Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Esther Ammundsens Vej 36, 2400 København NV

Psykolog til Psykiatrisk Center Københavns intensive døgnafsnit A3 på Bispebjerg, specialafsnit for patienter fra botilbud

Vil du være med til at styrke den psykologfaglige behandlingsindsats på et intensivt døgnafsnit? Vil du være en vigtig ressource for mennesker med svære psykiske lidelser? Og er du interesseret i at arbejde for Danmarks største psykiatri? Så er det lige dig, vi står og mangler.

En styrket indsats

For at styrke behandlingstilbuddet til patienterne på vores intensive (lukkede) sengeafsnit, har vi gennem de seneste år øget den psykologfaglige tilstedeværelse på disse afsnit. Psykologerne er blevet en væsentlig ressource på vores intensive sengeafsnit og med til at påvirke udviklingen og kvalificeringen af den intensive behandling af mennesker med svære psykiske lidelser.

De intensive døgnafsnit

De psykiatriske intensiv-afsnit varetager den initiale behandlingsindsats for patienter med akutte psykotiske tilstande og/eller alvorlige affektreaktioner, suicidale impulser, selvskade m.v. samt patienter indlagt i henhold til retslig foranstaltning. Behandlingen hviler på en bio-psyko-social forståelse af psykisk sygdom og omfatter såvel medicinske som miljøterapeutiske og psykologiske behandlingsmetoder.

På specialafsnittet A3, for patienter, der bor på botilbud, lægger vi særligt vægt på at skabe et afsnit med høj faglighed og fokus på nedbringelse af tvang. Vi vil forbedre behandlingen for patienter, der bor på botilbud gennem bedre, og meget tættere, samarbejde om patientgruppen. Vores patienter har typisk svære psykiske lidelser og kan desuden have komorbiditet, retslige særforanstaltninger eller misbrug.

Afsnittet har et tæt samarbejde med det ambulante botilbudsteam for at skabe kontinuitet og give patienterne den bedste behandling og skabe gode og velovervejede indlæggelser samt udskrivelser.

Vi har netop taget hul på en stor indsats vedr. kompetenceudvikling i kognitiv miljøterapi af medarbejderne i vores døgnafsnit. Som psykolog vil du spille du en væsentlig rolle i forbindelse med implementering og fastholdelse af de nye kompetencer.
 

Hvad går rollen ud på?

Du skal være en synlig og tilgængelig ressource for patienter og medarbejdere i dagligdagen, med det formål at styrke det psykologfaglige aspekt af behandlingen. Det sker ved at være til stede, og tilbyde samtaler med patienterne og deres pårørende, samt bidrage med faglig sparring til det tværfaglige team i afsnittet. Du vil få opgaver som psykologfaglig kontaktperson for udvalgte patienter, hvor du eksempelvis udarbejder kriseplaner, affekthåndteringsstrategier sammen med patienten og understøtter patienten i at øve sig i at anvende redskaberne.

Sammen med de øvrige medarbejdere i afsnittet deltager du i undervisning og supervision, og din opgave bliver bl.a. at sikre sammenhæng i den kognitive miljøterapi, der anvendes af de forskellige medarbejdergrupper på afsnittet.

Du indgår i det tværfaglige behandlingsteam og bidrager med din psykologfaglige viden og din kontinuerlige tilstedeværelse i afsnittet til en kvalificeret behandlingsindsats i dagligdagen.

 

Blandt arbejdsopgaverne kan nævnes:

 • Individuel samtalebehandling og psykoedukation med patienter i afsnittet
 • Være til stede og synlig i miljøet for at skabe kontakt med patienter og understøtte et roligt og trygt miljø
 • Psykologfaglig kontaktperson på udvalgte patienter
 • Støttende og psykoedukative samtaler med pårørende
 • Sparring til personale vedrørende implementering og fastholdelse af kognitiv miljøterapi
 • Medvirken til udarbejdelse af patientplaner, forhåndstilkendegivelser og eftersamtaler
 • Medvirken til analyse af konfliktsituationer mhp. deeskalering og forebyggelse af tvang
 • Understøttelse af personalets fokus på recovery- og Safewards-tilgangen i det miljøterapeutiske arbejde
 • Medvirken til forberedelse af patienternes udskrivning og hensigtsmæssige overgang til ambulant behandling
 • Bidrage til at løfte praktiske opgaver i afsnittet ved behov, f.eks. tage telefon og åbne døre
 • Evt. medvirken ved psykologgruppens opgaveløsning på tværs af Psykiatrisk Center Københavns behandlingsenheder (f.eks. psykologisk krisevagt, supervision af tværfagligt personale eller testpsykologiske opgaver).

 

Ønskede kvalifikationer:

 • Cand.psych. og autorisation (eller tæt på dette)
 • Psykiatrisk erfaring og interesse for arbejdet i intensivpsykiatrien
 • Erfaring med psykoterapi/samtalebehandling, og gerne med supervision
 • Lyst og evne til at indgå i tværfagligt samarbejde med læger, plejepersonale, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere og lægesekretærer

 

Hvad kan vi tilbyde?

 • Vi sørger for, at du får en målrettet introduktion, der bl.a. omfatter kurser i kognitiv miljøterapi, præsentation af konflikthåndteringsmodellen ”Safewards” og undervisning om den recovery-orienterede tilgang til arbejdet i psykiatrien
 • Du får struktureret faglig sparring og supervision af dit behandlingsarbejde
 • Du får tæt kollegial kontakt med psykologerne på vores andre intensive døgnafsnit og deltager i faggruppemøder og andre faglige aktiviteter for psykologgruppen på Psykiatrisk Center København

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Du ansættes i henhold til overenskomst for akademikere ansat i regioner m.v.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte chefpsykolog, Karen Dissing Sandahl, på mail karen.dissing.sandahl@regionh.dk eller afdelingssygeplejerske, Rikke Knudsen på mail: rikke.knudsen.01@regionh.dk

 

Ansøgning

Ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse stiles til chefpsykolog Karen Dissing Sandahl og sendes online via linket her på siden senest 2. januar 2024

Ansættelsessamtaler planlægges afholdt i uge 2

 

Find flere informationer om Psykiatrisk Center København på vores hjemmeside www.psykiatri-kobenhavn.dk

 

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center København
 • Kontaktperson
  Rikke Knudsen
 • Adresse
  Esther Ammundsens Vej 36, 2400 København NV
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  253207
 • Quick-nr.
  457126
 • Indrykningsdato
  08-12-2023
 • Ansøgningsfrist
  02-01-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center København
 • Adresse
  Esther Ammundsens Vej 36, 2400 København NV
 • Kontaktperson
  Rikke Knudsen
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  253207
 • Quick-nr.
  457126
 • Indrykningsdato
  08-12-2023
 • Ansøgningsfrist
  02-01-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.