Region Sjælland

Region Sjælland

Allén 15, 4180 Sorø

Hoveduddannelsesforløb i almen medicin i Region Sjælland

 

Hoveduddannelsesstillinger i Almen medicin - Region Sjælland

Region Sjælland søger læger, der brænder for almen medicin og gerne vil arbejde som alment praktiserende læge.

I Region Sjælland vægter vi uddannelsesmiljøet højt, vi har et stort fokus på at skabe de bedste rammer for dig i dit hoveduddannelsesforløb og på at give dig en uddannelse af høj faglig kvalitet.

Log ind på www.videreuddannelsen.dk for at se de 18 forløb vi tilbyder, eller se nederst i dette opslag

Vi har en række tilbud knyttet til stillingen som hoveduddannelseslæge i almen medicin.

Vi tilbyder

 • Spændende uddannelsesforløb, hvor du får rig mulighed for bringe dine kompetencer i spil og videreudvikle dine kompetencer
 • Introduktionskursus hvor du mødes med andre uddannelseslæger i almen medicin og Regionens yngre almen medicinske uddannelseskoordinatorer (DYNAMU)
 • Tilknytning til en DYNAMU og praksisuddannelseskoordinator (PUK)
 • Mulighed for deltidsstilling
 • 4 årlige obligatoriske temadage for alle uddannelseslæger i almen medicin, med fokus på netværksdannelse, faglige og kliniske problematikker
 • Mulighed for deltagelse i mindre supervisionsgruppe med lægefaglig supervisor allerede i fase 1
 • Supervision af uddannet lægefaglig supervisor i fase 3
 • Mulighed for at træne dine praktiske færdigheder i et af Regionens 4 Trænings- og Læringscentre/simulationsenheder
 • Mulighed for at få del i kompetenceudviklingspuljen målrettet hoveduddannelseslæger i almen medicin
 • Deltage i eller oprette mini DGE junior-gruppe med mulighed for betalt efteruddannelse
 • Attraktive lægeboliger nær alle større sygehuse. Se nogle her: Sygehusboliger og Boliger til YL,
 • Konkret for forløbene tilknyttet Nykøbing F. Sygehus, Kom syd på
  • Sygehusansættelsen på GYN/OBS er vagtfri
  • Sygehusansættelsen i psykiatri garanterer 1 måneds sammenhængende forløb i Distriktspsykiatrien
  • For hoveduddannelseforløb med samlet sygehusdel på Nykøbing Falster sygehus, er der fra alle afdelinger forhåndsgodkendt deltid i sygehusdelen, hvis dette ønskes
  • Stort Læringslab med moderne sundhedsfaglige lærings- og træningsfaciliteter
  • Mulighed for at søge om lokale puljemidler til efteruddannelse i sygehusansættelsen
  • Personalebus med daglige direkte afgange fra København og Nykøbing F. Sygehus
 • Konkret for forløbene tilknyttet Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse
  • Deltagelse i månedlige obligatoriske netværksmøder for alle almen medicinske uddannelseslæger
  • Mulighed for at søge om lokale puljemidler til efteruddannelse i sygehusansættelsen
  • Personalebus med daglige direkte afgange fra København og Slagelse Sygehus
 • Konkret for forløbene tilknyttet Holbæk sygehus
 • Har udviklet simulationstræning målrettet AP-læger som en læringsmæssig støtte til arbejdet i akutmodtagelsen

Du kan læse meget mere om hoveduddannelsen i Region Sjælland på vores hjemmeside: Hoveduddannelse i almen medicin

Ansøgning

Det er en forudsætning, at du senest ved tiltrædelse af din hoveduddannelsesforløb, har fuldført din introduktionsuddannelse i almen medicin.

Hoveduddannelsesforløbet søges med en motiveret ansøgning, hvor du med udgangspunkt i lægens 7 roller, beskriver din motivation for at blive speciallæge i almen medicin. Beskriv gerne dine erfaringer og kompetencer som du kan drage nytte af, og hvordan du tænker din fremtidige rolle som speciallæge i almen medicin, kan udvikle faget.

Til ansøgningen vedlægges:

 • CV-skabelon, som du finder nederst på vores hjemmeside
 • Prioriteringsskema – som udfyldes via videreuddannelsen.dk
 • Kopi af pas og/eller evt. opholdstilladelse.
 • Dokumentation for gennemført introduktionsstilling i almen medicin. Alternativt vedlægge vurderingsskema med oplysning om, hvornår du forventer at afslutte dit introduktionsforløb.
 • Dokumentation for obligatorisk deltagelse i lægevagt i din introduktionsstilling (kvalifikationskort nr. 7) - Hvis du ikke har opnået kvalifikationerne på ansøgningstidspunktet, skal der vedhæftes et dokument, som du har udfyldt sammen med tutor med angivelse af datoer for planlagte lægevagter.

