Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 83, 2730 Herlev

Ambitiøs og samarbejdsstærk Senior Datamanager til Steno

Steno Diabetes Center Copenhagen (Steno) er et af Nordeuropas største diabeteshospitaler. Vi arbejder for at være internationalt førende inden for behandling af personer med diabetes i et sammenhængende sundhedssystem.

Steno har et verdensførende miljø for klinisk diabetesforskning med 8 kliniske forskningsgrupper, ligesom der gennemføres store strategiske implementeringsstudier som led i Stenos kvalitetsudvikling af patientforløb. Forsknings- og udviklingsstøtte er centralt for Stenos udvikling og derfor er vi i gang med tiltag, som skal føre til bedre brug af forskningsdata, dataplatforme og styrkelse af vores data-samarbejder nationalt og internationalt. For at styrke denne faglige udvikling slår vi nu en senior datamanagerstilling op.

 

Stilling som Senior Datamanager med registerkompetencer

Du bliver en del af vores nye forsknings- og udviklingssekretariat, og får en central funktion på Steno med alt fra datamanagement til datasikkerhed. Du skal sammen med forskningsmiljøerne designe vores fremtidige sekretariatsydelser, så vi kan optimere vores brug af data på tværs af organisationen, og dermed understøtte forskellige typer af forskningsopgaver for at forbedre patientforløb på tværs af sektorer. Derudover skal du være med til at øge det faglige datasamarbejde på tværs af organisationen.

Dine ansvarsområder omfatter:

 • Etablering af vores kommende Steno projektdatabase hos Danmarks Statistik, og i tæt samarbejde med Klinisk Epidemiologisk Forskning (EPI) planlægge og drive overgang af Stenos største registerbase til den nye Steno projektdatabase.
 • Deltagelse i vedligeholdelse af dokumentationen af registerdata og sammen med EPI yde registerrådgivning og sparring om datahåndtering til vores forskere.
 • Drive den tværorganisatoriske datainfrastruktur, som skal til for at understøtte forskningsmiljøerne med data af høj kvalitet og hjælpe os til at arbejde strategisk med at øge værdien af de mange typer af data, som indsamles i forskningsregi eller som led i kvalitetsudvikling.
 • Kontakt til Danmarks Statistik (DST) og andre myndigheder (Sundhedsdatastyrelsen (SDS), Regionernes Kliniske Kvalitets Program (RKKP)) med henblik på løbende vedligeholdelse af registeradgange og -opdatering.
 • Forestå vedligeholdelse af EURODIAB dataindsamlingen i samarbejde med de kliniske forskningsgrupper
 • Videreføre vores tværfaglige miljø med videndeling og gode læringstilbud om databrug for forskere.

 

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på følgende:

 • Relevant videregående uddannelse inden for f.eks. data science, sundhedsinformatik, epidemiologi, statistik, datamanagement kombineret med minimum 3 års erfaring med datamanagement og registerarbejde. Et vist kendskab til epidemiologiske data er en fordel, men ikke et krav.
 • Du har let ved at drive og indgå i tværfaglige samarbejder og kan oversætte kompliceret materiale til interessenter, med en anden faglige viden end din.
 • Vedligeholdelsen af data foregår primært i SAS og R og du forventes at beherske mindst det ene på ekspertniveau. Erfaring med øvrige databehandlingsprogrammer f.eks. Python er en fordel.
 • Du har vedvarende fokus på at indhente viden fra de bedste på området, og omsætte det til ny praksis indenfor data-/registeranvendelse. Stillingen indebærer deltagelse i relevante konferencer, f.eks. Nordic Conference of Epidemiology and Register-Based Health Research.
 • Du har udpræget ordenssans og evne til præcis skriftlig dokumentation. Eftersom kontakten med myndigheder foregår på dansk og forskningssproget er engelsk, skal du beherske dansk og engelsk fejlfrit såvel skriftligt som mundtligt.

Som Senior Datamanager forventes det, at du har erfaring med at arbejde på forskermaskinen på DST, og det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med etablering eller drift af projektdatabase på DST.

Hos Steno prioriterer vi udvikling af vores medarbejderes kompetencer. Du vil ved opstart skulle deltage i et introduktionsforløb, hvor du få indblik i Stenos organisation, diabetesbehandling og forskningsmiljø samt registeropgaver i EPI.

Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorstatistiker Bendix Carstensen, telefon 3091 2961, forsker Kasper Olesen, telefon 3091 3374 eller porteføljeleder Jeanne Asser Houen, telefon 2177 4132.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 1. februar 2024. Stillingen forventes besat på chef- eller specialkonsulentniveau. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende regional overenskomst.

 

Din ansøgning

Din ansøgning skal indeholde: Kort motivation og faglig baggrund for at søge stillingen, CV og dokumentation for kvalifikationer og uddannelser. Ansøgningsfrist er den 10. december 2023. Vi planlægger første ansættelsessamtale den 15. december 2023. Anden samtale afholdes den 19. december 2023.

 

Om Steno Diabetes Center Copenhagen

Steno Diabetes Center Copenhagen (Steno) er et internationalt førende diabeteshospital under Region Hovedstaden. Steno er specialiseret i patientpleje, forskning, forebyggelse af diabetes og i uddannelse af sundhedspersonale inden for diabetes. Steno er det største diabeteshospital i Skandinavien og behandler mere end 12.000 personer med diabetes fra Region Hovedstaden, og er fysisk placeret i umiddelbar tilknytning til Herlev hospital. Læs mere på www.sdcc.dk og følg os på Facebook, Twitter og LinkedIn.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Steno Diabetes Center
 • Kontaktperson
  Jeanne Asser Houen
 • Adresse
  Borgmester Ib Juuls Vej 83, 2730 Herlev
 • Stillingstype
  Projektleder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  252952
 • Quick-nr.
  456582
 • Indrykningsdato
  24-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  10-12-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Steno Diabetes Center
 • Adresse
  Borgmester Ib Juuls Vej 83, 2730 Herlev
 • Kontaktperson
  Jeanne Asser Houen
 • Stillingstype
  Projektleder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  252952
 • Quick-nr.
  456582
 • Indrykningsdato
  24-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  10-12-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.