Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Medicin 2 søger ledende overlæge til sengeafsnit med intern medicin og basal palliation, Holbæk Sygehus

Er medarbejdertrivsel, medindflydelse og faglighed vigtigt for dig?

Vi ønsker at rekruttere en ledende overlæge, der brænder for den intern medicinske patient men som også kan bidrage til visionerne for afsnittets fortsatte udvikling indenfor intern medicin og basal palliation. Vi har ønske om at rumme hele patientens forløb lige fra behovet akut behandling og udredning til den etisk værdige afslutning på livet.

Vi søger en speciallæge med interesse for ledelse samt ovenstående.

Du vil være tilknyttet vores intern medicinske sengeafsnit, Intern medicin og palliation i Medicin 2.

Det er et relativt nyt sengeafsnit i Medicin 2, som bryster sig med at lave gode forløb for de patienter, der er flest af i sundhedsvæsenet, nemlig dem med brede intern medicinske problemstillinger, som har brug for en akut indlæggelse.

Vores målgruppe på afsnittet er intern medicinske patienter med tilstande, der ikke kræver direkte indlæggelse på medicinsk grenspeciale-afsnit og som er 55 år eller ældre. Hyppige genindlæggelser der giver mistanke om stor sygdomsbyrde hos patienter kunne fx være parkinsson patienter med mange aspirationspneumonier eller KOL patienter med hyppige ekscerbationer, hvor der bør opstartes basal palliative tiltag. 6 senge dedikeres som udgangspunkt til palliation ud af vores 18 senge.

Vi er i gang med udvikling af afsnittet, og der vil være mulighed for som ledende overlæge at sætte sit præg på afsnittet.

Afsnittet har enestuer med pårørende senge til basal palliation af medicinske patienter, og denne del af afsnittet er i fortsat udvikling med håb om etablering af et basal palliations ambulatorium for medicinske patienter samt af et medicinsk ambulatorium i tilknytning til vores sengeafsnit.

Vi arbejder i tæt dialog med de andre afdelinger på Holbæk Sygehus og Region Sjællands E-hospital for løbende at optimere patientforløbene.

Vi driver vores afdeling efter 4 kerneværdier, som vi mener er indbyrdes afhængige og ligeværdige:

Højt fagligt niveau og aktiv forskning

Høj medarbejdertrivsel og godt arbejdsmiljø

Stor patienttilfredshed

Formålsdrevet innovativ ledelse 

Vi vil meget gerne indgå i en dialog i forhold til individualiserede funktionsbeskrivelser, så man kan få balance mellem arbejds- og privatlivet.

Vi arbejder og tror på at god trivsel hos personalet er en forudsætning for patientsikkerhed, og arbejder derfor løbende med psykologisk tryghed. Vi tilbyder en tilgængelig ledelse samt dedikerede og dygtige kollegaer.

Vi tilbyder:

 • Et afsnit med høj faglighed
 • Et udfordrende stort flow af alle typer akutte medicinske patienter
 • Engagerede, veluddannede og udviklingsorienterede kolleger
 • Mulighed for personlig udvikling indenfor organisation og ledelse

Vi forventer en leder, der:

 • Er ambitiøs
 • Sikrer at opgaver tilpasses ressourcerne
 • Arbejder aktivt med afsnittets arbejdsmiljø og trivsel, og med undervisnings-, udviklings-  og forskningsaktiviteter
 • Deltager aktivt i ledelsesteamet

Medicin 2:

Er en ny medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus med ny afdelingsledelse og egne vagtlag. Den tidligere store intern medicinske afdeling på Holbæk Sygehus blev organisatorisk delt i to afdelinger 1/6-22. Vi varetager intern medicinske patienter bredt, samt speciale patienter i geriatri og reumatologi. Vi har 2 medicinske sengeafsnit med tilsammen ca. 36 senge. Derudover har vi et sengeafsnit med 18 sengepladser til rehabilitering af patienter med apoplexi i fase to forløb. Der er 3 neurologiske overlæger ansat i dette afsnit, som varetager behandlingen.

På afdelingen er vi ansat 17 speciallæger fordelt på specialerne geriatri, neurologi, gastroenterologi, reumatologi, nefrologi og almen medicin, samt 21 yngre læger i HU stillinger og introstillinger.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Efter gældende overenskomst.

Ansøgningen:

Ansøger opfordres til at forholde sig til de 7 lægeroller i ansøgning.

Er ansøger kvalificeret og har anciennitet til ansættelse som overlæge, vil den faglige bedømmelse ske i henhold til Region Sjællands vejledning herom.

Yderligere oplysninger:

Tøv ikke med at kontakte os hvis du ønsker yderligere oplysninger eller bare gerne vil høre nærmere om stillingen og mulighederne på vores afdeling ved at henvende dig til cheflæge Jeanette Haar Ehlers telefon 20188433 eller på mail jhla@regionsjaelland.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest 1. januar 2024 og afholder løbende samtaler frem mod ansøgningsfristen mhp. besættelse snarest muligt.

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Kontaktperson
  Jeanette Ehlers
 • Adresse
  Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
 • Stillingstype
  Overlæge, Leder
 • Speciale
  Almen medicin & Arbejdsmedicin & Intern Medicin & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Reumatologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  030661
 • Quick-nr.
  456801
 • Indrykningsdato
  30-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  01-01-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Adresse
  Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
 • Kontaktperson
  Jeanette Ehlers
 • Stillingstype
  Overlæge & Leder
 • Speciale
  Almen medicin & Arbejdsmedicin & Intern Medicin & Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi & Intern medicin: Geriatri & Intern medicin: Hæmatologi & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Lungesygdomme & Intern medicin: Reumatologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2024
 • Regionens jobnr.
  030661
 • Quick-nr.
  456801
 • Indrykningsdato
  30-11-2023
 • Ansøgningsfrist
  01-01-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.