Region Nordjylland

Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Genopslag - kontaktperson psykolog

Drømmer du om at bruge din faglighed og erfaring til at arbejde tværfagligt, forebyggende og familiefokuseret til gavn for familier, hvor en forælder lever med psykisk sygdom, så er du måske den medarbejder vi søger.

Psykiatrien i Aalborg søger pr. 1. februar 2024 eller snarest herefter en kontaktperson til et nyopstartet forskningsprojekt, VIA Family 2.0.

Projektet VIA Family 2.0
Cirka hver tredje voksen vil på et eller andet tidspunkt i livet opleve psykiske problemer eller symptomer på en psykiatrisk diagnose. Når en forælder lever med psykisk sygdom, kan det i perioder påvirke hele familien. Op mod 310.000 børn og unge i Danmark vokser op i familier med psykisk sygdom.
Vi vil undersøge effekten af en familiebaseret, tværfaglig, forebyggende indsats, VIA Family 2.0, som tager udgangspunkt i den enkelte families ønsker og behov (videreudvikling af forskningsprojektet VIA Family).
VIA Family 2.0 indsatsen består af et tværfagligt team, der tilsammen har kompetencer til at imødegå familiernes mangeartede behov og samtidig tilbyde forebyggelse og aldersspecifik støtte til hvert barn i familien samt deres forældre. Børn i alle aldre, som har forældre med en hvilken som helst diagnose, og som har haft kontakt med hospitalssektoren indenfor de sidste tre år, kan blive henvist til studiet, der afprøver VIA Family 2.0 indsatsen. Familier, som randomiseres til den familiebaserede indsats VIA Family 2.0, får tildelt en kontaktperson til koordinering af al kontakt, samt en grundpakke med familiesamtaler/psykoedukation (tilpasset barnets alder) og mulighed for tilvalg af børnegruppe, forældrestøtte, partnerstøtte, tidlig børne-unge psykiatrisk vurdering, socialrådgivning og familie til familie-støtte. Alle elementer tilbydes altid på baggrund af familiens aktuelle behov og motivation, børnenes alder og mindstemiddels princip.
Indsatsen VIA Family 2.0 afprøves i sammenligning med standardbehandlingen og hører under Forskningscenter for FamilieBaserede Interventioner (FBI), hvor der i perioden også vil foregå andre forskningsaktiviteter. Forskningscenteret er etableret med støtte fra en lang række danske fonde.


Om jobbet
Der er tale om en i første omgang 2-årig stilling med forlængelse i yderligere 2 år, når vi har opnået finansiering (afklares i 2024). Ansættelsen løber fra 1. februar 2024 eller snarest herefter til 31. december 2025 (med forlængelse til 31. december 2027, når restfinansiering er opnået).
Som kontaktperson arbejder man som hele familiens kontaktperson med støtte ud fra familiens behov og ønsker. Kontaktpersonen vil møde familierne, hvor de er i de forskellige arenaer, som de færdes i både som samtalemedarbejder og tovholder for familien. Kontaktpersonen tovholder med familiens kontakter med andre aktører såsom psykiatrien, kommunen og indsatser i civilsamfund. Kontaktpersonen har fokus på familiens ressourcer og styrker, tænker forebyggelse og arbejder med både individet og familien. Kontaktpersonen har lyst til at arbejde manualbaserede og har lyst til at facilitere grupper.
Kontaktpersonen arbejder som en del af et team bestående af en socialrådgiver, som også fungerer som teamleder, en psykolog (dette stillingsopslag), en sundhedsplejerske, en pædagog og en sygeplejerske med psykiatrisk erfaring.
Et kerneprincip i VIA Family 2.0 er fleksibilitet: Det betyder, at familierne skal mødes med høj grad af fleksibilitet, både i tilgang, sammensætning af forløb, mødesteder og tid, hvorfor der indimellem må påregnes arbejde, som ligger udenfor almindelige arbejdstider.

En del af oplæringen vil foregå i København. Herudover vil der være rejseaktivitet til København en til to gange årligt.

Hovedkontoret er i Aalborg og har satellitter rundt i regionen.

Løn aftales efter gældende overenskomst for psykologer.

