Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Rigshospitalets Klinik for Ernæring søger klinisk diætist eller cand.scient. i klinisk ernæring

Klinik for Ernæring er en tværgående enhed bestående af kliniske diætister og kandidater i klinisk ernæring. Fundamentet for det stærke sammenhold i enheden er faglig begejstring, kontinuerlig udvikling af ernæringshåndværket og en helt grundlæggende it-takes-a-village-mentalitet.

Vi varetager ernæringsterapi indenfor alle Rigshospitalets medicinske og kirurgiske specialer, såvel ambulant som under indlæggelse, samt specialiseret diætvejledning af gravide med diabetes. Vi har allokerede diætistfunktioner, tilsynsgående diætistfunktion, ambulant virksomhed i en række af Rigshospitalets afdelinger, samt et nyåbnet, selvstændigt ambulatorie for hjemmebehandling med sondeernæring. Yderligere har vi en regional funktion, hvorigennem alle udskrivelser med sondeernæring til eget hjem koordineres og visiteres, så der er et fælles kontaktpunkt for patient, pårørende, hospitalspersonale, hjemmepleje med flere, samt fokus på snitflader. Det er en multifunktionel enhed, der understøtter brobygning i de komplekse tværsektorielle overgange i forbindelse med hjemmebehandling med sondeernæring, herunder varetager de konkrete bestillinger af remedier og eventuelt ernæringspræparater ved regionalt betalingstilsagn.

Vi organiserer os på tværs af lægefaglige specialer og parallelt med patientforløb, der netop ofte også er tværgående. Det bidrager væsentligt til udviklingen af vores ernæringsfaglige praksis og er samtidigt både menneskeligt og fagligt udviklende og tilfredsstillende. Det er ikke givet på forhånd, hvilke funktioner du vil skulle indgå i. Afhængig af hvem du er, og hvad du har af erfaringer, samt et overblik over den samlede gruppes kompetencer og ønsker, herunder også dine, finder vi frem til det hjørne, hvor du først bliver hjemme og komfortabel. Derfra kan du løbende udvikle dig til at gå dybere eller bredere ud i organisationen efterhånden som det store puslespil på vanlig dynamisk vis rykkes lidt rundt, når fx storken kommer forbi, eller når nye ønsker, funktioner eller behov opstår.

Her er mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af din arbejdstid. Du kan fx arbejde 4 dage ugentligt og hver 3. weekend. Du kan arbejde hjemme en fast dag ugentligt eller blot indimellem, når du er grundigt oplært, særligt en mulighed i forhold til den tidligere beskrevne regionale koordinerende og visiterende funktion. Du kan også arbejde alene i hverdage, men det vil blive vægtet positivt, hvis du vil byde ind med enkelte weekender og helligdage i løbet af året. Mødetid er et sted mellem kl. 7 og 8.30.

Vi søger to kliniske diætister med eller uden en overbygning som cand.scient. i klinisk ernæring, der deler vores ambitioner og begejstring for ernæringshåndværket. Nogen som gerne vil stå på tæer og gøre sig grundigt umage for at sikre god ernæring i et tæt tværfagligt samarbejde. Om du er en gammel rotte i faget, eller en forårsgrøn spire er underordnet - det afgørende er din passion for det kliniske og komplekse, herunder evnen til at møde mennesker og læse et rum, samt lysten til at løfte og fjerne sten på vejen, hvor store eller små de end måtte være. Det kunne være at gå på tværs af hospitalet for at finde præcis den dims, der måtte mangle. Du må ikke være for fin eller doven til at gå den ekstra mil. Det er et særkende for vores enhed, at vi sørger for at få konnektet dotterne og sat sløjfe på opgaveløsningen.

Vi forventer, at du har en god menneskelig forståelse, stærke kommunikative evner, og at du er fleksibel, venlig og opsøgende i dit møde med patienter, pårørende og kollegaer. Det er vigtigt, at du trives med at navigere i en omskiftelig hverdag, og at du kan håndtere og trives i arbejdet med svært syge - og også terminale patienter. Du kan til gengæld forvente spændende og udfordrende arbejdsopgaver, kontinuerligt fokus på høj faglig kvalitet, nytænkning og videreudvikling, samt solid support og livslang. Her er en landsbymentalitet, som også betyder, at vi griber hinanden og finder en vej i fællesskab, når graviditetshormonerne raser eller livet slår kolbøtter. Du vil blive budt varmt velkommen og blive en del af en helt særlig landsby med eget anegalleri, mandagsmorgenvelkomst (den første, der møder tænder ovnen og smækker boller i ovnen), strikkeklub, løbeklub, pizzabagning, klippeklisterværk og alt muligt andet hyggeligt og rart. Du kan få et lille indtryk af vores hverdag via Instagram: klinikforernæring_rh eller chefdiætist Ane Rytters LinkedIn profils tidligere opslag.

Ansøgningsfristen er 23. november, og jobsamtalerne vil blive holdt 27. og 28. november med henblik på jobstart 1. januar 2024 eller før. 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden, opfylde kravet til sprogkompetencer* i dansk. *Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med minimum følgende karakterer: • mundtlig kommunikation med karakteren 10 • læseforståelse med karakteren 7 • skriftlig fremstilling med karakteren 7

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Ane Rytter
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstype
  Klinisk diætist
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  252725
 • Quick-nr.
  456118
 • Indrykningsdato
  11-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  23-11-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Ane Rytter
 • Stillingstype
  Klinisk diætist
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  252725
 • Quick-nr.
  456118
 • Indrykningsdato
  11-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  23-11-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.