Se endvidere: Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen, som du finder nederst på vores hjemmeside

Til alle forløb vil der blive indhentet børneattester via Det Centrale Kriminalregister inden ansættelsen. Ansættelsen er betinget af en ren attest.

Prioritering af stillinger

Ud fra en samlet vurdering af din ansøgning og efterfølgende samtale, vil forløbene blive tilbudt i prioriteret rækkefølge.  Den ansøger, der bliver fundet bedst kvalificeret får sin første prioritet; nr. 2 får sin første prioritet, hvis den er ledig osv. Det er derfor vigtigt, at du prioriterer så mange forløb som muligt, dog kun dem du kan og ønsker at tiltræde.

Bemærk

Fase 1 og fase 2 vil, blive afviklet i samme praksis. Du får tildelt en fase 3 praksis ca. 1 år inden, du skal påbegynde dit forløb. Den geografiske placering vil være i samme optageområde, som fase 1 og 2.

Ansøgning sendes via videreuddannelsen.dk.  Ansøgninger der ikke sendes via videreuddannelsen.dk, kommer ikke i betragtning.

Yderligere oplysninger om den lægelige videreuddannelse og målbeskrivelse m.v. kan findes på vores hjemmesiden: Hoveduddannelse i almen medicin, dsam samt sst.dk

 

Løn og Ansættelsesvilkår

- Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

- Ansøgningsfristen er den 6. februar 2024 kl. 23.59.

- Ansættelsessamtaler afholdes den 20 februar 2024.

Indkaldelse til ansættelsessamtaler forventes udsendt senest d. 14. februar. Her vil fremgå, samtaletidspunkt.

I Region Sjælland indhenter vi som udgangspunkt en skriftlig reference på ansøgere, som ikke tidligere har haft en uddannelsesstilling, i Region Sjælland. Når du søger hoveduddannelsesforløb, skal du angive en referenceperson. Referencepersonen skal være den relevante leder i din seneste uddannelsesstilling. Du giver samtykke til, at der kan indhentes reference til oplyste referenceperson, når du sender ansøgningen. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes, ved at skrive til rhioghstillinger@regionsjaelland.dk.

Har du spørgsmål til ovenstående eller øvrige spørgsmål om f.eks. merit, forskning, fleksible uddannelsesforløb eller andet? Kan vi kontaktes på rhioghstillinger@regionsjaelland.dk

Hoveduddannelses forløb 2024-2:

Forløb 1

010424

Trelleborgklinikken, Sdr. Stationsvej 39, 1., 4200 Slagelse

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Medicinsk Afdeling 1

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Psykiatrien i Region Sjælland, Psykiatri Vest

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Trelleborgklinikken, Sdr. Stationsvej 39, 1., 4200 Slagelse

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 2

010524

Lægerne Grunnet, Hartmann og Ahrensberg, Rådhusvej 12, 4180 Sorø

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Medicinsk Afdeling 2

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Psykiatrien i Region Sjælland, Psykiatri Vest

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Grunnet, Hartmann og Ahrensberg, Rådhusvej 12, 4180 Sorø

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 3

010524

Lægerne Boberg, Christensen og Hogrefe, Omøvej 7, 1. tv., 47 00 Næstved

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Medicinsk Afdeling 1

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Psykiatrien i Region Sjælland, Psykiatri Syd

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Boberg, Christensen og Hogrefe, Omøvej 7, 1. tv., 47 00 Næstved

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 4

010524

Kariselægerne, Kildevej 2B, 4653 Karise

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Medicinsk Afdeling 2

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Psykiatrien i Region Sjælland, Psykiatri Syd

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Kariselægerne, Kildevej 2B, 4653 Karise

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 5

010624

Haslev Lægecenter, Nygade 42, 4690 Haslev

Psykiatrien i Region Sjælland, Psykiatri Syd

Slagelse Sygehus, Medicinsk Afdeling 2

Slagelse Sygehus, Gynækologisk/obstetrisk afdeling

Slagelse Sygehus, Pædiatrisk Afdeling

Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Haslev Lægecenter, Nygade 42, 4690 Haslev

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 6

010424

Holstedlægerne, Ringstedgade 188, 4700 Næstved

Psykiatri, Region Sjælland Psykiatrien Syd

Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Pædiatrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Akutafdelingen

Fase 2, Holstedlægerne, Ringstedgade 188, 4700 Næstved

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 7

010424

Lægerne H.Falk Rasmussen – B.B. Tankeow, Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing F.

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Pædiatrisk Afdeling

Psykiatri, Region Sjælland Psykiatrien Syd

Nykøbing F. Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne H.Falk Rasmussen – B.B. Tankeow, Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing F.

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland 

 

Forløb 8

010424

Sophieholmens Lægeklinik, Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing F.

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Pædiatrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Akutafdelingen

Sophieholmens Lægeklinik, Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing F.

