Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

1-årig introduktionsstilling i urologi er ledig til besættelse fra februar eller snarest herefter

Hvis du brænder for kirurgi og ønsker et speciale, der indeholder åben kirurgi, robot-kirurgi, laparoskopi og endoskopisk kirurgi, og samtidig tilbyder alsidige ambulatorier der involverer udredning af benigne tilstande og cancerdiagnostik, er det urologiske speciale et oplagt valg.

Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Næstved varetager den samlede urologiske funktion i Region Sjælland. Afdelingen er Danmarks næststørste afdeling inden for specialet.

Her varetages basisurologi for Region Sjælland samt følgende urologiske regionsfunktioner: nyrekirurgi, avanceret stenkirurgi, herunder PNL, RIRS og ESWL samt børneurologi. Radikal prostatektomi varetages som højt specialiseret funktion. Derudover varetages udredning, behandling og rehabilitering af patienter med urologiske cancersygdomme.

Under introduktionsstillingen vil du opnå god erfaring med både basal-, akut- og avanceret urologi. Der stiles mod at du selvstændigt kan udføre JJ-kateteranlæggelse, skrotalkirurgi, cystoskopi, flexcystoskopi samt assistere til større kirurgiske indgreb. Der vil ligeledes være rig mulighed for simulationsstræning i laparoskopi, procedurer som TUR-B og TUR-P, stenkirurgi og robotkirurgi.

Vi lægger vægt på en uformel tone, hvor tæt samarbejde, erfaringsudveksling med gode kolleger og personlig udvikling er udgangspunktet for, at vi alle kan levere arbejde af høj kvalitet. Afdelingen er kendt for at sikre god supervision til de yngre læger.

Arbejdstilrettelæggelse:

Du indplaceres i forvagtslaget, som er et 2-skiftet vagtlag bestående 1 KBU-læge og en læge i introduktionsstilling. Begge er i tilstedeværelses vagt. Bagvagten som varetages af 1. reservelæger, afdelingslæger, og overlæger vil være til stede på afdelingen indtil de største opgaver er afsluttet. Herefter er introduktionslægen den ansvarlige for afdelingen med bagvagten i tilkaldevagt. Der tages højde for introduktionslægens erfaring indenfor specialet. I vagttiden passes ud over urologien også Plastikkirurgisk og Karkirurgisk Sengeafdelinger, hvor der dog sjældent er behov for hjælp.

Det daglige kliniske arbejde er varieret og indebærer vagtarbejde, ambulatoriefunktioner (udredning for makroskopisk hæmaturi, benigne urologiske tilstande, samt kontrol forløb), dedikeret stuegangsfunktion og operationsdage. Der er ligeledes mulighed for at blive vejleder eller mentor for KBU læger efter gennemført PÆD II kursus. 

Dine kvalifikationer:

 • Du har gennemgået og bestået din KBU

 • Du er interesseret i speciallægeuddannelsen i urologi og ønsker at udvikle og afprøve dine evner for faget.

 • Er i stand til at indgå på en dynamisk arbejdsplads med akutte patienter.

 • Du er i stand til at træffe selvstændige, kvalificerede beslutninger.

Urologisk Afdeling:

Urologisk Afdeling disponerer over 16 operationslejer ugentligt på den centrale operationsgang i Roskilde og 12 operationslejer ugentligt i Næstved. Derudover foretages indgreb i dagkirurgisk afsnit.

Der er stor ambulant virksomhed i det urologiske ambulatorium på begge matrikler. I Ambulatoriet i Roskilde er der med succes etableret en operationsstue mhp. peno-scrotale indgreb, BOTOX injektion samt laserbehandling af blæretumores i LA.


Den lægelige bemanding ved Urologisk Afdeling udgøres af 1 cheflæge, tre ledende overlæger, 13 overlæger,  11 afdelingslæger, 12 læger i hoveduddannelsesforløb i urologi og 16 reservelæger, heraf 8 i introstillinger, 6 i KBU og 2 i uklassificerede stillinger.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Hans-Erik Jespersen
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Læge, Introduktionsstilling, Reservelæge
 • Speciale
  Urologi
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  030867
 • Quick-nr.
  456525
 • Indrykningsdato
  23-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  12-12-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Hans-Erik Jespersen
 • Stillingstype
  Læge & Introduktionsstilling & Reservelæge
 • Speciale
  Urologi
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  030867
 • Quick-nr.
  456525
 • Indrykningsdato
  23-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  12-12-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.