Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 2F, 4200 Slagelse

 Introduktionsstilling til Intern medicin: Geriatri, Slagelse Sygehus

 

Vil du lære mere om det geriatriske speciale?

Har du lyst til at arbejde i en velfungerende lægegruppe, der brænder for at udvikle det geriatriske speciale?

 

Vi har en 1-årig introduktionsstilling (3800R40-01-i-21) til besættelse pr. 1. januar 2024, og en 1-årig introduktionsstilling (3800R40-01-i-17) til besættelse 1. marts 2024.  

 

Du vil blive del af en afdeling med et stort uddannelsesmiljø, med både KBU-, intro-, og hoveduddannelsesstillinger, samt en stor gruppe speciallæger.

 

Arbejdet i geriatrien vil primært bestå af stuegang, herunder deltagelse i tværfaglige konferencer, gennemgang af nye patienter og samtaler med patienter og pårørende. Der er tæt supervision i alle funktioner. Der vil være god mulighed for introduktion til demensudredning og ambulant geriatrisk funktion herunder faldudredning. Afhængig af dine kvalifikationer vil du også have mulighed for at deltage i ambulatoriet. Vi har en uddannelsesansvarlig overlæge og en forskningsansvarlig overlæge, der tilbyder supervision til reservelæger.

 

Vagten
Reservelægen indgår i vagten. 

 

Geriatrisk funktion
Den geriatriske funktion ledes af to ledende overlæger og 3 oversygeplejersker fordelt på to sengeafsnit, et Ambulatorium for hjerne-, nerve- og ældresygdomme og hukommelsesklinik og Medicinsk Akut Afsnit (MAA).

 

Det ene sengeafsnit varetager primært bred almen geriatri, det andet sengeafsnit varetager almen geriatri samt orto-geriatri i tæt samarbejde med ortopædkirurgerne.
Som ambulante funktioner drives hukommelsesklinik i samarbejde med neurolog, psykiater og neuropsykolog samt et geriatrisk ambulatorium, der også varetager faldudredning. I Region Sjælland henvises patienter til demensudredning via en central visitation.

De tre Medicinske afdelinger har det fælles ledelsesansvar for lægearbejdet på Medicinsk Akut Afsnit med i alt 29 senge fordelt på 4 kernegrupper. Plejepersonalet på afdelingen referer ledelsesmæssigt til Akutafdelingen.


Der afholdes dagligt konferencer i geriatrien, og flere gange ugentligt er der undervisning dels i geriatrien dels fælles med de øvrige medicinske afsnit.
Afsnittet har pt. 9 fastansatte speciallæger og 3-5 læger i Hoveduddannelse, 6-8 introstillinger og 4 KBU.

 

Vi tilbyder

 • Engagerede kolleger og et godt arbejdsmiljø
 • Godt undervisningsmiljø
 • Godt lægefagligt miljø, både inden for geriatri og de øvrige medicinske specialer
 • Velfungerende tværfagligt samarbejde
 • Fleksibilitet

Du skal have gennemgået og bestået din KBU (Tilladelse til selvstændigt virke), og have dansk autorisation.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst mellem Regionernes Løn- og Takstnævn og Yngre Læger.

 

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Cheflæge Benedikte Wanscher, bewa@regionsjaelland.dk, mobil 93 57 62 51 eller til Ledende overlæge Tina Carlsen 23818773.

Ansøgningsfrist: 7. december 2023

Samtaler holdes løbende 

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse sætter vi en ære i at samarbejde på tværs af afdelinger, sygehuse, kommuner og praktiserende læger, fordi det gavner vores patienter. Derfor hedder vores strategi også "Sammen er vi bedst".

Vi har stor tillid til vores medarbejdere og tror på, at åbenhed og frihed skaber udvikling og nytænkning i dagligdagen, så der bliver kortere vej fra ord til handling.

Vi arbejder aktivt med bæredygtighed på flere planer. Både hvad angår miljø, men også omkring vores behandlingsforløb og arbejdsgange. Og kan vi gøre tingene smartere, gør vi det.

 Vi lægger stor vægt på, at vores medarbejdere trives. Derfor har vi fokus på såvel tryghed og udviklingsmuligheder, balance mellem arbejde og fritid og en veltilrettelagt onboarding.

Alt det mener vi, er med til at skabe arbejdsglæde hos medarbejderne. En arbejdsglæde, der også er med til at skabe tryghed og tilfredshed hos dem, vi er her for - nemlig patienterne.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Slagelse Sygehus
 • Kontaktperson
  Benedikte Wanscher
 • Adresse
  Fælledvej 2F, 4200 Slagelse
 • Stillingstype
  Læge, Introduktionsstilling, Reservelæge
 • Speciale
  Intern medicin: Geriatri
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2024
 • Regionens jobnr.
  030938
 • Quick-nr.
  456541
 • Indrykningsdato
  23-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  07-12-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Slagelse Sygehus
 • Adresse
  Fælledvej 2F, 4200 Slagelse
 • Kontaktperson
  Benedikte Wanscher
 • Stillingstype
  Læge & Introduktionsstilling & Reservelæge
 • Speciale
  Intern medicin: Geriatri
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2024
 • Regionens jobnr.
  030938
 • Quick-nr.
  456541
 • Indrykningsdato
  23-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  07-12-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.