Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Afdelingsjordemoder på Rigshospitalets fødegang

Juliane Marie Centret

Vil du være med til at være en del af holdet på Rigshospitalets fødegang?
Som afdelingsjordemoder hos os har du en helt central rolle på vores fødegang, både fagligt og planlægningsmæssigt. Du er fagligt stærk, har stærke sociale kompetencer og er opsat på at alle får en god vagt i en kompleks hverdag.
Vi er et dynamisk sted med højt specialiseret obstetrik, faglighed og vedvarende fokus på trivsel og udvikling som vores vigtigste opgaver.
Hos os har du en helt enestående mulighed for at få kompetencer i landets mest komplekse obstetrik.
Vores fødegang er kendetegnet ved stærk faglighed, højt til loftet og masser af diskussioner på tværs af fagligheder.
Vi har stort fokus på arbejdsmiljøet og har en god tone, omsorg for hinanden og en uhøjtidelig og venlig omgangsform.

Vi søger:

 • 1 afdelingsjordemoder til fastansættelse på 32- 37 timer pr. uge med ansættelse 1.4.2024 eller efter aftale.

Vi har opgraderet vores afdelingsjordemodergruppe, så vi kan styrke fagligheden omkring fødslerne og give endnu mere support og sparring til vores basisjordemødre i klinikken.
2 afdelingsjordemødre møder derfor i dagvagt alle hverdage, med henblik på at styrke faglighed og udvikling i afdelingen. Den ene afdelingsjordemoder varetager primært fødegangen, mens den anden har en mere fleksibel opgaverække både på fødegang og fødemodtagelse. Hele afdelingsjordemodergruppen deles om de forskellige vagttyper.

Afdeling for Gynækologi, Fertilitet og Fødsler
Rigshospitalet varetager 25 % af Region Hovedstadens fødsler, hvilket svarer til ca. 5.500 fødsler om året. Udover ukomplicerede fødsler, varetager vi behandling, rådgivning, pleje og fødselsbetjening af en række højtspecialiserede funktioner, herunder diabetes, hjertesygdom, immuniserede samt fødsler af ekstremt tidlig fødte. Obstetrikken har desuden familieafsnit for raske barselsfamilier, barselsgang med 22 senge og et afsnit for sårbare barselspatienter og en in-house fødeklinik. 
Vi er knivskarpe, dygtiggør os konstant og arbejder med de mest komplicerede forløb på et højt fagligt niveau.

Fødeafdelingen er organisatorisk opdelt i en føde- og akutmodtagelse, et igangsættelsesafsnit, ni fødestuer, fødeklinik med 6-700 fødsler, Enhed for Tab og et svangreafsnit med 10 senge. Vi har et tæt samarbejde med GN, Neonatalklinikken, på Rigshospitalet.
Der er tilstedeværelse af afdelingsjordemoder hele døgnet.

Afdelingen har forsknings- og uddannelsesmæssige forpligtigelser og interesser. Afdelingen varetager uddannelsen af ca. 80 jordemoderstuderende om året. Vi uddanner jordemoderstuderende på alle niveauer af uddannelsen.

Vi har et velfungerende introprogram, Grønhjerteprogrammet, for vores nyuddannede jordemødre.
Der holdes afdelingsjordemodermøder ca. hver 6. uge i fem timer.

Vi tilbyder:

 • Grundig introduktion
 • Et dynamisk og fagligt stærkt fødested
 • En fantastisk personalegruppe
 • Inspirerende tværfagligt samarbejde
 • Teammøder i mindre enheder
 • Obstetrisk træning og undervisning
 • Humor, varme og stærkt fællesskab
 • Nærværende og tillidsbaseret ledelse

Du har

 • Bred alsidig erfaring fra specialafdeling og være stærkt fagligt forankret
 • Flair for kommunikation og vejledning
 • Evne til at analysere, reflektere og handle på komplekse problemstillinger
 • Evne til at være fleksibel, omstillingsparat og have gode samarbejdsevner
 • Overskud til at trives med at koordinere og have mange bolde i luften
 • Kompetencer til at kunne bevare overblikket i en stor og travl afdeling
 • Gerne efteruddannelse på diplom, master eller kandidatniveau

Afdelingsjordemoderens opgaver:

 • At give faglig vejledning og være sparringspartner for jordemødre og læger
 • At have overblik over patienterne i afdelingen i relation til ressourcer, så der ydes en faglig god indsats
 • Have overblik og have medansvar for den akutte håndtering af afdelingens daglige drift
 • Administrative opgaver, herunder vagtdækning ved akut sygdom i vagterne
 • Introduktion af nye medarbejdere
 • Deltage aktivt i at videreudvikle et godt arbejdsmiljø både mono – og tværfagligt
 • Koordinator i dagstiden på akutmodtagelsen i 10 timers vagter

Afdelingsjordemødrene arbejder i tilstedeværelsesvagt (dag og nat) og hver tredje weekend.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Ansøgningsfrist: 1.3. 2024.

Samtaler vil blive gennemført i uge 10.

Søg stillingen via linket på siden.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte
Chefjordemoder Trine Lind 22636764 eller Vicechefjordemoder Lise Jul Scharff 35451339.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Lise Jul Scharff
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2024
 • Regionens jobnr.
  254553
 • Quick-nr.
  459728
 • Indrykningsdato
  12-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  01-03-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Lise Jul Scharff
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2024
 • Regionens jobnr.
  254553
 • Quick-nr.
  459728
 • Indrykningsdato
  12-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  01-03-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.