Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Vi søger en visionær og ambitiøs ledende overlæge til gynækologisk obstetrisk afdeling SUH, Roskilde, Køge, Nykøbing Falster

 

Vi søger en ledende overlæge til Gynækologisk-obstetrisk afdeling på Sjællands Universitetshospital Roskilde, Køge og Nykøbing Falster.

Vil du være med til at sikre den faglige udvikling i gynækologi og gynækologisk uddannelse på Gynækologisk-obstetrisk afdeling på Sjællands Universitetshospital?

Vi brænder for uddannelse på et højt fagligt niveau og har ambitioner om at sætte barren meget højt fremadrettet, da vi ser god uddannelse som basis for fødekæden ind i vores speciale og ind på vores afdeling. Derfor vil du indgå i et uddannelsesteam med den ledende overlæge i obstetrik og uddannelse samt to uddannelseskoordinerende yngre læger med administrativ support fra vores dygtige skemaplanlægger og onboardingsekretær.

Du vil i stillingen som ledende overlæge skulle varetage funktionen, som uddannelsesansvarlig for gynækologien.

Vi drømmer om at udvikle uddannelse og simulation som inddrager alle vores matrikler med lokale hensyn som understøtter både det hyppige, det farlige og det sjældne. På den både vil vi understøtte hele afdelingens trivsel og et psykologisk trygt arbejdsmiljø, herunder udøve en sund feed-back-kultur. 

Vi mener, at individuel indflydelse på arbejdsforhold giver arbejdsglæde og sikrer et bæredygtigt arbejdsliv. Men vi mener også at alle skal bidrage til et stærkt og sundt fællesskab og samarbejde med kolleger, om vores fælles patienter i hele vores optageområde. Du vil blive personaleleder for gynækologiske læger samt for de uddannelsessøgende i gynækologien efter nærmere aftale.

For nyligt er det besluttet at sygehuset er fusioneret med Nykøbing Falster sygehus og det betyder konkret, for os at gynækologi og obstetrik nu er én samlet afdeling med én afdelingsledelse på alle tre matrikler. Derfor har vi nu mulighed for at bidrage til et endnu større populationsansvar og udvide vores samlede kapacitet.

Dit primære arbejdssted vil være i Roskilde, men vi regner med at du vil være med til at udvikle hele vores nye afdeling og derfor vil der være dage med arbejde i Nykøbing Falster efter nærmere aftale.

Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse som du får ved henvendelse til os.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Du vil indgå i bagvagtsfunktion med tilstedeværelsesvagt, for nuværende 2-delt i hverdagene og i weekender og på helligdage. Der er også mulighed for en vagtfri stilling.

Ansvars- og kompetenceområder

Som ledende overlæge refererer du til afdelingsledelsen i Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Som ledende overlæge skal du kunne:

 • Udføre klinisk arbejde på højt niveau
 • Træffe selvstændige beslutninger om kliniske opgaver
 • Påtage dig ansvaret som patientansvarlig læge
 • Involvere dig i specialet
 • Rådgive og give sparring til andre læger
 • Bidrage til at udvikle en høj faglig kvalitet og sikkerhed for patienterne
 • Påtage dig ansvaret for særlige områder, f.eks. indenfor uddannelse, projekter mm.

 Som overlæge skal man desuden:

 • Have 5 års ansættelse som speciallæge
 • Have fuldt udviklede kliniske kompetencer
 • Have stor faglig indsigt og rutine
 • Forstå sin rolle - både i forhold til den enkelte patient, specialet, organisationen og sundhedsvæsenet
 • Tage ansvar for at skabe en motiverende arbejdskultur på afdelingen
 • Varetage ledelsen af et nærmere defineret ansvarsområde med ledelsesindhold inden for afdelingens virksomhed, herunder have ansvaret for at løse beskrevne opgaver og nå beskrevne mål, sikre effektiv ressourceudnyttelse og sammenhængende patientforløb, bidrage til strategisk planlægning og implementering, tiltrække og udvikle talenter mm.

 Som ledende overlæge skal man varetage opgaver relateret til:

Faglig ledelse

 • Lægefagligt ansvarlig for udfærdigelse af retningslinjer, procedurebeskrivelser og vejledninger
 • Indgå i tværfaglige teams og ledelsesteams med afdelingens øvrige ledende overlæger
 • Lægefaglig udvikling indenfor virksomhedsområdet, regionalt, nationalt og internationalt

Driftsledelse

 • Daglig planlægning, koordinering og drift af bl.a. det gynækologiske uddannelsesområde
 • Kvalitet- og ansvarsledelse – herunder forandrings- og forbedringsledelse
 • Deltagelse i strategiske ledermøder, personalemøder mv.

