Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Overlæge og teamleder af fælles sengeafsnit søges til Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet

Afdelingen varetager alle non-kirurgiske onkologiske behandlingsmodaliteter af patienter fra Københavnsområdet i Region Hovedstaden foruden en række behandlinger herunder stråleterapi til patienter fra Bornholm og fra Region Sjælland. Afdelingen har derudover landsfunktion vedrørende sjældnere cancersygdomme samt fase 1 og tidlige fase 2 undersøgelser i afdelingens Fase 1 enhed. Endelig har afdelingen udgående konsulentfunktion på Bornholm, Færøerne og Grønland.

Afdeling for Kræftbehandling er inddelt i 5 diagnoserelaterede teams. Alle behandlingsmodaliteter varetages specifikt af de til teamet knyttede læger. Strålebehandlingen varetages via afdelingens stråleterapiafsnit. Afdelingen har endvidere et afsnit for lindrende behandling og rehabilitering, en Fase 1 enhed og en klinisk forskningsenhed (KFE), som varetager opgaver for alle de diagnoserelaterede teams.

Afdelingen prioriterer højt kvalificeret lægefaglig indsats, høj grad af kontinuitet i læge-patient kontakten, robuste tværfaglige samarbejdsrelationer, klinisk uddannelse af yngre læger og optimalt samarbejde mellem læger, sygeplejersker og sekretærer.

Afdelingen har et betydeligt engagement i såvel klinisk som laboratoriebaseret forskning.

 • Stillingen ønskes besat med en erfaren speciallæge i klinisk onkologi med dokumenteret onkologisk erfaring.

 • Der lægges vægt på, at den, der ansættes i stillingen, har interesse og erfaring med håndtering og organisering af patienter indlagt med onkologiske problemstillinger, da overlæge skal indgå i teamledelsen af et nyt fælles sengeafsnit sammen med oversygeplejersken.

 • Overlægen vil sammen med afdelingens øvrige overlæger få ansvar for, at kvaliteten af afdelingens behandlinger til hver tid er af høj international standard.

 • Overlægen vil sammen med afdelingens øvrige overlæger få ansvar for videreuddannelse af yngre læger.

 • Udover ansøgers kliniske uddannelse vil der ved bedømmelsen blive lagt vægt på ansøgers kompetencer inden for de af Sundhedsstyrelsen formulerede syv områder inkl. forsknings-, undervisnings- og ledelseserfaring samt samarbejdsevner med specielt fokus på ansøgers forskningserfaring.

Den faglige bedømmelse vil ske i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005, som ansøgere opfordres til at gøre sig bekendt med. Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor hver af de 7 kompetenceområder (jævnfør vejledningens kapitel 8). Ansøger skal forholde sig til og dokumentere kvalifikationer indenfor disse kompetenceområder.

Løn og ansættelsesforhold

I henhold til organisationsaftalen for overlæger indgået mellem Region Hovedstaden og Foreningen af Speciallæger, FAS.

Stillingen er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtelse.

Stillingen er indtil videre ikke forbundet med udetjeneste.

Ansøgningen stiles til cheflæge, professor Ulrik Lassen og sendes via link

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae og publikationsliste med fremhævning af de 10 vigtigste publikationer.

Ansøgningsfrist: 8. december 2023

Yderligere informationer om stillingen

kan fås ved henvendelse til cheflæge, professor Ulrik Lassen på telefon 35458923 eller se stillingsbeskrivelsen her.

Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Ulrik Niels Lassen
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Klinisk onkologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2024
 • Regionens jobnr.
  252864
 • Quick-nr.
  456416
 • Indrykningsdato
  21-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  08-12-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Ulrik Niels Lassen
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Klinisk onkologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2024
 • Regionens jobnr.
  252864
 • Quick-nr.
  456416
 • Indrykningsdato
  21-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  08-12-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.