Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Obstetrisk overlæge eller afdelingslæge med føtalmedicinsk profil søges til Gynækologisk Obstetrisk afdeling på SUH

Obstetrisk overlæge/afdelingslæge med føtalmedicinsk profil søges til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitets Hospital, Roskilde, Køge, Nykøbing Falster.

Vi opnormerer i vores føtalmedicinske team og søger derfor nye kolleger, der ønsker at være en del af vores føtalmedicinske og obstetriske afdeling, med godt tværfagligt samarbejde og masser af spændende kliniske udfordringer.

Vi tilbyder, at du kan være med til at forme din egen stilling indenfor føtalmedicin og obstetrik, og vi er åbne overfor at se på muligheden for kombinationsstillinger, som kan understøtte din faglige udvikling.

For nyligt er Gynækologisk Obstetrisk afdeling, SUH, Roskilde, fusioneret med Nykøbing Falsters afdeling og det betyder konkret, at gynækologi og obstetrik nu er én samlet afdeling med én afdelingsledelse på alle tre matrikler. Derfor har vi nu mulighed for at bidrage til et endnu større populationsansvar og udvide vores samlede kapacitet.

Dit primære arbejdssted vil være i Roskilde, men vi regner med at du vil være med til at udvikle hele vores nye afdeling, med eventuelle dage i Nykøbing.

Faglig bredde og mulighed for specialisering:

I Region Sjælland er der føtalmedicin på to af vores sygehusenheder (Slagelse og Roskilde) og der foregår scanninger på alle fire geografiske Gyn/Obs enheder. Vi har et ambitiøst og ligeværdigt samarbejde på hele det føtalmedicinske område i regionen og deler patientoptaget imellem os under hensyntagen til ressourcer og kapacitet og de lange geografiske afstande. Således har vi i vores afdeling det føtalmedicinske lægelige ansvar for ca. halvdelen af den samlede population sv. til 3500 gravide.

En dagligdag i føtalmedicinsk enhed her hos os, er spændende og alsidig og kan blandt indeholde ultralydsskanninger, invasive prøver og rådgivende samtaler med par efter fund af fx misdannelser. Derudover har vi hver dag vores faglige tværfaglige forum med vores sonografer, som vi har et tæt samarbejde med.

Ca. hver anden uge deltager vi i tværfaglige video konferencer med kliniske genetisk afdelinger og andre føtalmedicinske afdelinger nationalt, hvor vi gennemgår vanskelige cases eller cases vi har sendt til second opinion fx på Rigshospitalet.

Som afdelingslæge/overlæge indenfor føtalmedicin og obstetrik får du mulighed for at være en del af et samlet forløb for den gravide fra start til slut.

Faglige fællesskaber, uddannelse og tværfagligt samarbejde

Vi vægter det meningsfulde tværfaglige samarbejde, hvor opgaverne løses i fællesskab med gensidig respekt, fordi det skaber det bedste udbytte for vores patienter. Vores afdeling er kendetegnet ved tillidsfuldt samarbejde og høj faglighed – på tværs af subspecialer, faggrænser, viden og erfaringsgrundlag. Det bidrager til den gode stemning og høje grad af kollegialitet, som man oplever i afdelingen.

Mulighed for indflydelse og medansvar

Som speciallæge vil du indgå som en integreret del af arbejdet med at udvikle det faglige miljø i afdelingen. Vi ser derfor gerne, at du har erfaring med undervisning og supervision, og en evidensbaseret tilgang opnået gennem forskning eller arbejde med kliniske retningslinjer eller lignende.

Vi vægter:

 • at du er fagligt dygtig og god til at samarbejde og kommunikere med kolleger og patienter.
 • at du har høje ambitioner på patienternes, fagets og afdelingens vegne
 • at du har en løsningsorienteret og dialogbaseret tilgang til tingene
 • at du har lyst til at tage del i de spændende initiativer og tiltag som spirer i afdelingen.
 • at du har subspecialiseret dig indenfor føtalmedicin, eller næsten er færdig med dette eller har erfaring sv.t. en subspecalisering.

Som overlæge skal man desuden:

 • Have 5 års ansættelse som speciallæge
 • Have fuldt udviklede kliniske kompetencer
 • Have stor faglig indsigt og rutine
 • Forstå sin rolle - både i forhold til den enkelte patient, specialet, organisationen og sundhedsvæsenet
 • Tage ansvar for at skabe en motiverende arbejdskultur på afdelingen
 • Varetage ledelsen af et nærmere defineret ansvarsområde efter aftale

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Du vil indgå i bagvagtsfunktion med tilstedeværelsesvagt, for nuværende 2-delt alle dage. Vi påtænker en snarlig udvidelse af vagtlaget således at der fremadrettet bliver to bagvagter i fremmøde.