Om dig
Vi søger en kontaktperson, der brænder for at gøre en forskel for disse familier og har erfaring fra psykiatrien, med børn som pårørende og/eller familiebehandling.  
Vi søger en psykolog, som har minimum 5 års erfaring med udredning og behandling af børn eller unge, meget gerne fra børne- og ungdomspsykiatrien.

Som teamets psykolog bliver din opgave at:
 • Bidrage med psykologfaglig sparring til teamets øvrige medlemmer
 • Børne- og ungdomspsykiatrisk screening og efterfølgende rådgivning til forældrene/barnet
 • Henvisning til børne- og ungdomspsykiatrisk udredning og behandling
 • Forældresamtale om barnets udvikling og vanskeligheder
Udover ovenstående søger vi en medarbejder som:
 • Har erfaring med familiearbejde, både på individ og gruppeniveau
 • Kan arbejde systemisk og mentaliserende
 • God til relationsdannelse, både med sårbare familier, kollegaer og samarbejdspartnere
 • Fleksibel og kreativ i sin tilgang til arbejdet
 • Kan arbejde selvstændigt og i team, herunder med respekt for andres faglighed
 • Dygtig til at strukturere og samarbejde på tværs af både fagligheder og sektorer
 • Har blik for helhedsorienteret sagsbehandling, er fagligt kreativ og kan tænke i alternative muligheder
 • Har gode samarbejdsevner og besidder naturlig gennemslagskraft
 • Kan koordinere tværfaglige indsatser og sætter fokus på ressourcer, inddragelse af netværk og civilsamfund
Det er en fordel, hvis du har bil.


Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende og afvekslende hverdag i et ambitiøst og nyskabende forskningsprojekt, som også arbejder på implementering efter endt projektperiode.
 • Et spændende job med ansvar og indflydelse på din arbejdsdag, samt for at sætte dit præg på teamet og jeres arbejde indenfor rammen af projektet
 • Mulighed for at arbejde forebyggende
 • Være med til at nytænke og præge psykiatrien og få sat børn og unge som pårørende på dagsordenen
 • Uddannelse og faglig udvikling (herunder uddannelse i forældreprogrammet Triple P, Family talk og gruppefacilitering)
 • Et stærkt fagligt miljø, der vægter faglighed og refleksion højt
 • Et ambitiøst forskningsmiljø

Om os
Projektet ledes af Forskningscenter for FamilieBaserede Interventioner, et samarbejde mellem Psykiatrien og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden samt Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri og Center for Pårørende i Region Nordjylland. Centeret ledes overordnet af professor Anne A. E. Thorup. Leder i Region Nordjylland er professor Marlene B. Lauritsen.
Der vil være et tæt samarbejde mellem teamet i Region Nordjylland og i Region Hovedstaden.


Vil du vide mere
Skulle du ønske yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Sidsel Ingversen tlf.: 51 29 02 18 sidsel.ingversen@regionh.dk eller
Marlene B. Lauritsen tlf.: 40 23 41 12 marlene.lauritsen@rn.dk
Se mere om at være ansat i psykiatrien For nyansatte
Evalueringsrapport fra pilot-studiet: Evalueringsrapport_P-2020-2-03.pdf (regionh.dk)


Det praktiske
· Vi indhenter referencer på den person, vi ønsker at ansætte. Er det påkrævet for stillingen, indhenter vi også straffeattest og børneattest

· Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

· Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge, men hvis et andet timetal ønskes, kan det aftales

· Uddannelse af studerende og elever er en af Psykiatriens kerneopgaver, som alle medarbejdere bidrager til

· I Region Nordjylland har vi røgfri arbejdstid.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 6. eller 7. december 2023

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien - Region Nordjylland
 • Kontaktperson
  Marlene Briciet Lauritsen
 • Adresse
  Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  18790
 • Quick-nr.
  456086
 • Indrykningsdato
  10-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  28-11-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien - Region Nordjylland
 • Adresse
  Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg
 • Kontaktperson
  Marlene Briciet Lauritsen
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  18790
 • Quick-nr.
  456086
 • Indrykningsdato
  10-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  28-11-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.