Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 50, 4200 Slagelse

Er du akutmediciner har vi et tilbud til dig....

Vi søger en ny kollega til vores spændende afdeling, der vil bidrage til vores mål om en akutafdeling i stadig udvikling og med høj faglighed.

Vi er stolte af, at kunne tilbyde en akutafdeling, som udelukkende varetager akutte henvendelser og problemstillinger. Her varetager lægen udredningen og behandlingen af patienten indtil overflyttelse til en stamafdeling eller udskrivelse.  

Afdelingen er placeret i et moderne akuthus, som også huser de øvrige akutte specialer. Akutafdelingen i Slagelse består fysisk af skadestuer, traumestuer omkring en CT-scanner og behandlings- og observationsstuer.

Akutafdelingen har 17 sengepladser til de akutmedicinske patienter. Akutafdelingen modtager, triagerer, stabiliserer og initierer behandling af patienter med medicinske, kirurgiske og neurologiske akutte tilstande. Patientgrundlaget findes i hele spektret fra lette og simple tilstande til tidskritiske og komplekse diagnoser. De mest syge patienter modtages af et team, hvor du som teamleder koordinerer samarbejde og indsats mod en hurtig diagnose og afklaring. Patienter, der vurderes stabile visiteres primært til medicinsk modtageafsnit, der bemandes med intern medicinske læger.

Vi har ca. 70.000 henvendelser om året, hvoraf ca. 750 triageres røde.

Vores faste lægestab består af 9 dedikerede læger, som bidrager til en bred vidensbank.

Vi har fokus på hele tiden at højne kvaliteten i det lægelige arbejde, hvorfor vi også prioriterer at være repræsenteret ved de akutmedicinske konferencer og fora.

Slagelse akutafdeling har en veldrevet forskningsenhed, som pt. har to Ph.d. studerende ansat. Der vil i stillingen være mulighed for at blive tilknyttet forskningsenheden. Mulige opgaver her kunne være projektkoordinator, inklusion af patienter, hjælp til opstart af eget projekt, vejledning eller databearbejdning.

På afdelingen har vi prioriteret en god lægebemanding og har både forvagt, mellemvagt og bagvagt i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt.

Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtigelse over for KBU læger, læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelseslæger. Vi tilstræber at give de nye læger en omsorgsfuld og tryg start på deres arbejdsliv.

Det ligger os meget på sinde, at der er et godt arbejdsmiljø på afdelingen, da vi mener, at det er en vigtig forudsætning for at kunne vokse.

Afdelingsledelsen, som du referer til, arbejder ud fra ABCDE-princippet:

 1. Arbejdsmiljø og trivsel
 2. Beredskab
 3. Compassion
 4. Dialog
 5. Evaluering løbende

Der findes gode togforbindelser til Slagelse fra både Fyn og Sjælland og mødetiderne på afdelingen er tilpasset efter togene.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med det akutmedicinske speciale i centrum
 • Fleksibilitet med fokus på work-life balance
 • Et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel i gruppen
 • Med tiden mulighed for administrative opgaver
 • En afdeling i udvikling
 • Et dedikeret team bestående af forskellige faggrupper og et godt kollegialt samarbejde
 • En arbejdsplads med stort fokus på uddannelse af de forskellige faggrupper, så alle kommer tryg på arbejde.

Om dig:

 • Speciallæge i akutmedicin
 • Kan skabe fagligt flow med det gode patientforløb i centrum.
 • Kan holde hovedet koldt i spidsbelastninger og samtidig holde den gode tone.
 • Har fokus på eget bidrag til arbejdsmiljø.
 • Ønsker faglig udvikling og bidrager aktivt til denne.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 3 - 2024.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Cheflæge for Akutafdelingen Malene Kloster på tlf. 93 56 69 98, maklos@regionsjaelland.dk

 

På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse sætter vi en ære i at samarbejde på tværs af afdelinger, sygehuse, kommuner og praktiserende læger, fordi det gavner vores patienter. Derfor hedder vores strategi også "Sammen er vi bedst".

Vi har stor tillid til vores medarbejdere og tror på, at åbenhed og frihed skaber udvikling og nytænkning i dagligdagen, så der bliver kortere vej fra ord til handling.

Vi arbejder aktivt med bæredygtighed på flere planer. Både hvad angår miljø, men også omkring vores behandlingsforløb og arbejdsgange. Og kan vi gøre tingene smartere, gør vi det.

 Vi lægger stor vægt på, at vores medarbejdere trives. Derfor har vi fokus på såvel tryghed og udviklingsmuligheder, balance mellem arbejde og fritid og en veltilrettelagt onboarding.

Alt det mener vi, er med til at skabe arbejdsglæde hos medarbejderne. En arbejdsglæde, der også er med til at skabe tryghed og tilfredshed hos dem, vi er her for - nemlig patienterne.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Slagelse Sygehus
 • Kontaktperson
  Sussi Jansen
 • Adresse
  Ingemannsvej 50, 4200 Slagelse
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge
 • Speciale
  Akutmedicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  030997
 • Quick-nr.
  456635
 • Indrykningsdato
  27-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  03-01-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Slagelse Sygehus
 • Adresse
  Ingemannsvej 50, 4200 Slagelse
 • Kontaktperson
  Sussi Jansen
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge
 • Speciale
  Akutmedicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  030997
 • Quick-nr.
  456635
 • Indrykningsdato
  27-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  03-01-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Andre job fra Region Sjælland der minder om dette

Jobbet ligger i Region Sjælland

Overlæge/afdelingslæge Palliativ Enhed
Næstved Sygehus  |  Ringstedgade 61, 4700 Næstved
Læge & Overlæge  |  Akutmedicin & Almen medicin & Anæstesiologi & Arbejdsmedicin & Intern Medicin & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Kardiologi & Intern medicin: Reumatologi & Kirurgi & Klinisk farmakologi & Klinisk onkologi & Neurologi & Samfundsmedicin & Urologi

Opslået
05-02-2024

Ansøgningsfrist
01-03-2024

Jobbet ligger i Region Sjælland

Uddannelsesansvarlig overlæge - Akutafdelingen
Nykøbing F. Sygehus  |  Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F.
Læge & Overlæge  |  Akutmedicin

Opslået
19-02-2024

Ansøgningsfrist
17-03-2024

Jobbet ligger i Region Sjælland

Overlæge til Dagafsnittet på Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F.
Nykøbing F. Sygehus  |  Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F.
Læge & Overlæge & Specialeansvarlig overlæge  |  Akutmedicin & Almen medicin & Intern Medicin

Opslået
01-02-2024

Ansøgningsfrist
29-02-2024

Jobbet ligger i Region Sjælland

Overlæge/afdelingslæge til Palliativ Enhed med primær funktion ved Specialiseret Palliativt team Roskilde SUH.
Sjællands Universitetshospital, Roskilde  |  Ny Østergade 16, 4000 Roskilde
Læge & Overlæge  |  Akutmedicin & Almen medicin & Anæstesiologi & Arbejdsmedicin & Dermato venerologi & Gynækologi og obstetrik & Intern Medicin & Kirurgi & Klinisk onkologi & Neurologi

Opslået
16-02-2024

Ansøgningsfrist
29-03-2024

Jobbet ligger i Region Sjælland

Ledende overlæge - Akutafdelingen
Nykøbing F. Sygehus  |  Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F.
Overlæge & Leder  |  Akutmedicin

Opslået
08-02-2024

Ansøgningsfrist
17-03-2024


Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.