Personaleledelse

 • Udøvelse af personaleledelse i form af bl.a. rekruttering, onboarding, MUS samtaler, udviklingssamtaler og de ”svære/vanskelige” samtaler mv.

Organisatorisk ledelse

 • Medansvar for at koordinere afdelingens aktiviteter
 • Udvikle strategier, implementere og optimere organisationen, herunder skabe rammer, der giver plads til initiativ og fleksibilitet, der understøtter den faglige og organisatoriske udvikling

Stillingen er ledig til besættelse 01.4.2024 eller efter aftale.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2024. Der afholdes løbende samtaler og stillingen besættes, når den rette kandidat er fundet.

Hvis du er nysgerrig er du meget velkommen til at kontakte os og få en uformel snak. Yderligere information fås ved henvendelse til cheflæge Mette Fabricius på e-mail mhf@regionsjaelland.dk eller telefon +45 23 40 82 55.

 

Om afdelingen:

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital Roskilde, Køge, Nykøbing varetager en bred palette af obstetriske og gynækologiske udredninger og behandlinger.

Vi har samlet ca. 3200 fødsler, hvoraf ca. 700-800 foregår i Nykøbing. Vi varetager bl.a. fødsler fra uge 28, prænatal diagnostik, gravide der venter monochoriotiske gemelli og gravide med insulinkrævende gestationel diabetes.

Afdelingen har regionsfunktion indenfor urogynækologi, en betydende almen gynækologisk aktivitet, højtspecialiseret funktion indenfor behandling af livmoderkræft, og varetager behandling af ufrivillig barnløshed på fertilitetsklinikken i Køge.

Vi har adgang til seks operationsstuer om ugen på den centrale operationsgang og seks operationsstuer om ugen på dagkirurgisk afsnit på Roskildematriklen. Vi råder over en robot flere dage om ugen primært til operation af livmoderkræft. Afdelingen har et 7-døgns gynækologisk sengeafsnit med 6-8 sengepladser og en betydelig ambulant funktion. I det gynækologiske ambulatorie foretages mindre ambulante indgreb inkl. hysteroskopi og botox behandling i tæt samarbejde med vores specialuddannede sygeplejersker. I Nykøbing Falster har vi 4 operationslejer om ugen, en behandlerstue og flere obstetriske og gynækologiske ambulatorier.

Afdelingen er beliggende i Roskilde og Nykøbing Falster, mens fertilitetsklinikken ligger i Køge. Afdelingen samles på matriklen i Køge, når vi flytter ind i Fremtidens Sjællands Universitetshospital, forventeligt i 2027. Vi er for nuværende samlet ca. 300 ansatte heraf ca. 40 læger.

Om os

Den 1. januar 2024 fusionerede Sjællands Universitetshospital (SUH) med Nykøbing F. Sygehus (NFS). Som et af Danmarks største akutsygehuse driver og udvikler vi sygehusene i Køge, Roskilde og Nykøbing F. Vi har aktivitet på alle regionens sygehuse, og vi betjener alle regionens patienter med specialiserede sundhedsydelser samt tilbyder sundhedsydelser inden for 32 forskellige lægelige specialer.

Som Danmarks seneste universitetshospital søger vi at omdefinere tilgangen til, hvordan sundhedsfaglige ydelser leveres i regionen. Vi stræber efter at sikre lige sundhedstilbud for alle. Med øget fokus på uddannelse, forskning og innovation arbejder vi ud fra tankesættet om at bygge bro over afstande, etablere tværfaglige fællesskaber og bringe specialiseret behandling tættere på borgerne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. her
Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde her

Se video om Sjællands Universitetshospital her

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Mette Fabricius
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge, Leder
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2024
 • Regionens jobnr.
  032979
 • Quick-nr.
  459954
 • Indrykningsdato
  19-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  01-03-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Mette Fabricius
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge & Leder
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-04-2024
 • Regionens jobnr.
  032979
 • Quick-nr.
  459954
 • Indrykningsdato
  19-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  01-03-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.