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

Forløb 9

010424

Lægerne Skov og Langerup, Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing F.

Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Pædiatrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

Lægerne Skov og Langerup, Slotsbryggen 18, 4800 Nykøbing F.

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 10

010524

Lægerne Rønnedevej 31A, 4640 Faxe

Nykøbing F. Sygehus, Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Pædiatrisk Afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk afdeling

Nykøbing F. Sygehus, Akutafdelingen

Lægerne Rønnedevej 31A, 4640 Faxe

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 11

010424

Allehelgensgades Lægehus, Allehelgensgade 7, 4000 Roskilde

Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk Afdeling

SUH, Roskilde, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Øst

SUH, Køge, Akutafdelingen

Allehelgensgades Lægehus, Allehelgensgade 7, 4000 Roskilde

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 12

010424

Roskilde Lægehus, Allehelgensgade 22, 4000 Roskilde

Nykøbing F., Medicinsk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Øst

SUH, Køge, Akutafdelingen

Roskilde Lægehus, Allehelgensgade 22, 4000 Roskilde

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 13

010524

Lægehuset Tolskovvej, Tolskovvej 23, 4330 Hvalsø

SUH, Køge Medicinsk Afdeling

SUH, Køge, Akutafdelingen

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

SUH, Roskilde, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

Lægehuset Tolskovvej, Tolskovvej 23, 4330 Hvalsø

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 14

010524

Greve Lægehus, Centerholmen 16, 2670 Greve

SUH, Roskilde, Medicinsk Afdeling

SUH, Roskilde, Pædiatrisk Afdeling

SUH, Køge, Akutafdelingen

Psykiatrien, Region Sjælland, Psykiatri Syd

SUH, Roskilde, Gynækologisk/obstetrisk Afdeling

Greve Lægehus, Centerholmen 16, 2670 Greve

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 15  

010424

I/S Jyderup lægehus, Nyvej 17, 4450 Jyderup

Medicin 1, Holbæk Sygehus

Pædiatrisk Afdeling, Holbæk Sygehus

Psykiatrien Vest, Slagelse

Gynækologisk/obstetrisk Afdeling, Holbæk Sygehus

Akutafdelingen, Holbæk Sygehus

I/S Jyderup lægehus, Nyvej 17, 4450 Jyderup

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 16  

01.04.24

Svinninge lægehus, Helsevej 1, 4520 Svinninge

Medicin 2, Holbæk Sygehus

Psykiatrien Vest, Slagelse                     

Gynækologisk/obstetrisk Afdeling, Holbæk Sygehus

Akutafdelingen, Holbæk Sygehus

Pædiatrisk Afdeling, Holbæk Sygehus

Svinninge lægehus, Helsevej 1, 4520 Svinninge

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 17 

010524

Asnæs Lægehus, Storegade 12, 4550 Asnæs

Medicin 1, Holbæk Sygehus

Pædiatrisk Afdeling, Holbæk Sygehus

Psykiatrien Vest, Slagelse

Gynækologisk/obstetrisk Afdeling, Holbæk Sygehus

Akutafdelingen, Holbæk Sygehus

Asnæs Lægehus, Storegade 12, 4550 Asnæs

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Forløb 18

0105241

Lægerne Bysøstræde, Bysøstræde 5, 4300 Holbæk

Medicin 2, Holbæk Sygehus

Psykiatrien Vest, Slagelse

Gynækologisk/obstetrisk Afdeling, Holbæk Sygehus

Pædiatrisk Afdeling, Holbæk Sygehus

Akutafdelingen, Holbæk Sygehus

Lægerne Bysøstræde, Bysøstræde 5, 4300 Holbæk

Fase 3, almen lægepraksis i Region Sjælland

 

Koncern HR understøtter strategisk og udviklingsmæssigt Region Sjælland som en attraktiv arbejdsplads. Region Sjælland udvikler og leverer offentlig service til borgere, kommuner og virksomheder. Læs mere om Region Sjælland på www.regionsjaelland.dk

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Almen praksis - Region Sjælland
 • Kontaktperson
  Benedicte West
 • Adresse
  Allén 15, 4180 Sorø
 • Stillingstype
  Læge, Hoveduddannelsesforløb, Reservelæge
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2024
 • Regionens jobnr.
  032182
 • Quick-nr.
  458467
 • Indrykningsdato
  15-01-2024
 • Ansøgningsfrist
  06-02-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Almen praksis - Region Sjælland
 • Adresse
  Allén 15, 4180 Sorø
 • Kontaktperson
  Benedicte West
 • Stillingstype
  Læge & Hoveduddannelsesforløb & Reservelæge
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2024
 • Regionens jobnr.
  032182
 • Quick-nr.
  458467
 • Indrykningsdato
  15-01-2024
 • Ansøgningsfrist
  06-02-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.