Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Overlæge med erfaring inden for gastrointestinal patologi til Afdeling for Patologi, Rigshospitalet

Ved Afdeling for Patologi på Rigshospitalet er en stilling som overlæge med erfaring indenfor gastrointestinal diagnostik ledig pr. 1. maj 2024 eller snarest derefter.

Afdeling for Patologi, Rigshospitalet har som den eneste patologiafdeling i landet diagnostik inden for alle patologiens subspecialer, både hovedfunktioner, regionale funktioner og højt specialiserede funktioner. Det diagnostiske arbejde foregår i tæt samarbejde med ligeledes højt specialiserede kliniske afdelinger.

Afdeling for Patologi ledes af en afdelingsledelse bestående af chefbioanalytiker og cheflæge. Afdelingen rummer ca. 230 ansatte fordelt på ca. 113 bioanalytikere og laboratoriemedhjælpere, en række bioanalytikerstuderende, 3 professorer, en række ph.d studerende og bachelorstuderende, ca. 60 læger, en række ikke-lægelige akademikere som kemikere, biokemikere og molekylærbiologer, et team af obduktionsteknikere samt et sekretariat og en række stabsmedarbejdere med ansvar for IT samt kvalitet og akkreditering.

Der er i efteråret indført en ny lægelig ledelsesstruktur, og der er i den forbindelse tilført lægelige ressourcer til afdelingens ledergruppe i form af tre lægelige driftsledere. De tre driftsledere har en række tværgående ledelsesopgaver, men har derudover også hvert deres fokusområde hhv. digitalisering og AI, trivsel og kultur samt kvalitet og akkreditering. De lægelige driftsledere har ikke personaleledelsesansvar, og alle læger refererer således til cheflægen.

Afdelingen er beliggende på 2 matrikler. Det diagnostiske arbejde foregår i Teilum bygningen på Rigshospitalet, mens vores eksperimentelle forskningsenhed, Bartholin Instituttet, er beliggende på BRIC på Tagensvej.

I det daglige diagnostiske arbejde lægges stor vægt på et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger om patienterne, blandt andet ved aktiv deltagelse i de multidisciplinære konferencer og daglige fryseundersøgelser. Afdelingens opgaveportefølje er mangefacetteret og omfatter blandt andet diagnostik af både øvre og nedre GI-cancere inklusive diagnostik af cancere i lever, pancreas og galdeveje. Der varetages levertransplantationsdiagnostik, og der er stor konsultations- og revisionsaktivitet herunder lands- og landsdelsfunktion på en række områder. Desuden betjenes i forskelligt omfang både Færøerne og Grønland.

Der deltages aktivt i de multidisciplinære cancergrupper, hvor der blandt andet lægges et stort arbejde i den løbende revision af de nationale guidelines.

Gennem forskningstræningsprojekter, ph.d.-studerende og en lang række regionale, nationale og internationale samarbejdsprojekter er der stor tværfaglig forsknings- og udviklingsaktivitet.

Undervisning er højt prioriteret, og speciallægerne er aktive på blandt andet speciale specifikke kurser i patologi og på Københavns Universitet.

Som en del af vores team for gastrointestinal patologi bliver du en del af afdelingens største lægeteam. Teamet, som aktuelt tæller 6 speciallæger, rummer både afdelingslæger og overlæger, der alle har mulighed for at arbejde delvist digital, hvilket i et vist omfang giver mulighed for at arbejde hjemmefra. Der er desuden tilknyttet en række konsulenter til teamet for at sikre bedst mulig bemanding. Teamet er velfungerende, og selvom hverdagen er travl, er der god mulighed for kollegial sparring, og tid til efteruddannelse prioriteres højt.

Kvalifikationer

 • Du er erfaren speciallæge i patologisk anatomi og cytologi med bred erfaring indenfor gastrointestinal patologi.
 • Du har indsigt i og lyst til at bidrage til forskning
 • Du har stor interesse i undervisning især også af yngre læger under uddannelse, som team for gastrointestinal patologi har et stort volumen af
 • Du er god til at tage ansvar, bevare overblikket og har evne til at kunne sætte dig ind i komplekse problemstillinger
 • Du trives med, at arbejdet rummer stor faglig bredde kombineret med høj grad af subspecialisering
 • Du samarbejder og netværker ubesværet på tværs af specialer og faggrupper og er en udpræget teamspiller
 • Du navigerer godt i et travlt arbejdsmiljø og er god til at kommunikere klart mundtligt og skriftligt

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomsten for overlæger og Regionernes lønnings- og takstnævn.

Ansøgningen udfærdiges i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller/ kompetenceområder for speciallæger. Desuden vedlægges speciallægeautorisation, CV samt motiveret ansøgning.

Ansøgningsfrist mandag d. 18. marts 2024

Samtaler forventes afholdt i uge 17.

For yderligere information om afdelingen og stillingens indhold kontaktes fagansvarlig for Gastrointestinal patologi overlæge Gro Linno Willemoe, Gro.Linno.Willemoe.02@regionh.dk, telefon +45 35455481 eller cheflæge Jane Preuss Hasselby, Jane.Preuss.Hasselby@regionh.dk , telefon +45 29313583.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Jane Preuss Hasselby
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Patologisk anatomi & Cytologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2024
 • Regionens jobnr.
  254776
 • Quick-nr.
  460100
 • Indrykningsdato
  22-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  18-03-2024 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Jane Preuss Hasselby
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Patologisk anatomi & Cytologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2024
 • Regionens jobnr.
  254776
 • Quick-nr.
  460100
 • Indrykningsdato
  22-02-2024
 • Ansøgningsfrist
  18-03-2024 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.