Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København

Delt introduktionsstilling i intern medicin ved Afdeling for Lunge- og Infektionssygdomme, BFH og Afdeling for medicinske sygdomme, BoH.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Bornholms Hospital er partnerskabshospitaler.  Vi samarbejder for at styrke lægedækningen på Bornholm og mindske ulighed i sundhed, hvor patienter ikke altid har samme adgang til specialiseret behandling. Derfor tilbyder vi nu - som noget helt nyt -fleksible medicinske introstillinger, hvor du stifter bekendtskab med de forskellige patientgrupper, får ny læring og bruger din faglighed på begge hospitaler.

Introstillingen er på samlet 13 måneder, hvor du er seks måneder på Bornholms Hospital Afdeling for medicinske sygdomme og på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Afdeling for Lunge- og Infektionssygdomme med start på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Herefter har du mulighed for at bruge endnu en måned til forskning eller klinisk ophold på en afdeling efter eget ønske.

Ansættelsen er fra 1. april og du kan søge stillingen, hvis du har gennemført din KBU.

Du får
I introstillingen kommer du til at se akutte patienter, gå stuegang på vore sengeafsnit og få ambulant funktion. Introduktionsstillingen kombinerer det bedste fra begge hospitaler, hvorfor du både får bred erfaring og samtidig mulighed for indsigt i mere specialiserede medicinske problemstillinger. Stillingen byder på det bedste fra storbyen og den skønne bornholmske natur, hvor der er mulighed for al slags havsport, klatring og vandreture og gode kulturoplevelser.

 • Din ansættelse starter på Afdeling for Lunge- og Infektionssygdomme, BFH, hvor du bliver introduceret til bred intern medicin, med fokus på lunge- og infektionsmedicin. Du bliver klædt på til selvstændigt at kunne varetage både den akut syge medicinske patient samt varetage opfølgning både for indlagte og for ambulante patienter. Som læge i introduktionsstilling bliver du en del af en stor yngre læge gruppe med uddannelseslæger på alle niveauer.
 • Som mellemvagt får du det meste at se inden for de intern medicinske specialer inkl. neurologi og pædiatri (på BOH), og du ser patienter fra 0-100+ år. På Bornholm, vil du også møde patienter med behov for hjælp i psykiatrien, da øen ikke har en særskilt psykiatrisk skadestue. Vi hører ofte tidligere kollegaer fortælle, at man får brede kompetencer af at være på Bornholm. I din ansættelse får du naturligvis hjælp af dygtige sygeplejersker og den medicinske bagvagt.

Du deltager i vores interne undervisning og i vores tværfaglige konferencer, hvor vi konfererer patienter med speciallæger. Du får selvfølgelig oplæring i kliniske procedurer og mulighed for at undervise.

Vi forventer, at du er nysgerrig på den medicinske patient og vil være med til at skabe velfungerende patientforløb.

Vi sørger selvfølgelig for bolig til dig, når du er på Bornholm.

Hvem er vi?

Afdeling for Lunge- og Infektionssygdomme, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Vi har to sengeafsnit med i alt 40 senge, heraf 4 intermediære pladser, der fungerer som step-up og step-down for de kritisk syge patienter. Afdelingen varetager blandt andet patienter med svær lungeinfektion, empyem, sepsis, KOL og astma og spondylodiscit.

Vi modtager patienter direkte i afdelingen til NIV og til behandling af spontan pneumothorax hele døgnet. Patienter med infektioner og sepsis udgør en stor del at vores akutte patientportefølje.

Det ambulante område består af et stort klassisk lungemedicinsk specialambulatorium hvor der varetages udredning og behandling, samt infektionsmedicinske spor med kontrol/opfølgning efter indlæggelse for svære infektioner. Vi råder over avanceret respirationsfysiologisk udstyr.

Vi er én af to afdelinger i regionen, der varetager lungeinfiltrat-udredning, hos patienter mistænkt for lungekræft.

