Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gentofte Hospitalsvej 1 st, 2900 Gentofte

Bioanalytiker til Klinisk Biokemisk afdeling, Gentofte Hospital

Bioanalytiker

Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte matriklen) søger nye kolleger til faste stillinger i 3-skifte vagtordning. Vi kan også tilbyde faste aftenvagter, hvis det ønskes.

Om Klinisk Biokemisk Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital er et af Danmarks største akuthospitaler. Klinisk Biokemisk afdeling leverer laboratoriediagnostik til hospitalet samt til praktiserende læger og speciallæger i hospitalets optageområde. Klinisk Biokemisk afdeling har regionsfunktion for autoimmunanalyser og tilbyder udvalgte analyser til hele landet bl.a. gendiagnostiske analyser. Laboratoriet er automatiseret og analysearbejdet udføres hvor muligt på store, automatiserede laboratorieløsninger. Laboratoriet leverer 90% af alle standardanalysesvar indenfor 60 minutter efter modtagelse af prøver fra indlagte el. ambulante hospitalspatienter. Afdelingsledelsen, ledelsesteam, analysesektions-ansvarlige læger og overbioanalytikere samt stabsfunktionerne er fælles for de to matrikler.

Gentofte matriklen har ca. 55 fuldtidsstillinger hovedsagelig besat af bioanalytikere og prøvetagere.

Herlev matriklen har ca. 90 fuldtidsstillinger besat hovedsageligt af bioanalytikere og prøvetagere. Årligt varetages samlet ca. 300.000 ambulante besøg i vores 3 prøvetagningsambulatorier, foretages ca. 70.000 EKG optagelser samt leveres ca. 15 mio. analysesvar på mere end 300 forskellige komponenter.

Afdelingen er nyindrettet med Siemens fuldautomatisk udstyr fra 2019.

Gentofte matriklen har ca. 55 fuldtidsstillinger hovedsageligt besat af bioanalytikere. Samlet har Gentofte matriklen ca. 270.000 patientkontakter og udfører ca. 8 millioner analyser om året.

På Herlev og Gentofte Hospital har vi en ambition: GODT BEHANDLET. Det betyder at:

 • Patienterne bliver fagligt godt behandlet
 • Patienter og pårørende bliver set, hørt og inddraget, så de også føler sig godt behandlet
 • Personalet bliver godt behandlet i deres arbejde
  Afdelingen fokuserer på kvalitet og kompetenceudvikling og er akkrediteret efter, ISO 15189 og ISO 22870. Optimeringer af arbejdsgange er en løbende proces til gavn for behandlingsforløbet for patienterne og personalets arbejdsgange. Der er i afdelingen jævnligt bioanalytikerstuderende, der indgår i arbejdsprocedurerne med støtte fra det faste personale.
  Vi tilbyder
 • En grundig teoretisk oplæring ved vores undervisere og praktisk oplæring under supervision af en kollega i alle afdelingens funktioner
 • En afdeling med stort fokus på kvalitet, hvorfor du også vil modtage undervisning i vores kvalitetsstyringssystem og kontrolregler
 • En medarbejdergruppe med godt sammenhold og stor dedikation og engagement til arbejdet
 • Et højt informationsniveau og stor medarbejderindflydelse
  Vi forventer, at
 • Du er uddannet bioanalytiker, kan arbejde selvstændig og har gode samarbejdsevner – kun autoriserede bioanalytikere vil komme i betragtning
 • Set i lyset af hospitalets ambition GODT BEHANDLET, ser du patientkontakten ved blodprøvetagning og EKG-optagelser som en naturlig del af bioanalytikerfunktionen både i ambulatoriet og på sengeafsnittene.
 • Kan gennemføre et oplærings- og kompetenceprogram indeholdende brug af afdelingens apparatur-vejledninger, laboratorie-it-system og kvalitetsstyrings-system.
 • Er kvalitetsbevidst og kan arbejde efter fastsatte retningslinjer – som ikke er støbt i bronze, men så længe de ikke er ændret i dokumenterne er de gældende
 • Kan indgå i 3-skifte vagtordning
  Vi ser gerne
  (Men er ikke et krav) at du har kendskab til og erfaring med et eller flere af følgende analyseudstyr og funktioner:
 • Blodprøvetagning (herunder også Børneprøvetagning)
 • EKG-optagelse
 • Kemi og Immunkemiske analyser på Atellica Solution
 • Hæmatologiske analyser på Advia 2120i
 • Koagulationsanalyser på CS-5100
 • POCT-udstyr, ABL, Clinitec, CoaguChek og Glucose freestyle.
  Hospitalet er et universitetshospital med mange forskningsprojekter. Det betyder også, at afdelingen modtager og behandler forskningsprøver på alle tidspunkter af døgnet.
   
  Hospitalet har rygeforbud.
  Ansættelsesvilkår
  Stillingerne er på 37 timer pr. uge og til besættelse snarest.
  Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Bioanalytikere og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
  Vi tilstræber ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap, sexuel orientering og religion mm. Enhver form for krænkende adfærd accepteres ikke på vores arbejdsplads.
  Ansøgningsprocedure
  Vil du vide mere om stillingerne eller information om afdelingen og hospitalet kan du finde oplysninger på 
  www.gentoftehospital.dk/kba eller ringe til chefbioanalytiker Kristina Rasmussen 51275039.
   
  Ansøgningsfristen er den 17. december 2023. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende.
  Ansøgningen skal indeholde følgende:
   
 1. Motiveret ansøgningsbrev på 1-2 sider – skriv hvorfor du er interesseret i netop dette job og hvad du kan tilbyde vores afdeling
 2. Curriculum vitae – indeholdende det du har foretaget dig indtil videre i livet med tidsperioder for forskellige uddannelseselementer og ansættelser
 3. Information om bioanalytikeruddannelsen og udskrift af karakterer
 4. Information om gymnasie/HF studieretning og udskrift af karakterer
 5. Kopi af folkeskole eksamen med karakterer

Vi ønsker at ansætte de dygtigste medarbejdere, medarbejdere som deler vores ambition om at Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital skal være blandt de bedste af sin slags.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Gentofte Hospital
 • Kontaktperson
  Kristina Rasmussen
 • Adresse
  Gentofte Hospitalsvej 1 st, 2900 Gentofte
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  252853
 • Quick-nr.
  456388
 • Indrykningsdato
  20-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  17-12-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Gentofte Hospital
 • Adresse
  Gentofte Hospitalsvej 1 st, 2900 Gentofte
 • Kontaktperson
  Kristina Rasmussen
 • Stillingstyper
  Bioanalytiker
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  252853
 • Quick-nr.
  456388
 • Indrykningsdato
  20-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  17-12-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.