikler. Det diagnostiske arbejde foregår i Teilumbygningen på Rigshospitalet, mens vores eksperimentelle forskningsenhed, Bartholin Instituttet, er beliggende på Biocenteret. Den ledige stilling er i Teilumbygningen.

Vores målsætning er at yde suveræn analyse og diagnostik hver dag.

Alle faggrupper arbejder således for, i fællesskab, at give patienterne den bedst mulige diagnostik, og vi lægger stor vægt på det gode samarbejde med høj grad af service og kvalitet inden for vores 3 kerneydelser: Diagnostik, forskning og uddannelse.

Afdelingen deltager i prægraduat uddannelse af alle relevante faggrupper.

Vi har stort fokus på trivsel og faglig udvikling. Vi arbejder aktuelt med at teste fleksible muligheder for at tilrettelægge arbejdet, så mulighederne kan støtte godt op om ”det hele liv”. For at understøtte et bæredygtigt liv med fokus på mental og fysisk sundhed, tilbyder vi frugtordning, pausegymnastik, massage og meditation.

Det hele kan du læse mere om på vores LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/company/afdeling-for-patologi/?viewAsMember=true Her kan du få en fornemmelse af vores kultur.

Løn og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for relevant faglige organisation.

Nærmeste ledelse er Afdelingsledelsen.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:

eller

Ansøgningsfristen er mandag den 20. november 2023.

Den motiverede ansøgning skal vedlægges CV, eventuelle autorisationsbeviser samt andre relevante oplysninger.

Om Diagnostisk Center

Rigshospitalet har ca. 12.000 medarbejdere. Afdeling for Patologi er placeret i Diagnostisk Center, der er et af Rigshospitalets syv centre med ca. 1600 medarbejdere. Kerneydelserne er diagnostik og patientbehandling, uddannelse og forskning.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Jane Preuss Hasselby
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Radiograf
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2024
 • Regionens jobnr.
  252413
 • Quick-nr.
  455517
 • Indrykningsdato
  30-10-2023
 • Ansøgningsfrist
  20-11-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Jane Preuss Hasselby
 • Stillingstyper
  Radiograf
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2024
 • Regionens jobnr.
  252413
 • Quick-nr.
  455517
 • Indrykningsdato
  30-10-2023
 • Ansøgningsfrist
  20-11-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.