Der er et aktivt forskningsmiljø i afdelingen. Lungemedicinsk Forskningsenhed er en stor og veletableret gruppe af dedikerede klinikere og forskere med baggrund i såvel medicin som humanbiologi, fysiologi og statistik. Afdelingen deltager herudover i adskillige forskningsprojekter inden for infektionsmedicinsk område.

Lægerne i afdelingen deltager i vagtarbejdet i såvel Akutmodtagelsen som i Medicinsk Modtagelse. Der er tilstedeværelse af specialebagvagt i huset (8-21 hverdage, 8-18 WSH). Der en fælles medicinsk bagvagt til stede i huset (kl. 18.00-08.30). Denne funktion varetages af afdelingslæger og læger sent i hoveduddannelsesforløb.

I afdelingen er der 5 KBU-forløb, 9 læger i introforløb samt 9 HU-forløb (lungemedicin, akutmedicin, praksis, geriatri). Som læge i introduktionsstilling deltager du i vagtarbejde i såvel medicinsk modtagelse som i akut modtagelsen. Herudover er der stuegangsfunktion i sengeafdelingerne og medicinsk modtagelse samt funktion i det ambulante område. Der er mulighed for oplæring i blandt andet pleuracentese og pleuradræn-anlæggelse.

Medicinsk Afdeling, Bornholms Hospital

På Afdeling for Medicinske Sygdomme kommer et bredt og usorteret patientklientel inden for det interne medicinske område. Vi har mange specialer – blandt andet kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, neurologi, geriatri, palliation, nefrologi med dialysefunktion og onkologi. Du får stor indsigt i det særkende, det er at være et lille hospital, hvor alle hjælper hinanden på tværs.

Afdeling for Medicinske Sygdomme har 43 senge og 5 børnepladser, heraf et palliativt afsnit med 5 senge. Vi har ca. 4.000 indlæggelser og 30.000 ambulante besøg årligt.

Hospitalet har tilknyttet specialkonsulenter inden for en række specialer, og deltager herved også i specialiserede behandlingsforløb.

Vi har ca. 6 KBU-forløb pr. halve år, op til 5 læger i introstillinger og 1-2 HU-læger i almen medicin.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og Yngre Læger.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan indhentes en ren børneattest.

Har du spørgsmål?

Har vi vækket din interesse, så kontakt cheflæge Helle Frost Andreassen på tlf. 40260865, mail helle.frost.andreassen@regionh.dk eller uddannelsesansvarlig ledende overlæge Nanna Eriksen på tlf. 40261326, mail nanna.eriksen@regionh.dk

På Bornholms Hospital kontaktes cheflæge Diana Utech Kaiser på tlf. 3867 1926, mail: diana.kaiser.utech.01@regionh.dk eller uddannelsesansvarlig overlæge Poul Mogensen på tlf. 3867 1004, mail: poul.henning.mogensen@regionh.dk

Søg stillingen

Send din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter via vores online rekrutteringssystem senest d. 29. februar 2024.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Læs om Bispebjerg Hospital på www.bispebjerghospital.dk

Mød kollegaer fra Bornholms Hospital og læs om, hvad vi tilbyder nye kolleger: www.bornholmshospital.dk/job-og-uddannelse/sider/default.aspx

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital & Bornholms Hospital
 • Kontaktperson
  Helle Frost Andreassen
  Helle.Andreassen@regionh.dk
  4026 0865
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Speciale
  Intern Medicin & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Lungesygdomme
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2024
 • Regionens jobnr.
  254569
 • Quick-nr.
  459769
 • Indrykningsdato
  12-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  29-02-2024


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital & Bornholms Hospital
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København
 • Kontaktperson
  Helle Frost Andreassen
  Helle.Andreassen@regionh.dk
  4026 0865
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling
 • Speciale
  Intern Medicin & Intern medicin: Infektionsmedicin & Intern medicin: Lungesygdomme
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2024
 • Regionens jobnr.
  254569
 • Quick-nr.
  459769
 • Indrykningsdato
  12-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  29-02-2024

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Delt introduktionsstilling i intern medicin ved Afdeling for Lunge- og Infektionssygdomme, BFH og Afdeling for medicinske sygdomme, BoH."

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.