Region Nordjylland

Børn og Unge: Læger

Reberbansgade 15, 9000 Aalborg

Ledende overlæge for pædiatrisk onkologi og hæmatologi

Om Børn og Unge afdelingen
Børn og Unge, AalborgUH varetager specialiserede regionale funktioner iht. Sundhedsstyrelsens specialeplan, samt højtspecialiseret neonatologi, endokrinologi, nefrologi, urologi, neuropædiatri, kardiologi, reumatologi, hæmatologi og onkologi under samarbejdsaftaler med Skejby Universitetshospital.

Børn og Unge er en universitetsafdeling med et alment sengeafsnit, neonatalafsnit, et separat børneonkologisk afsnit, samt et daghospital, ambulatorium og et palliativt team. Lægestaben består af 26 speciallæger: 1 cheflæge, 18 overlæger, 7 afdelingslæger, samt 18 uddannelseslæger (8 HU læger, 2 I læger og 8 blokstillinger i almen medicin).

Afdelingen har et aktivt forskningsmiljø, som er organiseret i Forskningsenheden for Børn og Ungemedicin i Region Nordjylland. Forskningsenheden repræsenterer alle subspecialer indenfor Børne- og Ungemedicin og har derfor en bred portefølje af projekter. Enheden omfatter 1 professor, 8 kliniske lektorer, 2 læger i kombinerede post doc-stillinger, 4 speciallæger, 4 forskningssygeplejersker og 5 Ph.d. studerende.

Afsnit for børne onkolog og hæmatologi varetager diagnostik, behandling og opfølgning af børn og unge med akut lymfoblastær leukæmi, lymfom, Wilms tumor, germinalcelletumor, LCH, samt godartede blodsygdomme, immundefekter og tromboser. Patienterne sikres deltagelse i åbne internationale kliniske lægemiddelforsøg og behandles iht. nationale og internationale standarter.
Afsnittet udgøres af tre overlæger og en afdelingslæge under ekspertuddannelse, 13 erfarne sygeplejersker, en forløbskoordinator, to deltidsprojektsygeplejersker, samt et tværfagligt team med pædagog, psykolog og socialrådgiver. Afsnittet har tradition for godt tværgående samarbejde med patologer, radiologer, genetikere, børneanæstesiologer m.m. og godt tværregionalt samarbejde med landets øvrige børneonkologiske afdelinger ved bl.a. multidisciplinære konferencer.
Afsnittet har fast lørdagsstuegang og telefonisk vagtordning søn- og helligdage ved børneonkologiske speciallæger.

Ledelsesopgaven
Den nye ledende overlæge skal indgå i udvidet afdelingens ledelse, overlægen får ledelsesansvar for det Børne onkologiske afsnits sammen med den ledende oversygeplejerske for området. Desuden ledelsesansvar for speciallæger tilknyttet den børne onkologiske funktion.

Den ledende overlæge indgår i afdelings ledergruppe (udvidede afdelingsledelse) sammen med afdelingsledelse, de ledende oversygeplejersker samt afdelingens professor. I afdelings ledergruppe vil den ledende overlæge få et medansvar og medindflydelse på afdelingens udvikling på kort og lang sigt.

Den ledende overlæge skal bidrage til aktiviteten, kvaliteten og økonomien på tværs af hele afdelingen med det formål at understøtte afsnittets og afdelingens fælles opgave omkring de sikre og effektive patientforløb.

Den ledende overlæge har i samarbejde med de øvrige ledere i afdelingen ansvaret for at sikre udvikling, uddannelse, trivsel og et godt arbejdsmiljø for alle uddannelsessøgende og ansatte i afdelingen.

Ledelses profil
 • Har lyst til ledelse
 • Har lyst til at udvikle sig som leder
 • Har mod på i samarbejde med kollegaer og afdelingsledelse at udvikle patientnær ledelse.
 • Har forståelse for opgaven med organisatorisk ledelse som rammen for den kliniske og faglige opgave.
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsen er afhængig af, at der foreligger en blank børneattest (bekendtgørelse nr. 650 á 27.06.2005).

Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller (www.kompetenceskema.rn.dk). Dokumentation for Speciallægeautorisation, Fagområdeuddannelse og Curriculum vitae skal vedlægges.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til l Cheflæge Charlotte Siggaard Rittig. Tlf.: 20240150, mail: c.rittig@rn.dk

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Charlotte Rittig
 • Adresse
  Reberbansgade 15, 9000 Aalborg
 • Stillingstype
  Leder, Læge, Overlæge
 • Speciale
  Pædiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2023
 • Regionens jobnr.
  18784
 • Quick-nr.
  455944
 • Indrykningsdato
  07-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  21-11-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aalborg Universitetshospital
 • Adresse
  Reberbansgade 15, 9000 Aalborg
 • Kontaktperson
  Charlotte Rittig
 • Stillingstype
  Leder & Læge & Overlæge
 • Speciale
  Pædiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2023
 • Regionens jobnr.
  18784
 • Quick-nr.
  455944
 • Indrykningsdato
  07-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  21-11-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.