Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København

Overlæge til geriatrisk funktion

Ved geriatrisk funktion i Geriatrisk og Palliativ afdeling er en stilling som overlæge ledig pr. 1. februar 2024.

Hvem er vi?
Den geriatriske del af Geriatrisk og Palliativ afdeling GP omfatter følgende:

 • 2 sengeafsnit normeret til 32 sengepladser på Bispebjerg-matriklen
 • Ældremedicinsk Modtageafsnit i Akutmodtagelsen hvor patienterne modtages af tværfagligt geriatrisk team på ældrevenligt indrettet modtageafsnit
 • Tværsektorielt samarbejde med Frederiksberg og Københavns Kommune ift. fast stuegangsfunktion på kommunens akut- og rehabiliteringspladser
 • Ortogeriatrisk funktion varetages i et tæt og velfungerende samarbejde mellem Geriatrisk afdeling og Ortopædkirurgisk afdeling på et fælles sengeafsnit.
 • Udgående geriatrisk team, udgående hofteteam og udgående ambulatorieteam
 • Geriatrisk Forskningsenhed
 • Geriatrisk ambulatorium, beliggende på Frederiksberg-matriklen, omfatter Hukommelsesenhed, Faldklinik og Geriatrisk vurdering. 
 • Fælles medicinsk ambulatorium med det formål at skabe hurtige udredningsforløb for patienter med uafklarede sygdomsbilleder samt behandlingsforløb for patienter med parallelforløb i mange afdelinger: Multisygdomsspor, hoftespor, polyfarmacispor samt dyspnøspor

Vi har gennem de senere år arbejdet målrettet på at skabe optimale patientforløb ved at knytte de geriatriske tilbud tæt til begge sider af sektorovergangen med vores to sengeafsnit som helt centrale medspillere. 

Vi søger derfor en visionær og udviklingsorienteret overlæge med funktionsansvar for en af vores sengeafsnit.

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du - udover dit faglige og kollegiale engagement - varetager funktionen som funktionsansvarlig overlæge på en af vores sengeafsnit  i et  tæt samarbejde med den ledende overlæge og oversygeplejerske, som har det overordnede strategiske og organisatoriske ansvar.

Sammen med afdelingens forskningspersonale er du med til at støtte op omkring afdelingens videnskabelige aktivitet, og ideelt har du erfaring og interesser i tværgående forskningsprojekter.

Afdelingen vægter undervisning af yngre læger og medicinstuderende højt, og har et godt og velfungerende uddannelsesmiljø. Vi forventer derfor, at du aktivt deltager i vores undervisningsaktiviteter for at styrke vores kollegiale- og uddannelsesmiljø yderligere, og ser gerne, at du i forvejen har erfaring på uddannelsesområdet.

Kvalifikationskrav

 • Speciallæge i intern medicin: geriatri
 • Fleksibilitet, engagement
 • Gode samarbejdsevner og respekt for andre
 • God kommunikation mono- og tværfagligt samt professionalisme
 • Interesse for uddannelse af yngre læger og medicinstuderende
 • Ønske om at udvikle det geriatriske område i samarbejde med de andre speciallæger i afdelingen, på tværs af faggrænser og på tværs af sektorer
 • Gerne erfaring inden for afsnitsledelse og andre af afdelingens fokusområder

Vilkår
Lægestaben består af i alt 19 geriatriske speciallæger, 14 reservelæger og 5 KBU læger. Herudover 1 forskningsprofessorer og 1 cheflæge. Vi varetager uddannelse af medicinstuderende på 1. og 5. semester kandidatniveau, og har tilknyttet to lektorer.

Stillingen omfatter vagtforpligtelse som Fælles medicinsk bagvagt, som dækker det medicinske område cirka 1x/måned.

Herudover må der påregnes udvidet dagarbejde i Ældremodtagelsen til kl. 21:00/18:00 WE/SH ca. hver 13. døgn.

Løn- og ansættelsesforhold i overensstemmelse med overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og FAS.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i speciallægeordningen.

Der henvises til ”Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden” af 10. december 2007.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Eckart Pressel, tlf.: 21653242, e-mail: Eckart.Pressel@regionh.dk.

Ansøgningsfrist
Ansøgning fremsendes senest den 1.12.2023

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Kontaktperson
  Eckart Pressel
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Geriatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  252868
 • Quick-nr.
  456423
 • Indrykningsdato
  21-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  01-12-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København
 • Kontaktperson
  Eckart Pressel
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Geriatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  252868
 • Quick-nr.
  456423
 • Indrykningsdato
  21-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  01-12-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.