Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Overlæge, Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Overlæge med funktion som teamleder for prostatacancerteamet i Urologisk Afdeling,  SUH ønskes besat 01.01.24 eller snarest derefter. Ansættelse efter kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat med en kvalificeret speciallæge i urologi med bred erfaring inden for urologisk kirurgi, og som har særlig interesse/erfaring inden for udredning og behandling af prostatacancer.

Sjællands Universitetshospital

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 840.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospital, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse. Sjællands Universitetshospital Køge udbygges frem til 2026 til regionens hovedsygehus.

Sjællands Universitetshospital er over de seneste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere samt en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Ledelse

På Sjællands Universitetshospital er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Cheflægen fastsætter efter samråd med afdelingens ledende overlæger og øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Urologisk Afdeling

Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, varetager den samlede urologiske funktion i Region Sjælland på matriklerne i Næstved og Roskilde.

Roskilde-matriklen modtager hele den akutte urologi i Region Sjælland og varetager ud over basisurologi i Region Sjælland de urologiske regionsfunktioner: nyrekirurgi, avanceret stenkirurgi, herunder PNL, RIRS og ESWL samt børneurologi. Derudover udredning, behandling og rehabilitering af patienter med urologiske cancersygdomme.

Siden september 2018 har afdelingen hjemtaget den højtspecialiserede funktion, radikal prostatektomi i formaliseret samarbejde med OUH.

Siden 2012 har Urologisk Afdeling foretaget robotassisteret kirurgi og har opnået en effektiv og faglig stærk robotkirurgisk aktivitet.

Urologisk Afdeling, SUH disponerer over 16 operationslejer ugentligt på den centrale operationsgang i Roskilde og 13 operationslejer ugentligt i Næstved. Derudover foretages indgreb i dagkirurgisk afsnit, et leje per uge i Roskilde.

Afdelingen på Næstved-matriklen foretager overvejende basisurologi i et dagkirurgisk set-up. På Næstved-matriklen råder afdelingen over 10 dagkirurgiske senge.

Urologisk Afdeling, Roskilde, råder over 38 senge fordelt på to sengeafsnit. Efter behov kan disponeres over senge på Anæstesiologisk Afdelings intensivafsnit samt senge i Pædiatrisk Afdeling.

Afdelingen har en meget stor ambulant aktivitet.

Afdelingen råder over ambulatoriefaciliteter med i alt 23 daglige ambulante spor fordelt på matriklerne i Roskilde og Næstved.

I 2021 er der desuden etableret et sexologiambulatorium.

På Roskilde matriklen er der etableret en ambulant kirurgistue, som anvendes til operationer i LA, herunder Botox injektioner, peno-skrotale lidelser og som noget helt nyt laserbehandling af benigne blæretumores.

Afdelingen har adgang til ESWL-behandling i Roskilde.

Afdelingen råder over moderne endourologisk udstyr inkl. Holmium-laser, SOLTIVE laser, TUMT samt avanceret udstyr til perkutan nyrestensbehandling.

Udredningen af prostatacancer indbefatter "MR-first" samt transperineale fusionsbiopsier. Siden efteråret 2012 har afdelingen på Roskilde-matriklen foretaget robotassisteret urinvejskirurgi, herunder nyrekirurgi og radikal prostatektomi.

 

 

Afdelingens lægelige stab pr. 01.11.23

Den lægelige bemanding ved Urologisk Afdeling udgøres af:

 • 1 Cheflæge
 • 3 Ledende Overlæger
 • 1 Forskningsansvarlig Overlæge
 • 1 UAO
 • 11 Overlæger
 • 10 Afdelingslæger
 • 11 1.- reservelæger/hovedforløb i urologi
 • 17 reservelæger, heraf otte i introstilling, otte i KBU og én i uklassificeret stilling

Samlet lægelige stab er på 56.

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

 1. I weekender varetages bagvagten af afdelingslægerne/overlægerne

 2. Overlægerne deltager i beredskabsvagt/tilkaldevagt bag hoveduddannelseslægerne

 3. Afdelingslægerne indgår i bagvagten på hverdage sammen med hoveduddannelseslægerne

 4. To-skiftet forvagt med to forvagter i fremmøde

 5. Der er ikke vagt på matriklen i Næstved.

Stillingens funktion og ønskede kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i urologi med interesse for udredning og behandling af patienter med prostatacancer. Der forventes erfaring med MR fusionsbiopsi af prostata, både transrektalt samt transperinealt. Der ønskes ansat en overlæge med stærke personlige og faglige kvalifikationer til at kunne varetage funktionen som teamleder i prostatacancerteamet.

Det forventes, at ansøger har speciallægekvalifikationer til at udrede og behandle patienter med prostatacancer. Det forventes ligeledes, at ansøgeren er indstillet på at bidrage til den fortsatte udvikling af såvel prostatacancerteamet som Urologisk Afdeling som helhed.

 

 

Undervisning

Urologisk Afdeling har undervisningsforpligtigelse og undervisningsstillinger som led i:

 • Klinisk basislægeuddannelse, 6 stillinger
 • Introduktionsstilling i urologi, 8 stillinger
 • Speciallægeuddannelsen i urologi med 10 stillinger i samarbejde med Rigshospitalet/Herlev Hospital

Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende til enkeltstillingsklassifikationerne.

Den lægelige videreuddannelse er et prioriteret område i Urologisk Afdeling.

Sjællands Universitetshospital er universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet. Urologisk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende på 2. semester kandidat og har p.t. to B-lektorater og et forskningslektorat. Urologisk Afdeling forventes at medvirke aktivt i gennemførelsen af den prægraduate undervisning. Også i forbindelse med de lægestuderendes uddannelse lægges vægt på høj kvalitet og tilfredshed.

 

Forskning

Afdelingen er forskningsaktiv. Urologisk Klinisk Forskningsenhed startede i 2017, hvor der er tilknyttet et forskningslektorat, 4 Ph.d.-studerende og en sekretær. En stor andel af lægerne i afdelingen er forskningsaktive med samarbejde både nationalt og internationalt.

Aktuelt er der opslået et klinisk professorat.

Ansøgning

Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulige dokumentation – forholde sig konkret til de syv lægefaglige kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender vurdering af de syv kompetencer i den faglige bedømmelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale for overlæger.

Ansøgningsfrist: 1. december 2023

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Hans-Erik Jespersen
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge
 • Speciale
  Urologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2024
 • Regionens jobnr.
  030779
 • Quick-nr.
  456328
 • Indrykningsdato
  16-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  01-12-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Hans-Erik Jespersen
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge
 • Speciale
  Urologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2024
 • Regionens jobnr.
  030779
 • Quick-nr.
  456328
 • Indrykningsdato
  16-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  01-12-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.