Stillingen er ledig til besættelse 01.6.2024, eller efter aftale.

Ansøgningsfristen er d. 12. marts 2024.

Hvis du er nysgerrig er du meget velkommen til at kontakte os og få en uformel snak. Yderligere information fås ved henvendelse til ledende overlæge Sidsel Barken ssba@regionsjaelland.dk eller cheflæge Mette Fabricius på e-mail mhf@regionsjaelland.dk, telefon +45 23 40 82 55.

Om afdelingen:

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital Roskilde, Køge, Nykøbing varetager en bred palette af obstetriske og gynækologiske udredninger og behandlinger.

Afdelingen er beliggende i Roskilde og Nykøbing Falster, mens fertilitetsklinikken ligger i Køge. Afdelingen samles på matriklen i Køge, når vi flytter ind i Fremtidens Sjællands Universitetshospital, forventeligt i 2027. Vi er for nuværende samlet ca. 300 ansatte heraf ca. 40 læger.

Vi har samlet ca. 3200 fødsler, hvoraf ca. 700 foregår i Nykøbing. Vi varetager bl.a. fødsler fra uge 28, prænatal diagnostik, gravide der venter monochoriotiske gemelli og gravide med insulinkrævende gestationel diabetes.

Afdelingen har regionsfunktion indenfor urogynækologi, en betydende almen gynækologisk aktivitet, højtspecialiseret funktion indenfor behandling af livmoderkræft, og varetager behandling af ufrivillig barnløshed på fertilitetsklinikken i Køge.

Vi har adgang til seks operationsstuer om ugen på den centrale operationsgang og seks operationsstuer om ugen på dagkirurgisk afsnit på Roskildematriklen. Vi råder over en robot flere dage om ugen primært til operation af livmoderkræft. Afdelingen har et 7-døgns gynækologisk sengeafsnit med 6-8 sengepladser og en betydelig ambulant funktion. I det gynækologiske ambulatorie foretages mindre ambulante indgreb inkl. hysteroskopi og botox behandling i tæt samarbejde med vores specialuddannede sygeplejersker. I Nykøbing Falster har vi 4 operationslejer om ugen, en behandlerstue og flere obstetriske og gynækologiske ambulatorier.

Vi varetager uddannelsen af medicinstuderende, kommende speciallæger, og har 12 uddannelsessøgende yngre læger ansat, og dette fokus vil øges fremover i forbindelse med udbygningen af lægeuddannelsen i Region Sjælland. Undervisning vil derfor også være en del af hverdagen i afdelingen. Det er målsætningen at styrke forskningen indenfor specialet og etablere et stærkt forskningsmiljø i afdelingen. Det er ligeledes målsætningen at fortsætte arbejdet med skills- og simulationstræning, systematisk debriefing samt styrke løbende kvalitetssikring og forbedringsarbejde bl.a. gennem audits og systematisk feedback.

 

Om os

Den 1. januar 2024 fusionerede Sjællands Universitetshospital (SUH) med Nykøbing F. Sygehus (NFS). Som et af Danmarks største akutsygehuse driver og udvikler vi sygehusene i Køge, Roskilde og Nykøbing F. Vi har aktivitet på alle regionens sygehuse, og vi betjener alle regionens patienter med specialiserede sundhedsydelser samt tilbyder sundhedsydelser inden for 32 forskellige lægelige specialer.

Som Danmarks seneste universitetshospital søger vi at omdefinere tilgangen til, hvordan sundhedsfaglige ydelser leveres i regionen. Vi stræber efter at sikre lige sundhedstilbud for alle. Med øget fokus på uddannelse, forskning og innovation arbejder vi ud fra tankesættet om at bygge bro over afstande, etablere tværfaglige fællesskaber og bringe specialiseret behandling tættere på borgerne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Nykøbing F. her
Læs mere om Sjællands Universitetshospital, Køge og Roskilde her

Se video om Sjællands Universitetshospital her

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Mette Fabricius
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge, Afdelingslæge
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2024
 • Regionens jobnr.
  033036
 • Quick-nr.
  460025
 • Indrykningsdato
  20-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  12-03-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Mette Fabricius
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge & Afdelingslæge
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2024
 • Regionens jobnr.
  033036
 • Quick-nr.
  460025
 • Indrykningsdato
  20-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  12-03-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.