Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Ny cheflæge til Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte, Rigshospitalet

Fokus på den fælles ledelsesopgave, blik for nye ideer og tilgange samt høje ambitioner på vores patienters vegne i en innovativ og dynamisk kontekst.

Kan du genkende dig selv i det – så søger vi dig som en ny cheflæge til Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte, Rigshospitalet.

Hvem er vi?
Med afsæt i det anæstesiologiske speciale favner afdelingen:  Anæstesi, opvågning og dagkirurgi, respirationsbehandling samt kronisk non-maligne smerter. Afdelingen har funktion på både Blegdamsvej og Glostrup.

Afdelingens 190 medarbejdere er organiseret i:                     

Afdelingen har en tydelig profil med velfungerende afsnit og en stærk ledergruppe bestående af 7 afsnitsledere, meget engagerede medarbejdere, der vægter plads til udvikling, sundt arbejdsmiljø og høj faglighed højt.

På Glostrup matriklen foretages der primært øjen-og rygkirurgi, hvor vi i tæt og godt samarbejde med HOC (HovedOrtoCentret) løbende forfiner og udvikler vores behandlingstilbud til både børn fra 2 år og til voksne. Vi forpligter os i det gode samarbejde til at kigge nysgerrigt på vores behandlinger, og hvilke løsninger, der skal skabes sammen.

På RespirationsCenterØst varetages højt specialiseret behandling til børn og voksne, der lider af kroniske vejrtrækningshandicap, som f.eks. ALS, Muskelsvind. RCØ har stor fokus på forskning og udvikling, hvor det tværfaglige samarbejde er et stærkt fundament. Aktuelt arbejdes der intenst med et større innovations- og forskningsprojekt med afsæt i klinisk praksis og på tværs af sektorer og afdelinger.

Dagkirurgisk og opvågningsafsnittet modtager og klargør de patienter, som skal opereres. Der arbejdes kontinuerligt med at løfte vores patientforløb, hvor udgangspunktet altid er afsæt i vores patienter og pårørendes ønsker og behov.

Tværfagligt SmerteCenter behandler kronisk non-maligne smertepatienter, primært på Ole Maaløesvej, og har også en mindre enhed på Glostrup matriklen. Afsnittet har de sidste år undergået en stor udvikling, blandet andet er det lykkedes afsnittet – og afsnitsledelsen at nedbringe en massiv venteliste fra 26 måneder til 4 uger og har løbende fokus på optimering af forløb.

Hvem er du?
Du har mod og lyst til ledelse på tværs af fagligheder og organisation. Din erfaringer i ledelse er ikke afgørende, men derimod dit drive og din tilgang til at kunne se muligheder og have mod på at skabe ændringer, der skaber værdi for vores patienter.

Du indgår i et makkerskab med chefsygeplejersken, som sætter pris på dine evner til at samarbejde, være lydhør – og gerne med et strejf af humor. Din tilgang til ledelsesopgaven løftes af din energi og af lysten til at gøre en forskel patienten, de pårørende og medarbejdere. Du tør udfordre vanetænkning og går gerne nye veje i din ledelse med mod og nye ideer.

Vi søger dig, der ønsker at skabe værdi for patienten, og som er ambitiøst på vores sundhedsvæsens vegne.

Du favner det organisatoriske og samarbejde der rækker bredt på tværs af centre og sektorer, og kan med afsæt i det skabe tydelige visioner og omsætte i strategier i afdelingen.  Du når de mål, der sættes i samarbejde med afdelingens ledelse.  

Dine kompetencer som læge understøtter forskning, og du ser potentiale i afdelingen og kan styrke forskning og innovation nationalt samt internationalt.

Du er en tydelig kommunikator og formår at være synlig i en kompleks organisation fordelt på to matrikler.

Har du lederuddannelse er det en fordel, ellers vil det blive muligt at påbegynde en sådan. Det vigtigste er, at du har lyst til i ledelse, og drive og udvikle afdelingen i den retning, der er behov for.

Det vil være muligt at få tilknyttet en mentorordning til stillingen.

Som cheflæge i Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte bliver du en del af Neurocentret, som er et meget velfungerende center med højt til loftet, hvor samarbejde omkring løsninger lykkedes og sparring på tværs af afdelinger og ledelse udgør fundamentet. Strukturen er flad, engagementet og humøret højt.

Har du spørgsmål til stillingen:
Du er velkommen til at kontakte centerdirektør Jannick Brennum på telefon 2964 8652 eller på e-mail: jannick.brennum@regionh.dk eller chefsygeplejerske Rikke Skjøde Baes på telefon 6161 7785 eller på mail rikke.skjoede.baes@regionh.dk for yderligere oplysninger.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Aftale om lægelige chefer indgået mellem Danske Regioner og FAS. Ansættelse finder sted på åremål for en periode på 6 år og i henhold til rammeaftale om åremålsansættelse indgået mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, samt protokollat om åremålsansættelse indgået mellem Danske Regioner og FAS.

Stillingen er omfattet af Rigshospitalets retningslinjer om indhentelse af børneattest. Du skal i din ansøgning forholde dig til de 7 lægeroller som de er defineret af Sundhedsstyrelsen.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være os i hænde senest 29. februar 2024 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler finder sted den 8. marts og 2. samtale den 11. marts 2024.

Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.

Om Neurocentret
Neurocentret tager sig af patienter med sygdomme i nerve, hjerne og rygmarv. Det omfatter udredning af sygdomme, medicinsk behandling, operationer, akutmodtagelser og genoptræning. Neurocentret har afdelinger placeret på Blegdamsvej og i Glostrup. Mange patienter er i kontakt med flere afdelinger, og i centret ser vi det som en unik mulighed for at understøtte det sammenhængende patientforløb. Vi prioriterer tæt tværfagligt- og ledelsessamarbejde og et nært samarbejde med patienter og pårørende. Vi ønsker at skabe optimale forløb fra vi modtager den akut syge patient til den højtspecialiseret neurorehabilitering, og samtidig have sigte på patientens levede liv efter behandling.

Neurocentret er kendetegnet ved et stort fagligt engagement, forskning af høj kvalitet i alle faggrupper og høj patienttilfredshed. Vi har gennem det seneste år arbejdet målrettet med flere strategiske pejlemærker som Værdibaseret Sundhed, kvalitetsudvikling, patient- og pårørende inddragelse m.m.

Neurocentret har 8 afdelinger:

 • Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi
 • Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme
 • Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser
 • Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader
 • Afdeling for Bedøvelse, Smerter og Respirationsstøtte
 • Afdeling for Bedøvelse og Intensiv behandling
 • Afdeling for Krisepsykologi
 • Videncenter for Neurorehabilitering

Yderligere information:
https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/ny-cheflaege-til-afdeling-for

 

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet
 • Kontaktperson
  Jannick Brennum
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstype
  Cheflæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  254373
 • Quick-nr.
  459755
 • Indrykningsdato
  05-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  29-02-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Jannick Brennum
 • Stillingstype
  Cheflæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  254373
 • Quick-nr.
  459755
 • Indrykningsdato
  05-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  29-02-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.